×
خرید
پکیج جامع آموزش آبیاری
۸۰,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش آبیاری در کشاورزی

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت زعفران
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش زراعت زعفران

خرید
پکیج جامع آموزش نخود کاری
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش زراعت نخود

خرید
پکیج جامع آموزش پرورش گوسفند و بز
۷۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش پرورش گوسفند و بز

خرید
پکیج جامع آموزش گردو کاری
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش گردو کاری

خرید
پکیج جامع آموزش ذرت کاری
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش زراعت ذرت

خرید
پکیج جامع آموزش انار کاری
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش انار کاری

خرید
پکیج جامع آموزش خرما کاری
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش خرما کاری

خرید
پکیج جامع آموزش زیتون کاری
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش پرورش زیتون

خرید
پکیج جامع آموزش سیب زمینی کاری
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش زراعت سیب زمینی

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت گل محمدی و گلاب گیری
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش زراعت گل محمدی و گلاب گیری

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت چغندرقند
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش زراعت چغندرقند

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت پنبه
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش زراعت پنبه

خرید
پکیج جامع آموزش گاوداری
۷۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش گاوداری (سنتی و صنعتی)

خرید
پکیج جامع آموزش پرورش زنبور عسل
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش پرورش زنبور عسل

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت گندم
۷۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش زراعت گندم

خرید
پکیج جامع آموزش مرغداری
۶۹,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش مرغداری

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت برنج
۷۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش زراعت برنج

خرید
پکیج جامع آموزش پرورش انگور
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش پرورش انگور

خرید
پکیج جامع آموزش پرورش درخت سیب
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش پرورش درخت سیب

خرید
پکیج جامع آموزش پرورش شترمرغ
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش پرورش شترمرغ

خرید
پکیج جامع آموزش پرورش مرکبات
۶۵,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش پرورش مرکبات

0