×

کتاب مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری سنترپیوت و لینیر

کتاب بهره برداری و نگهداری از تجهیزات بخش کنترل مرکزی سامانه های آبیاری میکرو

کتاب مروری بر روش های افزایش آبدهی و ذخیره سازی آب قنوات

کتاب معرفی سامانه آبیاری قطره‌ ای زیرسطحی (SDI) و مدیریت بهره‌برداری از آن

کتاب ماشین های آبیاری بارانی با مصرف انرژی کم (LEPA)

کتاب نگاهی به راه‌کار‌های ارتقا بازده و کارایی مصرف آب آبیاری

کتاب کاربرد هیدروفلوم در آبیاری سطحی

کتاب بهره برداری از سیستم های آبیاری میکرو

کتاب انتخاب و کاربرد ژئوتکستایل به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی

ویدیوی آموزش آبخیزداری

کتاب روش های مقابله با خشکسالی و بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی

کتاب دستورالعمل نمونه برداری و آزمایش آب و فاضلاب

کتاب دستورالعمل نگهداری و بهره برداری از سیستم های آبیاری قطره ای

کتاب دستورالعمل روش های اندازه گیری آب آبیاری در مزرعه

کتاب تناسب آب، خاک و گیاه برای کاربرد آبیاری بارانی

کتاب آموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورزی

کتاب آبیاری بارانی

کتاب نکات فنی اجرای آبیاری تیپ در مزرعه

کتاب نگاهی به راه کارهای ارتقاء بازده و کارایی مصرف آب آبیاری

کتاب تناسب آب، خاک و گیاه برای کاربرد آبیاری قطره ای

کتاب بندسار، روش سنتی حفاظت خاک و آب برای کشاورزی سیلابی

کتاب دستورالعمل تعیین بهره وری آب در مزارع

کتاب خشکسالی و مدیریت مناسب آب در بخش کشاورزی

کتاب حفاظت از آب و خاک با آبخیزداری

0