×
خرید
پکیج جامع آموزش آبیاری
80,000 تومان 59,000 تومان

پکیج جامع آموزش آبیاری در کشاورزی

خرید
کتاب مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری سنترپیوت و لینیر
2,000 تومان

کتاب مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری سنترپیوت و لینیر

خرید
کتاب بهره برداری و نگهداری از تجهیزات بخش کنترل مرکزی سامانه های آبیاری میکرو
3,000 تومان

کتاب بهره برداری و نگهداری از تجهیزات بخش کنترل مرکزی سامانه های آبیاری میکرو

خرید
کتاب مروری بر روش های افزایش آبدهی و ذخیره سازی آب قنوات
2,800 تومان

کتاب مروری بر روش های افزایش آبدهی و ذخیره سازی آب قنوات

خرید
کتاب معرفی سامانه آبیاری قطره‌ ای زیرسطحی (SDI) و مدیریت بهره‌برداری از آن
1,300 تومان

کتاب معرفی سامانه آبیاری قطره‌ ای زیرسطحی (SDI) و مدیریت بهره‌برداری از آن

خرید
کتاب ماشین های آبیاری بارانی با مصرف انرژی کم (LEPA)
1,300 تومان

کتاب ماشین های آبیاری بارانی با مصرف انرژی کم (LEPA)

خرید
کتاب نگاهی به راه‌کار‌های ارتقا بازده و کارایی مصرف آب آبیاری
1,300 تومان

کتاب نگاهی به راه‌کار‌های ارتقا بازده و کارایی مصرف آب آبیاری

خرید
کتاب کاربرد هیدروفلوم در آبیاری سطحی
1,300 تومان

کتاب کاربرد هیدروفلوم در آبیاری سطحی

خرید
کتاب بهره برداری از سیستم های آبیاری میکرو
1,300 تومان

کتاب بهره برداری از سیستم های آبیاری میکرو

خرید
کتاب انتخاب و کاربرد ژئوتکستایل به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی
1,800 تومان

کتاب انتخاب و کاربرد ژئوتکستایل به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی

خرید
ویدیوی آموزش آبخیزداری
3,500 تومان

ویدیوی آموزش آبخیزداری

خرید
کتاب روش های مقابله با خشکسالی و بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی
1,300 تومان

کتاب روش های مقابله با خشکسالی و بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی

خرید
کتاب دستورالعمل نمونه برداری و آزمایش آب و فاضلاب
3,500 تومان

کتاب دستورالعمل نمونه برداری و آزمایش آب و فاضلاب

خرید
کتاب دستورالعمل نگهداری و بهره برداری از سیستم های آبیاری قطره ای
700 تومان

کتاب دستورالعمل نگهداری و بهره برداری از سیستم های آبیاری قطره ای

خرید
کتاب دستورالعمل روش های اندازه گیری آب آبیاری در مزرعه
3,500 تومان

کتاب دستورالعمل روش های اندازه گیری آب آبیاری در مزرعه

خرید
کتاب تناسب آب، خاک و گیاه برای کاربرد آبیاری بارانی
3,000 تومان

کتاب تناسب آب، خاک و گیاه برای کاربرد آبیاری بارانی

خرید
کتاب آموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورزی
7,000 تومان

کتاب آموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورزی

خرید
کتاب آبیاری بارانی
2,800 تومان

کتاب آبیاری بارانی

خرید
کتاب نکات فنی اجرای آبیاری تیپ در مزرعه
1,300 تومان

کتاب نکات فنی اجرای آبیاری تیپ در مزرعه

خرید
کتاب نگاهي به راه كارهاي ارتقاء بازده و كارايي مصرف آب آبياري
1,300 تومان

کتاب نگاهی به راه کارهای ارتقاء بازده و کارایی مصرف آب آبیاری

خرید
کتاب تناسب آب، خاک و گیاه برای کاربرد آبیاری قطره ای
2,800 تومان

کتاب تناسب آب، خاک و گیاه برای کاربرد آبیاری قطره ای

خرید
کتاب بندسار، روش سنتي حفاظت خاك و آب برای كشاورزي سيلابي
3,000 تومان

کتاب بندسار، روش سنتی حفاظت خاک و آب برای کشاورزی سیلابی

خرید
کتاب دستورالعمل تعيين بهره وري آب در مزارع
700 تومان

کتاب دستورالعمل تعیین بهره وری آب در مزارع

خرید
کتاب خشکسالی و مدیریت مناسب آب در بخش کشاورزی
1,300 تومان

کتاب خشکسالی و مدیریت مناسب آب در بخش کشاورزی

0