×
خرید
پکیج جامع آموزش آبیاری
۸۰,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش آبیاری در کشاورزی

خرید
کتاب مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری سنترپیوت و لینیر
۲,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری سنترپیوت و لینیر

خرید
کتاب بهره برداری و نگهداری از تجهیزات بخش کنترل مرکزی سامانه های آبیاری میکرو
۳,۰۰۰ تومان

کتاب بهره برداری و نگهداری از تجهیزات بخش کنترل مرکزی سامانه های آبیاری میکرو

خرید
کتاب مروری بر روش های افزایش آبدهی و ذخیره سازی آب قنوات
۲,۸۰۰ تومان

کتاب مروری بر روش های افزایش آبدهی و ذخیره سازی آب قنوات

خرید
کتاب معرفی سامانه آبیاری قطره‌ ای زیرسطحی (SDI) و مدیریت بهره‌برداری از آن
۱,۳۰۰ تومان

کتاب معرفی سامانه آبیاری قطره‌ ای زیرسطحی (SDI) و مدیریت بهره‌برداری از آن

خرید
کتاب ماشین های آبیاری بارانی با مصرف انرژی کم (LEPA)
۱,۳۰۰ تومان

کتاب ماشین های آبیاری بارانی با مصرف انرژی کم (LEPA)

خرید
کتاب نگاهی به راه‌کار‌های ارتقا بازده و کارایی مصرف آب آبیاری
۱,۳۰۰ تومان

کتاب نگاهی به راه‌کار‌های ارتقا بازده و کارایی مصرف آب آبیاری

خرید
کتاب کاربرد هیدروفلوم در آبیاری سطحی
۱,۳۰۰ تومان

کتاب کاربرد هیدروفلوم در آبیاری سطحی

خرید
کتاب بهره برداری از سیستم های آبیاری میکرو
۱,۳۰۰ تومان

کتاب بهره برداری از سیستم های آبیاری میکرو

خرید
کتاب انتخاب و کاربرد ژئوتکستایل به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی
۱,۸۰۰ تومان

کتاب انتخاب و کاربرد ژئوتکستایل به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی

خرید
ویدیوی آموزش آبخیزداری
۳,۵۰۰ تومان

ویدیوی آموزش آبخیزداری

خرید
کتاب روش های مقابله با خشکسالی و بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی
۱,۳۰۰ تومان

کتاب روش های مقابله با خشکسالی و بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی

خرید
کتاب دستورالعمل نمونه برداری و آزمایش آب و فاضلاب
۳,۵۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل نمونه برداری و آزمایش آب و فاضلاب

خرید
کتاب دستورالعمل نگهداری و بهره برداری از سیستم های آبیاری قطره ای
۷۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل نگهداری و بهره برداری از سیستم های آبیاری قطره ای

خرید
کتاب دستورالعمل روش های اندازه گیری آب آبیاری در مزرعه
۳,۵۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل روش های اندازه گیری آب آبیاری در مزرعه

خرید
کتاب تناسب آب، خاک و گیاه برای کاربرد آبیاری بارانی
۳,۰۰۰ تومان

کتاب تناسب آب، خاک و گیاه برای کاربرد آبیاری بارانی

خرید
کتاب آموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورزی
۷,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورزی

خرید
کتاب آبیاری بارانی
۲,۸۰۰ تومان

کتاب آبیاری بارانی

خرید
کتاب نکات فنی اجرای آبیاری تیپ در مزرعه
۱,۳۰۰ تومان

کتاب نکات فنی اجرای آبیاری تیپ در مزرعه

خرید
کتاب نگاهي به راه كارهاي ارتقاء بازده و كارايي مصرف آب آبياري
۱,۳۰۰ تومان

کتاب نگاهی به راه کارهای ارتقاء بازده و کارایی مصرف آب آبیاری

خرید
کتاب تناسب آب، خاک و گیاه برای کاربرد آبیاری قطره ای
۲,۸۰۰ تومان

کتاب تناسب آب، خاک و گیاه برای کاربرد آبیاری قطره ای

خرید
کتاب بندسار، روش سنتي حفاظت خاك و آب برای كشاورزي سيلابي
۳,۰۰۰ تومان

کتاب بندسار، روش سنتی حفاظت خاک و آب برای کشاورزی سیلابی

خرید
کتاب دستورالعمل تعيين بهره وري آب در مزارع
۷۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل تعیین بهره وری آب در مزارع

خرید
کتاب خشکسالی و مدیریت مناسب آب در بخش کشاورزی
۱,۳۰۰ تومان

کتاب خشکسالی و مدیریت مناسب آب در بخش کشاورزی

0