کتاب اثر گوگرد در افزایش عملکرد و بهبود محصولات کشاورزی

کتاب بلایای طبیعی در بخش کشاورزی و راه های کاهش اثرات آن ها

فیلم آموزشی ماشین لولر یا تسطیح کننده زمین

کتاب اصول ایمنی در ماشین ها و ادوات کشاورزی

فیلم آموزش کار با ماشین بیلر یا بسته بند

ویدیوی آموزش آبخیزداری

ویدیوی آموزش کاربردی برداشت غلات با کمباین

کتاب روش های مقابله با خشکسالی و بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی

کتاب دستورالعمل نمونه برداری و آزمایش آب و فاضلاب

کتاب دستورالعمل نگهداری و بهره برداری از سیستم های آبیاری قطره ای

کتاب دستورالعمل روش های اندازه گیری آب آبیاری در مزرعه

کتاب تناسب آب، خاک و گیاه برای کاربرد آبیاری بارانی

کتاب آموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورزی

کتاب آبیاری بارانی

کتاب نکات فنی اجرای آبیاری تیپ در مزرعه

کتاب نگاهی به راه کارهای ارتقاء بازده و کارایی مصرف آب آبیاری

کتاب تناسب آب، خاک و گیاه برای کاربرد آبیاری قطره ای

کتاب بندسار، روش سنتی حفاظت خاک و آب برای کشاورزی سیلابی

کتاب دستورالعمل تعیین بهره وری آب در مزارع

کتاب خشکسالی و مدیریت مناسب آب در بخش کشاورزی

کتاب حفاظت از آب و خاک با آبخیزداری

کتاب حساسیت سازه های کنترل کننده جریان آب در شبکه های آبیاری

کتاب توصیه هایی برای کود آبیاری در روش های آبیاری سطحی

کتاب توصیه هایی برای بهینه سازی طراحی شبکه زهکش های زیرزمینی

0

کانال تلگرام مزرعه نو