×
خرید
پکیج جامع آموزش آبیاری
80,000 تومان 59,000 تومان

پکیج جامع آموزش آبیاری در کشاورزی

خرید
2,000 تومان

فیلم آموزشی مبارزه با آفت ملخ در کشاورزی

خرید
بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما)
3,000 تومان

بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما)

خرید
کتاب اینترنت اشیا در کشاورزی
3,500 تومان

کتاب اینترنت اشیا در کشاورزی

خرید
کتاب مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری سنترپیوت و لینیر
2,000 تومان

کتاب مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری سنترپیوت و لینیر

خرید
کتاب بهره برداری و نگهداری از تجهیزات بخش کنترل مرکزی سامانه های آبیاری میکرو
3,000 تومان

کتاب بهره برداری و نگهداری از تجهیزات بخش کنترل مرکزی سامانه های آبیاری میکرو

خرید
کتاب نقش مصرف بهینه کود در افزایش عملکرد و تولید محصولات کشاورزی
9,900 تومان

کتاب نقش مصرف بهینه کود در افزایش عملکرد و تولید محصولات کشاورزی

خرید
کتاب روش های کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
3,500 تومان

کتاب روش های کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

خرید
کتاب راهنمای روش های عملی کشت بافت گیاهی
4,000 تومان

کتاب راهنمای روش های عملی کشت بافت گیاهی

خرید
کتاب مروری بر روش های افزایش آبدهی و ذخیره سازی آب قنوات
2,800 تومان

کتاب مروری بر روش های افزایش آبدهی و ذخیره سازی آب قنوات

خرید
کتاب معرفی سامانه آبیاری قطره‌ ای زیرسطحی (SDI) و مدیریت بهره‌برداری از آن
1,300 تومان

کتاب معرفی سامانه آبیاری قطره‌ ای زیرسطحی (SDI) و مدیریت بهره‌برداری از آن

خرید
کتاب ماشین های آبیاری بارانی با مصرف انرژی کم (LEPA)
1,300 تومان

کتاب ماشین های آبیاری بارانی با مصرف انرژی کم (LEPA)

خرید
کتاب نگاهی به راه‌کار‌های ارتقا بازده و کارایی مصرف آب آبیاری
1,300 تومان

کتاب نگاهی به راه‌کار‌های ارتقا بازده و کارایی مصرف آب آبیاری

خرید
کتاب کاربرد هیدروفلوم در آبیاری سطحی
1,300 تومان

کتاب کاربرد هیدروفلوم در آبیاری سطحی

خرید
کتاب شناخت و معرفی بعضی از روش های خاک ورزی حفاظتی (با تاکید بر کم خاک ورزی)
700 تومان

کتاب شناخت و معرفی بعضی از روش های خاک ورزی حفاظتی (با تاکید بر کم خاک ورزی)

خرید
کتاب تنظیمات تراکتور و ردیف کارهای موزع صفحه ای در عملیات کاشت
1,300 تومان

کتاب تنظیمات تراکتور و ردیف کارهای موزع صفحه ای در عملیات کاشت

خرید
کتاب بهره برداری از سیستم های آبیاری میکرو
1,300 تومان

کتاب بهره برداری از سیستم های آبیاری میکرو

خرید
1,300 تومان

کتاب مدیریت بقایای گیاهی

خرید
کتاب ملاحظات زیرشکنی در اراضی کشاورزی
1,300 تومان

کتاب ملاحظات زیرشکنی در اراضی کشاورزی

خرید
کتاب انتخاب و کاربرد ژئوتکستایل به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی
1,800 تومان

کتاب انتخاب و کاربرد ژئوتکستایل به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی

خرید
کتاب اثر گوگرد در افزایش عملکرد و بهبود محصولات کشاورزی
1,300 تومان

کتاب اثر گوگرد در افزایش عملکرد و بهبود محصولات کشاورزی

خرید
کتاب بلایای طبیعی در بخش کشاورزی و راه های کاهش اثرات آن ها
1,300 تومان

کتاب بلایای طبیعی در بخش کشاورزی و راه های کاهش اثرات آن ها

خرید
فیلم آموزشی ماشین لولر یا تسطیح کننده زمین
2,000 تومان

فیلم آموزشی ماشین لولر یا تسطیح کننده زمین

خرید
کتاب اصول ایمنی در ماشین ها و ادوات کشاورزی
1,300 تومان

کتاب اصول ایمنی در ماشین ها و ادوات کشاورزی

0