×
خرید
پکیج جامع آموزش آبیاری
۸۰,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش آبیاری در کشاورزی

خرید
۲,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی مبارزه با آفت ملخ در کشاورزی

خرید
بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما)
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما)

خرید
کتاب اینترنت اشیا در کشاورزی
۳,۵۰۰ تومان

کتاب اینترنت اشیا در کشاورزی

خرید
کتاب مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری سنترپیوت و لینیر
۲,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری سنترپیوت و لینیر

خرید
کتاب بهره برداری و نگهداری از تجهیزات بخش کنترل مرکزی سامانه های آبیاری میکرو
۳,۰۰۰ تومان

کتاب بهره برداری و نگهداری از تجهیزات بخش کنترل مرکزی سامانه های آبیاری میکرو

خرید
کتاب نقش مصرف بهینه کود در افزایش عملکرد و تولید محصولات کشاورزی
۹,۹۰۰ تومان

کتاب نقش مصرف بهینه کود در افزایش عملکرد و تولید محصولات کشاورزی

خرید
کتاب روش های کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
۳,۵۰۰ تومان

کتاب روش های کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

خرید
کتاب راهنمای روش های عملی کشت بافت گیاهی
۴,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای روش های عملی کشت بافت گیاهی

خرید
کتاب مروری بر روش های افزایش آبدهی و ذخیره سازی آب قنوات
۲,۸۰۰ تومان

کتاب مروری بر روش های افزایش آبدهی و ذخیره سازی آب قنوات

خرید
کتاب معرفی سامانه آبیاری قطره‌ ای زیرسطحی (SDI) و مدیریت بهره‌برداری از آن
۱,۳۰۰ تومان

کتاب معرفی سامانه آبیاری قطره‌ ای زیرسطحی (SDI) و مدیریت بهره‌برداری از آن

خرید
کتاب ماشین های آبیاری بارانی با مصرف انرژی کم (LEPA)
۱,۳۰۰ تومان

کتاب ماشین های آبیاری بارانی با مصرف انرژی کم (LEPA)

خرید
کتاب نگاهی به راه‌کار‌های ارتقا بازده و کارایی مصرف آب آبیاری
۱,۳۰۰ تومان

کتاب نگاهی به راه‌کار‌های ارتقا بازده و کارایی مصرف آب آبیاری

خرید
کتاب کاربرد هیدروفلوم در آبیاری سطحی
۱,۳۰۰ تومان

کتاب کاربرد هیدروفلوم در آبیاری سطحی

خرید
کتاب شناخت و معرفی بعضی از روش های خاک ورزی حفاظتی (با تاکید بر کم خاک ورزی)
۷۰۰ تومان

کتاب شناخت و معرفی بعضی از روش های خاک ورزی حفاظتی (با تاکید بر کم خاک ورزی)

خرید
کتاب تنظیمات تراکتور و ردیف کارهای موزع صفحه ای در عملیات کاشت
۱,۳۰۰ تومان

کتاب تنظیمات تراکتور و ردیف کارهای موزع صفحه ای در عملیات کاشت

خرید
کتاب بهره برداری از سیستم های آبیاری میکرو
۱,۳۰۰ تومان

کتاب بهره برداری از سیستم های آبیاری میکرو

خرید
۱,۳۰۰ تومان

کتاب مدیریت بقایای گیاهی

خرید
کتاب ملاحظات زیرشکنی در اراضی کشاورزی
۱,۳۰۰ تومان

کتاب ملاحظات زیرشکنی در اراضی کشاورزی

خرید
کتاب انتخاب و کاربرد ژئوتکستایل به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی
۱,۸۰۰ تومان

کتاب انتخاب و کاربرد ژئوتکستایل به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی

خرید
کتاب اثر گوگرد در افزایش عملکرد و بهبود محصولات کشاورزی
۱,۳۰۰ تومان

کتاب اثر گوگرد در افزایش عملکرد و بهبود محصولات کشاورزی

خرید
کتاب بلایای طبیعی در بخش کشاورزی و راه های کاهش اثرات آن ها
۱,۳۰۰ تومان

کتاب بلایای طبیعی در بخش کشاورزی و راه های کاهش اثرات آن ها

خرید
فیلم آموزشی ماشین لولر یا تسطیح کننده زمین
۲,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی ماشین لولر یا تسطیح کننده زمین

خرید
کتاب اصول ایمنی در ماشین ها و ادوات کشاورزی
۱,۳۰۰ تومان

کتاب اصول ایمنی در ماشین ها و ادوات کشاورزی

0