×
خرید
کتاب پایش شوری خاک به کمک هدایتگر الکترومغناطیس (EM38)
3,000 تومان

کتاب پایش شوری خاک به کمک هدایتگر الکترومغناطیس (EM38)

خرید
کتاب شناخت و معرفی بعضی از روش های خاک ورزی حفاظتی (با تاکید بر کم خاک ورزی)
700 تومان

کتاب شناخت و معرفی بعضی از روش های خاک ورزی حفاظتی (با تاکید بر کم خاک ورزی)

خرید
4,900 تومان

کتاب احیا و بهره برداری از بیابان

خرید
کتاب فشردگی خاک
1,300 تومان

کتاب فشردگی خاک (مشکل‌ ها، راه‌حل‌ ها و روش‌ های اندازه‌ گیری)

خرید
کتاب راهنمای خاک ورزی حفاظتی و کاربرد آن
3,000 تومان

کتاب راهنمای خاک ورزی حفاظتی و کاربرد آن

خرید
دانلود کتاب مبارزه غیر مستقیم با فرسایش خاک
1,300 تومان

کتاب مبارزه غیر مستقیم با فرسایش خاک

خرید
دانلود کتاب فرسایش خاک و نتیجه های آن
1,300 تومان

کتاب فرسایش خاک و نتیجه های آن

خرید
دانلود کتاب کویر و کویرزدایی
1,300 تومان

کتاب کویر و کویرزدایی

خرید
دانلود کتاب از آبخیزداری چه می دانیم؟
1,300 تومان

کتاب از آبخیزداری چه می دانیم؟

خرید
دانلود کتاب نقش آبخیز داری در پیشگیری و کاهش زیان های ناشی از خشکسالی
1,300 تومان

کتاب نقش آبخیزداری در پیشگیری و کاهش زیان های ناشی از خشکسالی

خرید
دانلود کتاب روش های حفظ آب و خاک ( بند های سنگ چین، گابیونی و چیری )
1,300 تومان

کتاب روش های حفظ آب و خاک (بند های سنگ چین، گابیونی و چیری)

خرید
دانلود کتاب قرق مراتع
700 تومان

کتاب قرق مراتع

خرید
دانلود کتاب تراکم خاک
700 تومان

کتاب تراکم خاک

خرید
دانلود کتاب مرتع کاری
700 تومان

کتاب مرتع کاری

خرید
دانلود کتاب زهکشی چیست و طراحی آن چگونه است؟
1,300 تومان

کتاب زهکشی چیست و طراحی آن چگونه است؟

خرید
دانلود کتاب نگاهی اجمالی به خاک های مناطق خشک
1,800 تومان

کتاب نگاهی اجمالی به خاک های مناطق خشک

خرید
دانلود کتاب طرز تهیه مونولیت خاک
700 تومان

کتاب طرز تهیه مونولیت خاک

خرید
دانلود کتاب مرتع کاری از طریق کشت مستقیم
1,300 تومان

کتاب مرتع کاری از طریق کشت مستقیم

خرید
دانلود کتاب پلات زنی ( اندازه گیری عملی گنجایش مرتع )
1,300 تومان

کتاب پلات زنی (اندازه گیری عملی گنجایش مرتع)

خرید
دانلود کتاب بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک
1,300 تومان

کتاب بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک

0