×
خرید
کتاب پایش شوری خاک به کمک هدایتگر الکترومغناطیس (EM38)
۳,۰۰۰ تومان

کتاب پایش شوری خاک به کمک هدایتگر الکترومغناطیس (EM38)

خرید
کتاب شناخت و معرفی بعضی از روش های خاک ورزی حفاظتی (با تاکید بر کم خاک ورزی)
۷۰۰ تومان

کتاب شناخت و معرفی بعضی از روش های خاک ورزی حفاظتی (با تاکید بر کم خاک ورزی)

خرید
۴,۹۰۰ تومان

کتاب احیا و بهره برداری از بیابان

خرید
کتاب فشردگی خاک
۱,۳۰۰ تومان

کتاب فشردگی خاک (مشکل‌ ها، راه‌حل‌ ها و روش‌ های اندازه‌ گیری)

خرید
کتاب راهنمای خاک ورزی حفاظتی و کاربرد آن
۳,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای خاک ورزی حفاظتی و کاربرد آن

خرید
دانلود کتاب مبارزه غیر مستقیم با فرسایش خاک
۱,۳۰۰ تومان

کتاب مبارزه غیر مستقیم با فرسایش خاک

خرید
دانلود کتاب فرسایش خاک و نتیجه های آن
۱,۳۰۰ تومان

کتاب فرسایش خاک و نتیجه های آن

خرید
دانلود کتاب کویر و کویرزدایی
۱,۳۰۰ تومان

کتاب کویر و کویرزدایی

خرید
دانلود کتاب از آبخیزداری چه می دانیم؟
۱,۳۰۰ تومان

کتاب از آبخیزداری چه می دانیم؟

خرید
دانلود کتاب نقش آبخیز داری در پیشگیری و کاهش زیان های ناشی از خشکسالی
۱,۳۰۰ تومان

کتاب نقش آبخیزداری در پیشگیری و کاهش زیان های ناشی از خشکسالی

خرید
دانلود کتاب روش های حفظ آب و خاک ( بند های سنگ چین، گابیونی و چیری )
۱,۳۰۰ تومان

کتاب روش های حفظ آب و خاک (بند های سنگ چین، گابیونی و چیری)

خرید
دانلود کتاب قرق مراتع
۷۰۰ تومان

کتاب قرق مراتع

خرید
دانلود کتاب تراکم خاک
۷۰۰ تومان

کتاب تراکم خاک

خرید
دانلود کتاب مرتع کاری
۷۰۰ تومان

کتاب مرتع کاری

خرید
دانلود کتاب زهکشی چیست و طراحی آن چگونه است؟
۱,۳۰۰ تومان

کتاب زهکشی چیست و طراحی آن چگونه است؟

خرید
دانلود کتاب نگاهی اجمالی به خاک های مناطق خشک
۱,۸۰۰ تومان

کتاب نگاهی اجمالی به خاک های مناطق خشک

خرید
دانلود کتاب طرز تهیه مونولیت خاک
۷۰۰ تومان

کتاب طرز تهیه مونولیت خاک

خرید
دانلود کتاب مرتع کاری از طریق کشت مستقیم
۱,۳۰۰ تومان

کتاب مرتع کاری از طریق کشت مستقیم

خرید
دانلود کتاب پلات زنی ( اندازه گیری عملی گنجایش مرتع )
۱,۳۰۰ تومان

کتاب پلات زنی (اندازه گیری عملی گنجایش مرتع)

خرید
دانلود کتاب بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک
۱,۳۰۰ تومان

کتاب بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک

0