×
خرید
سیستم مدار بسته پرورش ماهی قزل آلا
2,500 تومان

فیلم آموزشی سیستم مدار بسته پرورش ماهی قزل آلا

خرید
کتاب پرورش ماهیان سردآبی در منابع آبی خرد
3,000 تومان

کتاب پرورش ماهیان سردآبی در منابع آبی خرد

خرید
کتاب پرورش ماهیان گرمابی در منابع آبی خرد
3,500 تومان

کتاب پرورش ماهیان گرمابی در منابع آبی خرد

خرید
کتاب انگل شناسی ماهیان
3,900 تومان

کتاب انگل شناسی ماهیان

خرید
کتاب جامع راهنمای پرورش ماهی قزل آلا
5,900 تومان

کتاب جامع راهنمای پرورش ماهی قزل آلا

خرید
ویدیوی آموزش مدیریت پرورش ماهیان سردآبی
3,000 تومان

ویدیوی آموزش مدیریت پرورش ماهیان سردآبی

خرید
دانلود فیلم آموزش پرورش ماهی قزل آلا
5,000 تومان

فیلم آموزش پرورش ماهی قزل آلا

خرید
دانلود کتاب ارزش غذایی ماهی
1,300 تومان

کتاب ارزش غذایی ماهی

خرید
دانلود کتاب آشنایی با روش های پرورش ماهی قزل آلا در شرایط منابع آبی محدود
2,300 تومان

کتاب آشنایی با روش های پرورش ماهی قزل آلا در شرایط منابع آبی محدود

خرید
دانلود کتاب صید با تور لامپارا
1,300 تومان

کتاب صید با تور لامپارا

خرید
دانلود کتاب نگهداری و عمل آوری ماهیان غیر خوراکی بر روی عرشه
1,300 تومان

کتاب نگهداری و عمل آوری ماهیان غیر خوراکی بر روی عرشه

خرید
دانلود فیلم آموزش پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی
3,000 تومان

فیلم آموزش پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی

خرید
نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ پرورش ماهی قزل آلا
7,000 تومان

نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ پرورش ماهی قزل آلا

خرید
کتاب آموزش روش های افزایش تولید ماهی قزل آلا در مزارع سرد آبی
1,300 تومان

کتاب آموزش روش های افزایش تولید ماهی قزل آلا در مزارع سرد آبی

خرید
کتاب آموزش پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای ذخیره آب کشاورزی
700 تومان

کتاب آموزش پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای ذخیره آب کشاورزی

0