×
خرید
بسته کارآفرینی خشک کردن و تولید مواد واسط (تولید اسانس گیاهی) گیاهان دارویی
۳,۹۰۰ تومان

بسته کارآفرینی خشک کردن و تولید مواد واسط (تولید اسانس گیاهی) گیاهان دارویی

خرید
بسته کارآفرینی تولید فرآورده های طبیعی جامد قرص و کپسول
۳,۹۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید فرآورده های طبیعی جامد قرص و کپسول

خرید
بسته کارآفرینی تولید نوشیدنی های گیاهی
۴,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید نوشیدنی های گیاهی

خرید
۱,۳۰۰ تومان

کتاب فرایند تولید انرژی از بیوگاز

خرید
کتاب روش های تولید پودر آب میوه با استفاده از خشک کن های پاششی
۱,۳۰۰ تومان

کتاب روش های تولید پودر آب میوه با استفاده از خشک کن های پاششی

خرید
دانلود کتاب سیل چیست و چگونه به وجود می آید؟
۱,۳۰۰ تومان

کتاب سیل چیست و چگونه به وجود می آید؟

خرید
دانلود کتاب پخش سیلاب
۱,۳۰۰ تومان

کتاب پخش سیلاب

خرید
دانلود کتاب قنات را بهتر بشناسیم
۷۰۰ تومان

کتاب قنات را بهتر بشناسیم

خرید
دانلود کتاب خشک کن های خورشیدی محصولات کشاورزی
۷۰۰ تومان

کتاب خشک کن های خورشیدی محصولات کشاورزی

خرید
دانلود کتاب آموزش روش های نگهداری بلند مدت سبزی ها
۱,۸۰۰ تومان

کتاب آموزش روش های نگهداری بلند مدت سبزی ها

خرید
دانلود کتاب آموزش روش های خشک کردن میوه و سبزیجات
۱,۳۰۰ تومان

کتاب آموزش روش های خشک کردن میوه و سبزیجات

خرید
دانلود کتاب روش های مهار و کاهش خطرات سیلاب
۷۰۰ تومان

کتاب روش های مهار و کاهش خطرات سیلاب

خرید
دانلود کتاب بهداشت کارگاه قالی بافی
۱,۳۰۰ تومان

کتاب بهداشت کارگاه قالی بافی

خرید
دانلود کتاب روش تهیه پنیر بهداشتی و سالم
۷۰۰ تومان

کتاب روش تهیه پنیر بهداشتی و سالم

خرید
دانلود کتاب روش های درست تیغ زدن و برداشت شیره سقز
۱,۰۰۰ تومان

کتاب روش های درست تیغ زدن و برداشت شیره سقز

0