×
خرید
بسته کارآفرینی تولید عوامل کنترل بیولوژیک (تولید زنبور انکارسیا برای کنترل آفات گیاهان دارویی)
۲,۵۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید عوامل کنترل بیولوژیک (تولید زنبور انکارسیا برای کنترل آفات گیاهان دارویی)

خرید
بسته کارآفرینی تولید بومادران
۳,۹۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید بومادران

خرید
بسته کارآفرینی کشت و پرورش اسطوخودوس
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی کشت و پرورش اسطوخودوس

خرید
بسته کارآفرینی خشک کردن و تولید مواد واسط (تولید اسانس گیاهی) گیاهان دارویی
۳,۹۰۰ تومان

بسته کارآفرینی خشک کردن و تولید مواد واسط (تولید اسانس گیاهی) گیاهان دارویی

خرید
بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما)
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما)

خرید
بسته کارآفرینی پرورش بالتوري سبز به منظور استفاده در کنترل بیولوژیکی مزارع و باغات گیاهان دارویی
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی پرورش بالتوری سبز به منظور استفاده در کنترل بیولوژیکی مزارع و باغات گیاهان دارویی

خرید
بسته کارآفرینی تولید گیاه کاسنی
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید گیاه کاسنی

خرید
بسته کارآفرینی تولید گیاه افسنطین
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید گیاه افسنطین

خرید
بسته کارآفرینی تولید آنغوزه در شرایط دیم
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید آنغوزه در شرایط دیم

خرید
دانلود بسته کارآفرینی تاسیس مرکز آموزش تخصصی گیاهان دارویی
۲,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تاسیس مرکز آموزش تخصصی گیاهان دارویی

خرید
بسته کارآفرینی تولید مریم گلی
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید مریم گلی

خرید
بسته کارآفرینی بسته بندی تی بک گیاهان دارویی
۲,۵۰۰ تومان

بسته کارآفرینی بسته بندی تی بک گیاهان دارویی

خرید
کتاب بسته کارآفرینی کشت گیاهان دارویی به عنوان جایگزین در دیم کاری
۳,۰۰۰ تومان

کتاب بسته کارآفرینی کشت گیاهان دارویی به عنوان جایگزین در دیم کاری

خرید
کتاب زراعت و فرآوری گیاهان دارویی
۹,۹۰۰ تومان

کتاب زراعت و فرآوری گیاهان دارویی

خرید
کتاب گیاهان دارویی قابل کشت در خوزستان
۱,۸۰۰ تومان

کتاب گیاهان دارویی قابل کشت در خوزستان

خرید
دانلود کتاب گزانگبین ( انگبین گون )
۱,۳۰۰ تومان

کتاب گزانگبین (انگبین گون)

خرید
دانلود کتاب زراعت گیاه دارویی نعناع فلفی
۷۰۰ تومان

کتاب زراعت گیاه دارویی نعناع فلفلی

خرید
دانلود کتاب کشت سیاهدانه
۱,۳۰۰ تومان

کتاب کشت سیاهدانه

خرید
دانلود فیلم آموزش پرورش گیاهان دارویی
۳,۵۰۰ تومان

فیلم آموزش پرورش گیاهان دارویی

خرید
دانلود کتاب کشت گیاهان دارویی مقاوم به خشکی در استان یزد
۱,۳۰۰ تومان

کتاب کشت گیاهان دارویی مقاوم به خشکی در استان یزد

خرید
دانلود کتاب کشت و پرورش گیاه دارویی همیشه بهار در خوزستان
۷۰۰ تومان

کتاب کشت و پرورش گیاه دارویی همیشه بهار در خوزستان

خرید
دانلود کتاب آشنایی با گیاهان دارویی استان لرستاندانلود کتاب آشنایی با گیاهان دارویی استان لرستان
۱,۳۰۰ تومان

کتاب آشنایی با گیاهان دارویی استان لرستان

خرید
دانلود کتاب کشت گیاه دارویی بابونه
۱,۳۰۰ تومان

کتاب کشت گیاه دارویی بابونه

0