×
خرید
بسته کارآفرینی تولید عوامل کنترل بیولوژیک (تولید زنبور انکارسیا برای کنترل آفات گیاهان دارویی)
2,500 تومان

بسته کارآفرینی تولید عوامل کنترل بیولوژیک (تولید زنبور انکارسیا برای کنترل آفات گیاهان دارویی)

خرید
بسته کارآفرینی تولید بومادران
3,900 تومان

بسته کارآفرینی تولید بومادران

خرید
بسته کارآفرینی کشت و پرورش اسطوخودوس
3,000 تومان

بسته کارآفرینی کشت و پرورش اسطوخودوس

خرید
بسته کارآفرینی خشک کردن و تولید مواد واسط (تولید اسانس گیاهی) گیاهان دارویی
3,900 تومان

بسته کارآفرینی خشک کردن و تولید مواد واسط (تولید اسانس گیاهی) گیاهان دارویی

خرید
بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما)
3,000 تومان

بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما)

خرید
بسته کارآفرینی پرورش بالتوري سبز به منظور استفاده در کنترل بیولوژیکی مزارع و باغات گیاهان دارویی
3,000 تومان

بسته کارآفرینی پرورش بالتوری سبز به منظور استفاده در کنترل بیولوژیکی مزارع و باغات گیاهان دارویی

خرید
بسته کارآفرینی تولید گیاه کاسنی
3,000 تومان

بسته کارآفرینی تولید گیاه کاسنی

خرید
بسته کارآفرینی تولید گیاه افسنطین
3,000 تومان

بسته کارآفرینی تولید گیاه افسنطین

خرید
بسته کارآفرینی تولید آنغوزه در شرایط دیم
3,000 تومان

بسته کارآفرینی تولید آنغوزه در شرایط دیم

خرید
دانلود بسته کارآفرینی تاسیس مرکز آموزش تخصصی گیاهان دارویی
2,000 تومان

بسته کارآفرینی تاسیس مرکز آموزش تخصصی گیاهان دارویی

خرید
بسته کارآفرینی تولید مریم گلی
3,000 تومان

بسته کارآفرینی تولید مریم گلی

خرید
بسته کارآفرینی بسته بندی تی بک گیاهان دارویی
2,500 تومان

بسته کارآفرینی بسته بندی تی بک گیاهان دارویی

خرید
کتاب بسته کارآفرینی کشت گیاهان دارویی به عنوان جایگزین در دیم کاری
3,000 تومان

کتاب بسته کارآفرینی کشت گیاهان دارویی به عنوان جایگزین در دیم کاری

خرید
کتاب زراعت و فرآوری گیاهان دارویی
9,900 تومان

کتاب زراعت و فرآوری گیاهان دارویی

خرید
کتاب گیاهان دارویی قابل کشت در خوزستان
1,800 تومان

کتاب گیاهان دارویی قابل کشت در خوزستان

خرید
دانلود کتاب گزانگبین ( انگبین گون )
1,300 تومان

کتاب گزانگبین (انگبین گون)

خرید
دانلود کتاب زراعت گیاه دارویی نعناع فلفی
700 تومان

کتاب زراعت گیاه دارویی نعناع فلفلی

خرید
دانلود کتاب کشت سیاهدانه
1,300 تومان

کتاب کشت سیاهدانه

خرید
دانلود فیلم آموزش پرورش گیاهان دارویی
3,500 تومان

فیلم آموزش پرورش گیاهان دارویی

خرید
دانلود کتاب کشت گیاهان دارویی مقاوم به خشکی در استان یزد
1,300 تومان

کتاب کشت گیاهان دارویی مقاوم به خشکی در استان یزد

خرید
دانلود کتاب کشت و پرورش گیاه دارویی همیشه بهار در خوزستان
700 تومان

کتاب کشت و پرورش گیاه دارویی همیشه بهار در خوزستان

خرید
دانلود کتاب آشنایی با گیاهان دارویی استان لرستاندانلود کتاب آشنایی با گیاهان دارویی استان لرستان
1,300 تومان

کتاب آشنایی با گیاهان دارویی استان لرستان

خرید
دانلود کتاب کشت گیاه دارویی بابونه
1,300 تومان

کتاب کشت گیاه دارویی بابونه

0