×
خرید
کتاب تشخیص، ارزیابی و مدیریت زراعی خسارت یخبندان در گندم
۳,۵۰۰ تومان

کتاب تشخیص، ارزیابی و مدیریت زراعی خسارت یخبندان در گندم

خرید
کتاب آشنایی با فنون گندم کاری
۲,۵۰۰ تومان

کتاب آشنایی با فنون گندم کاری

خرید
کتاب مدیریت تلفیقی تغذیه و توصیه کودی گندم در استان اصفهان
۲,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت تلفیقی تغذیه و توصیه کودی گندم در استان اصفهان

خرید
کتاب مقايسه عملکرد فنی سمپاش های متداول در مزارع گندم
۷۰۰ تومان

کتاب مقایسه عملکرد فنی سمپاش های متداول در مزارع گندم

خرید
۱,۸۰۰ تومان

کتاب استفاده از آب شور برای آبیاری گندم

خرید
کتاب راهبردهای تحقیقاتی و مدیریتی گندم در ایران
۳,۹۰۰ تومان

کتاب راهبردهای تحقیقاتی و مدیریتی گندم در ایران

خرید
کتاب مشخصات زراعی و ظاهری و توصیه های فنی ارقام گندم و جو استان خوزستان
۱,۳۰۰ تومان

کتاب مشخصات زراعی و ظاهری و توصیه های فنی ارقام گندم و جو استان خوزستان

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت گندم
۷۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش زراعت گندم

خرید
کتاب راهنمای جامع کاشت، داشت و برداشت گندم
۷,۹۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع کاشت، داشت و برداشت گندم

خرید
ویدیوی آموزشی آفات و بیماری های غلات
۳,۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی آفات و بیماری های غلات

خرید
کتاب راهنمای جامع آبیاری گندم
۴,۹۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع آبیاری گندم

خرید
کتاب دستورالعمل کاشت گندم و ارقام مورد کشت در استان زنجان
۲,۸۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل کاشت گندم و ارقام مورد کشت در استان زنجان

خرید
کتاب کاشت گندم در مناطق سرد (دیم و آبی)
۱,۸۰۰ تومان

کتاب کاشت گندم در مناطق سرد (دیم و آبی)

خرید
کتاب کاشت گندم در مناطق گرم (دیم و آبی)
۱,۸۰۰ تومان

کتاب کاشت گندم در مناطق گرم (دیم و آبی)

خرید
دانلود کتاب معرفی ارقام اصلاح شده گندم و جو مناسب کشت در استان سمنان
۱,۸۰۰ تومان

کتاب معرفی ارقام اصلاح شده گندم و جو مناسب کشت در استان سمنان

خرید
دانلود کتاب نقش کاه و کلش گندم در حاصلخیزی و اصلاح خاک
۷۰۰ تومان

کتاب نقش کاه و کلش گندم در حاصلخیزی و اصلاح خاک

خرید
دانلود کتاب کود های شیمیایی مورد نیاز زراعت گندم
۱,۳۰۰ تومان

کتاب کود های شیمیایی مورد نیاز زراعت گندم

خرید
دانلود کتاب زراعت گندم و جو در استان اصفهان
۳,۹۰۰ تومان

کتاب زراعت گندم و جو در استان اصفهان

خرید
دانلود کتاب اصول زراعت گندم آبی در خوزستان
۳,۵۰۰ تومان

کتاب اصول زراعت گندم آبی در خوزستان

خرید
دانلود کتاب سوسک سیاه گندم
۷۰۰ تومان

کتاب سوسک سیاه گندم

خرید
دانلود کتاب عملیات خاک ورزی جهت کاشت گندم دیم
۷۰۰ تومان

کتاب عملیات خاک ورزی جهت کاشت گندم دیم

خرید
دانلود کتاب ترویج استفاده درست از کود های شیمیایی و آلی برای افزایش تولید گندم دیم
۷۰۰ تومان

کتاب ترویج استفاده درست از کود های شیمیایی و آلی برای افزایش تولید گندم دیم

خرید
دانلود کتاب ارقام گندم توصیه شده برای مناطق مختلف استان فارس
۷۰۰ تومان

کتاب ارقام گندم توصیه شده برای مناطق مختلف استان فارس

خرید
دانلود کتاب تشخیص کمبود عناصر غذایی در گندم
۱,۳۰۰ تومان

کتاب تشخیص کمبود عناصر غذایی در گندم

0