×
خرید
کتاب تشخیص، ارزیابی و مدیریت زراعی خسارت یخبندان در گندم
3,500 تومان

کتاب تشخیص، ارزیابی و مدیریت زراعی خسارت یخبندان در گندم

خرید
کتاب آشنایی با فنون گندم کاری
2,500 تومان

کتاب آشنایی با فنون گندم کاری

خرید
کتاب مدیریت تلفیقی تغذیه و توصیه کودی گندم در استان اصفهان
2,500 تومان

کتاب مدیریت تلفیقی تغذیه و توصیه کودی گندم در استان اصفهان

خرید
کتاب مقايسه عملکرد فنی سمپاش های متداول در مزارع گندم
700 تومان

کتاب مقایسه عملکرد فنی سمپاش های متداول در مزارع گندم

خرید
1,800 تومان

کتاب استفاده از آب شور برای آبیاری گندم

خرید
کتاب راهبردهای تحقیقاتی و مدیریتی گندم در ایران
3,900 تومان

کتاب راهبردهای تحقیقاتی و مدیریتی گندم در ایران

خرید
کتاب مشخصات زراعی و ظاهری و توصیه های فنی ارقام گندم و جو استان خوزستان
1,300 تومان

کتاب مشخصات زراعی و ظاهری و توصیه های فنی ارقام گندم و جو استان خوزستان

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت گندم
99,000 تومان 75,000 تومان

پکیج جامع آموزش زراعت گندم

خرید
کتاب راهنمای جامع کاشت، داشت و برداشت گندم
7,900 تومان

کتاب راهنمای جامع کاشت، داشت و برداشت گندم

خرید
ویدیوی آموزشی آفات و بیماری های غلات
3,000 تومان

ویدیوی آموزشی آفات و بیماری های غلات

خرید
کتاب راهنمای جامع آبیاری گندم
4,900 تومان

کتاب راهنمای جامع آبیاری گندم

خرید
کتاب دستورالعمل کاشت گندم و ارقام مورد کشت در استان زنجان
2,800 تومان

کتاب دستورالعمل کاشت گندم و ارقام مورد کشت در استان زنجان

خرید
کتاب کاشت گندم در مناطق سرد (دیم و آبی)
1,800 تومان

کتاب کاشت گندم در مناطق سرد (دیم و آبی)

خرید
کتاب کاشت گندم در مناطق گرم (دیم و آبی)
1,800 تومان

کتاب کاشت گندم در مناطق گرم (دیم و آبی)

خرید
دانلود کتاب معرفی ارقام اصلاح شده گندم و جو مناسب کشت در استان سمنان
1,800 تومان

کتاب معرفی ارقام اصلاح شده گندم و جو مناسب کشت در استان سمنان

خرید
دانلود کتاب نقش کاه و کلش گندم در حاصلخیزی و اصلاح خاک
700 تومان

کتاب نقش کاه و کلش گندم در حاصلخیزی و اصلاح خاک

خرید
دانلود کتاب کود های شیمیایی مورد نیاز زراعت گندم
1,300 تومان

کتاب کود های شیمیایی مورد نیاز زراعت گندم

خرید
دانلود کتاب زراعت گندم و جو در استان اصفهان
3,900 تومان

کتاب زراعت گندم و جو در استان اصفهان

خرید
دانلود کتاب اصول زراعت گندم آبی در خوزستان
3,500 تومان

کتاب اصول زراعت گندم آبی در خوزستان

خرید
دانلود کتاب سوسک سیاه گندم
700 تومان

کتاب سوسک سیاه گندم

خرید
دانلود کتاب عملیات خاک ورزی جهت کاشت گندم دیم
700 تومان

کتاب عملیات خاک ورزی جهت کاشت گندم دیم

خرید
دانلود کتاب ترویج استفاده درست از کود های شیمیایی و آلی برای افزایش تولید گندم دیم
700 تومان

کتاب ترویج استفاده درست از کود های شیمیایی و آلی برای افزایش تولید گندم دیم

خرید
دانلود کتاب ارقام گندم توصیه شده برای مناطق مختلف استان فارس
700 تومان

کتاب ارقام گندم توصیه شده برای مناطق مختلف استان فارس

خرید
دانلود کتاب تشخیص کمبود عناصر غذایی در گندم
1,300 تومان

کتاب تشخیص کمبود عناصر غذایی در گندم

0