×

کتاب تشخیص، ارزیابی و مدیریت زراعی خسارت یخبندان در گندم

کتاب آشنایی با فنون گندم کاری

کتاب مدیریت تلفیقی تغذیه و توصیه کودی گندم در استان اصفهان

کتاب مقایسه عملکرد فنی سمپاش های متداول در مزارع گندم

کتاب استفاده از آب شور برای آبیاری گندم

کتاب راهبردهای تحقیقاتی و مدیریتی گندم در ایران

کتاب مشخصات زراعی و ظاهری و توصیه های فنی ارقام گندم و جو استان خوزستان

پکیج جامع آموزش زراعت گندم

کتاب راهنمای جامع کاشت، داشت و برداشت گندم

ویدیوی آموزشی آفات و بیماری های غلات

کتاب راهنمای جامع آبیاری گندم

کتاب دستورالعمل کاشت گندم و ارقام مورد کشت در استان زنجان

کتاب کاشت گندم در مناطق سرد (دیم و آبی)

کتاب کاشت گندم در مناطق گرم (دیم و آبی)

دانلود کتاب معرفی ارقام اصلاح شده گندم و جو مناسب کشت در استان سمنان

دانلود کتاب نقش کاه و کلش گندم در حاصلخیزی و اصلاح خاک

دانلود کتاب کود های شیمیایی مورد نیاز زراعت گندم

دانلود کتاب زراعت گندم و جو در استان اصفهان

دانلود کتاب اصول زراعت گندم آبی در خوزستان

دانلود کتاب سوسک سیاه گندم

دانلود کتاب عملیات خاک ورزی جهت کاشت گندم دیم

دانلود کتاب ترویج استفاده درست از کود های شیمیایی و آلی برای افزایش تولید گندم دیم

دانلود کتاب ارقام گندم توصیه شده برای مناطق مختلف استان فارس

دانلود کتاب تشخیص کمبود عناصر غذایی در گندم

0