×
خرید
2,300 تومان

آزمایش های پایلوت مقایسه ارقام تجارتی چغندرقند در مناطق آلوده حوزه عمل ۱۲ کارخانه قند کشور

خرید
9,900 تومان

کتاب تدوین استانداردهای تعیین پتانسیل و ارزیابی خسارت به تفکیک عوامل مدیریتی و قهری در مراحل مختلف رشد در مزارع چغندرقند

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت چغندرقند
45,000 تومان 35,000 تومان

پکیج جامع آموزش زراعت چغندرقند

خرید
کتاب راهنمای جامع کاشت، داشت و برداشت چغندرقند
5,900 تومان

کتاب راهنمای جامع کاشت، داشت و برداشت چغندرقند

خرید
راهنمای کاشت، داشت و برداشت چغندرقند پاییزه
4,500 تومان

کتاب راهنمای کاشت، داشت و برداشت چغندرقند پاییزه

خرید
کتاب راهنمای زراعت چغندر قند در مناطق مختلف کشور
2,300 تومان

کتاب راهنمای زراعت چغندر قند در مناطق مختلف کشور

خرید
دانلود کتاب راهنمای تولید بذر چغندر قند
1,800 تومان

کتاب راهنمای تولید بذر چغندر قند

خرید
دانلود کتاب زراعت چغندر
700 تومان

کتاب زراعت چغندر

خرید
دانلود کتاب یافته های چغندر قند در استان فارس
2,300 تومان

کتاب یافته های چغندر قند در استان فارس

خرید
کتاب برداشت چغندر
700 تومان

کتاب برداشت چغندر

خرید
دانلود کتاب علف های هرز مزارع چغندر قند و روش های مبارزه با آنها
1,300 تومان

کتاب علف های هرز مزارع چغندر قند و روش های مبارزه با آنها

خرید
دانلود کتاب توصیه های کاربردی در زراعت چغندر قند
1,300 تومان

کتاب توصیه های کاربردی در زراعت چغندر قند

خرید
نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت تا برداشت چغندر قند
7,000 تومان

نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت تا برداشت چغندر قند

خرید
دانلود کتاب سم پاش بوم دار پشت تراکتوری مجهز به فنجان های چرخان و مقایسه آن با سم پاش بوم دار پشت تراکتوری به منظور مبارزه با علف های هرز چغندر قند
1,300 تومان

کتاب سم پاش بوم دار پشت تراکتوری مجهز به فنجان های چرخان و مقایسه آن با سم پاش بوم دار پشت تراکتوری به منظور مبارزه با علف های هرز چغندر قند

0