×

کتاب راهنمای تغذیه گیاهی سیب زمینی

کتاب اصول نگهداری سیب زمینی در انبار

پکیج جامع آموزش زراعت سیب زمینی

ویدیوی آموزشی انبارداری سیب زمینی

کتاب بیماری پوسیدگی خشک غده های سیب زمینی در انبار و چگونگی مبارزه با آن

کتاب ضرورت کوددهی پتاسیم در سیب زمینی

کتاب سیب زمینی و زراعت آن در کشور هلند

مجموعه فیلم های آموزشی آفات و بیماری های سیب زمینی

کتاب بیماری های فیزیولوژیک سیب زمینی و راه های کنترل آن

کتاب آشنایی با سیب زمینی شیرین

نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت تا برداشت سیب زمینی

کتاب زراعت سیب زمینی

0