×

کتاب مبانی و اصول سبزی کاری

کتاب کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت صیفی جات (هندوانه و خربزه)

کتاب نقش پتاسیم در بهبود کمی و کیفی سبزی و صیفی

کتاب علل تجمع نیترات در سبزی های میوه ای و روشهای کنترل آن

کتاب خشک کن های خورشیدی محصولات کشاورزی

کتاب خاکپوش ها (مالچ) و زراعت سبزی و صیفی

کتاب تجمع نیترات در سبزیجات

کتاب آموزش روش های نگهداری بلند مدت سبزی ها

کتاب آموزش روش های خشک کردن میوه و سبزیجات

کتاب آموزش سبزی کاری در خانه های روستایی

کتاب دستورالعمل تولید نشا مکانیزه سبزی و صیفی در سطح تجاری

کتاب آشنایی با گیاه آتریپلکس (اسفناج وحشی)

کتاب اسفناج

دانلود کتاب آموزش آبیاری نواری سبزی و صیفی (قطره ای)

0