×
خرید
بسته کارآفرینی تولید عوامل کنترل بیولوژیک (تولید زنبور انکارسیا برای کنترل آفات گیاهان دارویی)
2,500 تومان

بسته کارآفرینی تولید عوامل کنترل بیولوژیک (تولید زنبور انکارسیا برای کنترل آفات گیاهان دارویی)

خرید
بسته کارآفرینی تولید بومادران
3,900 تومان

بسته کارآفرینی تولید بومادران

خرید
فیلم های آموزشی کاشت، داشت و برداشت برنج
10,000 تومان 7,000 تومان

فیلم های آموزشی کاشت، داشت و برداشت برنج در ۳ قسمت

خرید
بسته کارآفرینی کشت و پرورش اسطوخودوس
3,000 تومان

بسته کارآفرینی کشت و پرورش اسطوخودوس

خرید
1,500 تومان

کتاب کاشت، داشت و برداشت زعفران

خرید
بسته کارآفرینی خشک کردن و تولید مواد واسط (تولید اسانس گیاهی) گیاهان دارویی
3,900 تومان

بسته کارآفرینی خشک کردن و تولید مواد واسط (تولید اسانس گیاهی) گیاهان دارویی

خرید
کتاب زعفران، گرانترین گیاه
1,000 تومان

کتاب زعفران، گرانترین گیاه

خرید
کتاب کنه بنه زعفران و مدیریت تلفیقی آن
700 تومان

کتاب کنه بنه زعفران و مدیریت تلفیقی آن

خرید
کتاب مدیریت تلفیقی علف های هرز زعفران
1,000 تومان

کتاب مدیریت تلفیقی علف های هرز زعفران

خرید
کتاب مدیریت تغذیه گیاه در زعفران
1,000 تومان

کتاب مدیریت تغذیه گیاه در زعفران

خرید
بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما)
3,000 تومان

بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما)

خرید
بسته کارآفرینی پرورش بالتوري سبز به منظور استفاده در کنترل بیولوژیکی مزارع و باغات گیاهان دارویی
3,000 تومان

بسته کارآفرینی پرورش بالتوری سبز به منظور استفاده در کنترل بیولوژیکی مزارع و باغات گیاهان دارویی

خرید
بسته کارآفرینی تولید گیاه کاسنی
3,000 تومان

بسته کارآفرینی تولید گیاه کاسنی

خرید
بسته کارآفرینی تولید گیاه افسنطین
3,000 تومان

بسته کارآفرینی تولید گیاه افسنطین

خرید
بسته کارآفرینی تولید آنغوزه در شرایط دیم
3,000 تومان

بسته کارآفرینی تولید آنغوزه در شرایط دیم

خرید
دانلود بسته کارآفرینی تاسیس مرکز آموزش تخصصی گیاهان دارویی
2,000 تومان

بسته کارآفرینی تاسیس مرکز آموزش تخصصی گیاهان دارویی

خرید
کتاب نکات فنی در نگهداری گل زعفران
1,500 تومان

کتاب نکات فنی در نگهداری گل زعفران

خرید
ویدیوی آموزشی تولید زعفران ارگانیک
2,000 تومان

ویدیوی آموزشی تولید زعفران ارگانیک

خرید
ویدیوی آموزشی مدیریت تغذیه مزارع زعفران
2,500 تومان

ویدیوی آموزشی مدیریت تغذیه مزارع زعفران

خرید
کتاب درجه بندی و بسته بندی میوه و سبزی
2,500 تومان

کتاب درجه بندی و بسته بندی میوه و سبزی

خرید
کتاب تولید زرشک، زعفران و عناب برپایه دانش بومی
4,000 تومان

کتاب تولید زرشک، زعفران و عناب برپایه دانش بومی

خرید
کتاب دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گوجه فرنگی گلخانه ای
3,000 تومان

کتاب دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گوجه فرنگی گلخانه ای

خرید
کتاب تشخیص، ارزیابی و مدیریت زراعی خسارت یخبندان در گندم
3,500 تومان

کتاب تشخیص، ارزیابی و مدیریت زراعی خسارت یخبندان در گندم

خرید
کتاب آشنایی با فنون گندم کاری
2,500 تومان

کتاب آشنایی با فنون گندم کاری

0