×

کتاب زعفران، گرانترین گیاه

کتاب کنه بنه زعفران و مدیریت تلفیقی آن

کتاب مدیریت تلفیقی علف های هرز زعفران

کتاب مدیریت تغذیه گیاه در زعفران

بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما)

بسته کارآفرینی پرورش بالتوری سبز به منظور استفاده در کنترل بیولوژیکی مزارع و باغات گیاهان دارویی

بسته کارآفرینی تولید برگ بو

بسته کارآفرینی تولید گیاه کاسنی

بسته کارآفرینی تولید گیاه افسنطین

بسته کارآفرینی تولید آنغوزه در شرایط دیم

بسته کارآفرینی تولید گیاه دارویی مرزه

بسته کارآفرینی تاسیس مرکز آموزش تخصصی گیاهان دارویی

کتاب نکات فنی در نگهداری گل زعفران

ویدیوی آموزشی تولید زعفران ارگانیک

ویدیوی آموزشی مدیریت تغذیه مزارع زعفران

کتاب درجه بندی و بسته بندی میوه و سبزی

کتاب تولید زرشک، زعفران و عناب برپایه دانش بومی

کتاب دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گوجه فرنگی گلخانه ای

کتاب تشخیص، ارزیابی و مدیریت زراعی خسارت یخبندان در گندم

کتاب آشنایی با فنون گندم کاری

بسته کارآفرینی تولید مریم گلی

بسته کارآفرینی بسته بندی تی بک گیاهان دارویی

کتاب بسته کارآفرینی کشت گیاهان دارویی به عنوان جایگزین در دیم کاری

کتاب مبانی و اصول سبزی کاری

0