×
خرید
بسته کارآفرینی تولید عوامل کنترل بیولوژیک (تولید زنبور انکارسیا برای کنترل آفات گیاهان دارویی)
۲,۵۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید عوامل کنترل بیولوژیک (تولید زنبور انکارسیا برای کنترل آفات گیاهان دارویی)

خرید
بسته کارآفرینی تولید بومادران
۳,۹۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید بومادران

خرید
فیلم های آموزشی کاشت، داشت و برداشت برنج
۱۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰ تومان

فیلم های آموزشی کاشت، داشت و برداشت برنج در ۳ قسمت

خرید
بسته کارآفرینی کشت و پرورش اسطوخودوس
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی کشت و پرورش اسطوخودوس

خرید
۱,۵۰۰ تومان

کتاب کاشت، داشت و برداشت زعفران

خرید
بسته کارآفرینی خشک کردن و تولید مواد واسط (تولید اسانس گیاهی) گیاهان دارویی
۳,۹۰۰ تومان

بسته کارآفرینی خشک کردن و تولید مواد واسط (تولید اسانس گیاهی) گیاهان دارویی

خرید
کتاب زعفران، گرانترین گیاه
۱,۰۰۰ تومان

کتاب زعفران، گرانترین گیاه

خرید
کتاب کنه بنه زعفران و مدیریت تلفیقی آن
۷۰۰ تومان

کتاب کنه بنه زعفران و مدیریت تلفیقی آن

خرید
کتاب مدیریت تلفیقی علف های هرز زعفران
۱,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت تلفیقی علف های هرز زعفران

خرید
کتاب مدیریت تغذیه گیاه در زعفران
۱,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت تغذیه گیاه در زعفران

خرید
بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما)
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما)

خرید
بسته کارآفرینی پرورش بالتوري سبز به منظور استفاده در کنترل بیولوژیکی مزارع و باغات گیاهان دارویی
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی پرورش بالتوری سبز به منظور استفاده در کنترل بیولوژیکی مزارع و باغات گیاهان دارویی

خرید
بسته کارآفرینی تولید گیاه کاسنی
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید گیاه کاسنی

خرید
بسته کارآفرینی تولید گیاه افسنطین
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید گیاه افسنطین

خرید
بسته کارآفرینی تولید آنغوزه در شرایط دیم
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید آنغوزه در شرایط دیم

خرید
دانلود بسته کارآفرینی تاسیس مرکز آموزش تخصصی گیاهان دارویی
۲,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تاسیس مرکز آموزش تخصصی گیاهان دارویی

خرید
کتاب نکات فنی در نگهداری گل زعفران
۱,۵۰۰ تومان

کتاب نکات فنی در نگهداری گل زعفران

خرید
ویدیوی آموزشی تولید زعفران ارگانیک
۲,۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی تولید زعفران ارگانیک

خرید
ویدیوی آموزشی مدیریت تغذیه مزارع زعفران
۲,۵۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی مدیریت تغذیه مزارع زعفران

خرید
کتاب درجه بندی و بسته بندی میوه و سبزی
۲,۵۰۰ تومان

کتاب درجه بندی و بسته بندی میوه و سبزی

خرید
کتاب تولید زرشک، زعفران و عناب برپایه دانش بومی
۴,۰۰۰ تومان

کتاب تولید زرشک، زعفران و عناب برپایه دانش بومی

خرید
کتاب دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گوجه فرنگی گلخانه ای
۳,۰۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گوجه فرنگی گلخانه ای

خرید
کتاب تشخیص، ارزیابی و مدیریت زراعی خسارت یخبندان در گندم
۳,۵۰۰ تومان

کتاب تشخیص، ارزیابی و مدیریت زراعی خسارت یخبندان در گندم

خرید
کتاب آشنایی با فنون گندم کاری
۲,۵۰۰ تومان

کتاب آشنایی با فنون گندم کاری

0