کتاب کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت صیفی جات (هندوانه و خربزه)

کتاب استفاده از آب شور برای آبیاری گندم

بسته جامع آموزش زراعت نخود

آزمایش های پایلوت مقایسه ارقام تجارتی چغندرقند در مناطق آلوده حوزه عمل ۱۲ کارخانه قند کشور

کتاب تدوین استانداردهای تعیین پتانسیل و ارزیابی خسارت به تفکیک عوامل مدیریتی و قهری در مراحل مختلف رشد در مزارع چغندرقند

کتاب دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت ذرت

بسته جامع آموزش زراعت ذرت

فیلم های آموزشی کاشت تا برداشت پنبه

کتاب آفت های ذرت

فیلم آموزشی کشت ذرت

کتاب ذرت و ویژگی های آن

فیلم آموزشی مدیریت آبیاری در زراعت پنبه

فیلم آموزشی کشت مکانیزه پنبه

کتاب جنبه های ژنتیکی و زراعی تولید بذر پنبه

کتاب راهبردهای تحقیقاتی و مدیریتی گندم در ایران

کتاب زراعت و فرآوری گیاهان دارویی

کتاب مجموعه مقالات همایش ملی روناس

پکیج جامع آموزش زراعت سیب زمینی

پکیج جامع آموزشی گل محمدی و گلاب

کتاب مشخصات زراعی و ظاهری و توصیه های فنی ارقام گندم و جو استان خوزستان

کتاب گیاهان دارویی قابل کشت در خوزستان

پکیج جامع آموزش زراعت چغندرقند

کتاب کاشت، داشت و برداشت یونجه در خوزستان

پکیج جامع آموزش زراعت پنبه

0

کانال تلگرام مزرعه نو