×

کتاب پرواربندی گاو و گاومیش

کتاب ثبت مشخصات، رکوردگیری و ارزیابی تیپ گاو شیری

فیلم آموزشی پرواربندی گوساله های اصیل

پکیج جامع آموزش گاوداری

ویدیوی آموزش بهداشت فردی کارگران در دامداری ها

ویدیوی آموزشی اصول بهسازی جایگاه دام

کتاب نقش پرواربندی در حفظ تعادل مرتع

دانلود کتاب میکروبیولوژی شیر و فرآورده های لبنی

دانلود کتاب نقش تغذیه در پرورش دام

دانلود کتاب با روش سیلو کردن علوفه آشنا شویم

دانلود ویدیوی آموزش حذف شاخ گوساله و شاخ بری گاو

دانلود کتاب مراقبت های قبل و بعد از زایمان در گاومیش

دانلود کتاب آموزش تزریقات دام

دانلود کتاب آموزش تغذیه گوساله شیرخوار

دانلود کتاب آموزش خوراندن دارو به دام ها

دانلود ویدیو آموزشی بیماری ورم پستان گاو

دانلود کتاب آموزش سم چینی و مراقبت از سم در دام ها

دانلود کتاب روش های از بین بردن شاخ در گاو

دانلود کتاب جایگاه مناسب دام

دانلود کتاب بیماری سل گاوی را بهتر بشناسیم

دانلود کتاب مراقبت از گوساله در زمان تولد

دانلود فیلم آموزش بهبود کیفیت و بهداشت شیر

دانلود فیلم آموزش چیدن شاخ و سم گاو

دانلود فیلم آموزش رکوردگیری شیر

0