×
خرید
کتاب کاربرد و سرویس ماشین های گاوداری
۴,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد و سرویس ماشین های گاوداری

دانلود
دانشنامه گاوداری | اپلیکیشن اندروید آموزش پرورش گاو
رایگان

دانشنامه گاوداری | اپلیکیشن اندروید آموزش پرورش گاو

خرید
کتاب پرواربندی گاو و گاومیش
۳,۹۰۰ تومان

کتاب پرواربندی گاو و گاومیش

خرید
کتاب ثبت مشخصات، رکوردگیری و ارزیابی تیپ گاو شیری
۴,۹۰۰ تومان

کتاب ثبت مشخصات، رکوردگیری و ارزیابی تیپ گاو شیری

خرید
فیلم آموزشی پرواربندی گوساله های اصیل
۲,۵۰۰ تومان

فیلم آموزشی پرواربندی گوساله های اصیل

خرید
پکیج جامع آموزش گاوداری
۷۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش گاوداری (سنتی و صنعتی)

خرید
ویدیوی آموزش بهداشت فردی کارگران در دامداری ها
۲,۵۰۰ تومان

ویدیوی آموزش بهداشت فردی کارگران در دامداری ها

خرید
ویدیوی آموزشی اصول بهسازی جایگاه دام
۱,۶۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی اصول بهسازی جایگاه دام

خرید
دانلود کتاب نقش پروار بندی در حفظ تعادل مرتع
۱,۸۰۰ تومان

کتاب نقش پرواربندی در حفظ تعادل مرتع

خرید
دانلود کتاب میکروبیولوژی شیر و فرآورده های لبنی
۳,۵۰۰ تومان

کتاب میکروبیولوژی شیر و فرآورده های لبنی

خرید
دانلود کتاب نقش تغذیه در پرورش دام
۱,۳۰۰ تومان

کتاب نقش تغذیه در پرورش دام

خرید
دانلود کتاب با روش سیلو کردن علوفه آشنا شویم
۲,۳۰۰ تومان

کتاب با روش سیلو کردن علوفه آشنا شویم

خرید
دانلود فیلم آموزش حذف شاخ گوساله و شاخ بری گاو
۳,۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزش حذف شاخ گوساله و شاخ بری گاو

خرید
دانلود کتاب مراقبت های قبل و بعد از زایمان در گاومیش
۱,۵۰۰ تومان

کتاب مراقبت های قبل و بعد از زایمان در گاومیش

خرید
دانلود کتاب آموزش تزریقات دام
۷۰۰ تومان

کتاب آموزش تزریقات دام

خرید
دانلود کتاب آموزش تغذیه گوساله شیرخوار
۱,۳۰۰ تومان

کتاب آموزش تغذیه گوساله شیرخوار

خرید
دانلود کتاب آموزش خوراندن دارو به دام ها
۱,۳۰۰ تومان

کتاب آموزش خوراندن دارو به دام ها

خرید
دانلود فیلم آموزشی بیماری ورم پستان گاو
۲,۵۰۰ تومان

ویدیو آموزشی بیماری ورم پستان گاو

خرید
دانلود کتاب آموزش سم چینی و مراقبت از سم در دام ها
۱,۳۰۰ تومان

کتاب آموزش سم چینی و مراقبت از سم در دام ها

خرید
دانلود کتاب روش های از بین بردن شاخ در گاو
۱,۳۰۰ تومان

کتاب روش های از بین بردن شاخ در گاو

خرید
دانلود کتاب جایگاه مناسب دام
۱,۳۰۰ تومان

کتاب جایگاه مناسب دام

خرید
دانلود کتاب بیماری سل گاوی را بهتر بشناسیم
۱,۳۰۰ تومان

کتاب بیماری سل گاوی را بهتر بشناسیم

خرید
دانلود کتاب مراقبت از گوساله در زمان تولد
۱,۳۰۰ تومان

کتاب مراقبت از گوساله در زمان تولد

خرید
دانلود فیلم آموزش بهبود کیفیت و بهداشت شیر
۳,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش بهبود کیفیت و بهداشت شیر

0