×
خرید
کتاب صنایع تبدیلی گاو و گاومیش
4,000 تومان

کتاب صنایع تبدیلی گاو و گاومیش

خرید
کتاب بازاریابی محصولات گاو و گاومیش
4,000 تومان

کتاب بازاریابی محصولات گاو و گاومیش

خرید
کتاب کاربرد و سرویس ماشین های گاوداری
4,000 تومان

کتاب کاربرد و سرویس ماشین های گاوداری

دانلود
دانشنامه گاوداری | اپلیکیشن اندروید آموزش پرورش گاو
رایگان

دانشنامه گاوداری | اپلیکیشن اندروید آموزش پرورش گاو

خرید
کتاب پرواربندی گاو و گاومیش
3,900 تومان

کتاب پرواربندی گاو و گاومیش

خرید
کتاب ثبت مشخصات، رکوردگیری و ارزیابی تیپ گاو شیری
4,900 تومان

کتاب ثبت مشخصات، رکوردگیری و ارزیابی تیپ گاو شیری

خرید
فیلم آموزشی پرواربندی گوساله های اصیل
2,500 تومان

فیلم آموزشی پرواربندی گوساله های اصیل

خرید
پکیج جامع آموزش گاوداری (سنتی و صنعتی)
99,000 تومان 75,000 تومان

پکیج جامع آموزش گاوداری (سنتی و صنعتی)

خرید
ویدیوی آموزش بهداشت فردی کارگران در دامداری ها
2,500 تومان

ویدیوی آموزش بهداشت فردی کارگران در دامداری ها

خرید
ویدیوی آموزشی اصول بهسازی جایگاه دام
1,600 تومان

ویدیوی آموزشی اصول بهسازی جایگاه دام

خرید
دانلود کتاب نقش پروار بندی در حفظ تعادل مرتع
1,800 تومان

کتاب نقش پرواربندی در حفظ تعادل مرتع

خرید
دانلود کتاب میکروبیولوژی شیر و فرآورده های لبنی
3,500 تومان

کتاب میکروبیولوژی شیر و فرآورده های لبنی

خرید
دانلود کتاب نقش تغذیه در پرورش دام
1,300 تومان

کتاب نقش تغذیه در پرورش دام

خرید
دانلود کتاب با روش سیلو کردن علوفه آشنا شویم
2,300 تومان

کتاب با روش سیلو کردن علوفه آشنا شویم

خرید
دانلود فیلم آموزش حذف شاخ گوساله و شاخ بری گاو
3,000 تومان

ویدیوی آموزش حذف شاخ گوساله و شاخ بری گاو

خرید
دانلود کتاب مراقبت های قبل و بعد از زایمان در گاومیش
1,500 تومان

کتاب مراقبت های قبل و بعد از زایمان در گاومیش

خرید
دانلود کتاب آموزش تزریقات دام
700 تومان

کتاب آموزش تزریقات دام

خرید
دانلود کتاب آموزش تغذیه گوساله شیرخوار
1,300 تومان

کتاب آموزش تغذیه گوساله شیرخوار

خرید
دانلود کتاب آموزش خوراندن دارو به دام ها
1,300 تومان

کتاب آموزش خوراندن دارو به دام ها

خرید
دانلود فیلم آموزشی بیماری ورم پستان گاو
2,500 تومان

ویدیو آموزشی بیماری ورم پستان گاو

خرید
دانلود کتاب آموزش سم چینی و مراقبت از سم در دام ها
1,300 تومان

کتاب آموزش سم چینی و مراقبت از سم در دام ها

خرید
دانلود کتاب روش های از بین بردن شاخ در گاو
1,300 تومان

کتاب روش های از بین بردن شاخ در گاو

خرید
دانلود کتاب جایگاه مناسب دام
1,300 تومان

کتاب جایگاه مناسب دام

خرید
دانلود کتاب بیماری سل گاوی را بهتر بشناسیم
1,300 تومان

کتاب بیماری سل گاوی را بهتر بشناسیم

0