پکیج جامع آموزش پرورش گوسفند و بز

دانشنامه پرورش گوسفند و بز | اپلیکیشن اندروید گوسفندداری

ویدیوی آموزش بهداشت فردی کارگران در دامداری ها

ویدیوی آموزشی اصول بهسازی جایگاه دام

مجموعه کتاب های دستورالعمل های مدیریت پیشرفته تولیدمثل گوسفند و بز

کتاب جامع راهنمای پرورش گوسفند و بز

کتاب اصول تهیه جیره های متعادل گوسفند و بز

اطلس بیماری های گوسفند و بز

کتاب رکوردگیری و ثبت مشخصات گوسفند و بز

دانلود کتاب آموزش تزریقات دام

دانلود کتاب آموزش خوراندن دارو به دام ها

0

کانال تلگرام مزرعه نو