×
خرید
کتاب صنایع تبدیلی گاو و گاومیش
4,000 تومان

کتاب صنایع تبدیلی گاو و گاومیش

خرید
کتاب بازاریابی محصولات گاو و گاومیش
4,000 تومان

کتاب بازاریابی محصولات گاو و گاومیش

خرید
کتاب کاربرد و سرویس ماشین های گاوداری
4,000 تومان

کتاب کاربرد و سرویس ماشین های گاوداری

دانلود
دانشنامه گاوداری | اپلیکیشن اندروید آموزش پرورش گاو
رایگان

دانشنامه گاوداری | اپلیکیشن اندروید آموزش پرورش گاو

خرید
کتاب اصول بهداشت، کنترل و پیشگیری از بیماری های گوسفند و بز
4,000 تومان

کتاب اصول بهداشت، کنترل و پیشگیری از بیماری های گوسفند و بز

خرید
ویدیوی آموزشی گوسفند پرواری نمونه
2,500 تومان

ویدیوی آموزشی گوسفند پرواری نمونه

خرید
کتاب تلقیح مصنوعی گوسفند و بز
5,000 تومان

کتاب تلقیح مصنوعی گوسفند و بز

خرید
کتاب پرواربندی گاو و گاومیش
3,900 تومان

کتاب پرواربندی گاو و گاومیش

خرید
کتاب ثبت مشخصات، رکوردگیری و ارزیابی تیپ گاو شیری
4,900 تومان

کتاب ثبت مشخصات، رکوردگیری و ارزیابی تیپ گاو شیری

خرید
کتاب بیماری های غیرعفونی نشخوارکنندگان
3,900 تومان

کتاب بیماری های غیرعفونی نشخوارکنندگان

خرید
پکیج جامع آموزش پرورش گوسفند و بز
99,000 تومان 75,000 تومان

پکیج جامع آموزش پرورش گوسفند و بز

خرید
کتاب گونه ها و نژادهای مختلف شتر
4,000 تومان

کتاب گونه ها و نژادهای مختلف شتر

خرید
کتاب تکنولوژی فرآورده های لبنی تخمیری
4,500 تومان

کتاب تکنولوژی فرآورده های لبنی تخمیری

دانلود
دانشنامه سگ
رایگان

دانشنامه سگ | اپلیکیشن اندروید آموزش نگهداری و تربیت سگ

دانلود
دانشنامه پرورش گوسفند و بز
رایگان

دانشنامه پرورش گوسفند و بز | اپلیکیشن اندروید گوسفندداری

خرید
فیلم آموزشی پرواربندی گوساله های اصیل
2,500 تومان

فیلم آموزشی پرواربندی گوساله های اصیل

خرید
پکیج جامع آموزش گاوداری (سنتی و صنعتی)
99,000 تومان 75,000 تومان

پکیج جامع آموزش گاوداری (سنتی و صنعتی)

خرید
ویدیوی آموزش بهداشت فردی کارگران در دامداری ها
2,500 تومان

ویدیوی آموزش بهداشت فردی کارگران در دامداری ها

خرید
ویدیوی آموزشی اصول بهسازی جایگاه دام
1,600 تومان

ویدیوی آموزشی اصول بهسازی جایگاه دام

خرید
ویدیوی آموزش پرورش شتر
3,500 تومان

ویدیوی آموزش پرورش شتر

خرید
ویدیوی آموزشی آشنایی با انواع نژادهای اسب و ویژگی های آنها
2,500 تومان

ویدیوی آموزشی آشنایی با انواع نژادهای اسب و ویژگی های آنها

خرید
دانلود کتاب نقش پروار بندی در حفظ تعادل مرتع
1,800 تومان

کتاب نقش پرواربندی در حفظ تعادل مرتع

خرید
دانلود کتاب آشنایی با گیاه گون
700 تومان

کتاب آشنایی با گیاه گون

خرید
کتاب الکترونیکی کاشت، داشت و برداشت علوفه ارزن دم روباهی باستان
700 تومان

کتاب کاشت، داشت و برداشت علوفه ارزن دم روباهی باستان

0