×
خرید
کتاب کاربرد و سرویس ماشین های گاوداری
۴,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد و سرویس ماشین های گاوداری

دانلود
دانشنامه گاوداری | اپلیکیشن اندروید آموزش پرورش گاو
رایگان

دانشنامه گاوداری | اپلیکیشن اندروید آموزش پرورش گاو

خرید
کتاب اصول بهداشت، کنترل و پیشگیری از بیماری های گوسفند و بز
۴,۰۰۰ تومان

کتاب اصول بهداشت، کنترل و پیشگیری از بیماری های گوسفند و بز

خرید
ویدیوی آموزشی گوسفند پرواری نمونه
۲,۵۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی گوسفند پرواری نمونه

خرید
کتاب تلقیح مصنوعی گوسفند و بز
۵,۰۰۰ تومان

کتاب تلقیح مصنوعی گوسفند و بز

خرید
کتاب پرواربندی گاو و گاومیش
۳,۹۰۰ تومان

کتاب پرواربندی گاو و گاومیش

خرید
کتاب ثبت مشخصات، رکوردگیری و ارزیابی تیپ گاو شیری
۴,۹۰۰ تومان

کتاب ثبت مشخصات، رکوردگیری و ارزیابی تیپ گاو شیری

خرید
کتاب بیماری های غیرعفونی نشخوارکنندگان
۳,۹۰۰ تومان

کتاب بیماری های غیرعفونی نشخوارکنندگان

خرید
پکیج جامع آموزش پرورش گوسفند و بز
۷۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش پرورش گوسفند و بز

خرید
کتاب گونه ها و نژادهای مختلف شتر
۴,۰۰۰ تومان

کتاب گونه ها و نژادهای مختلف شتر

خرید
کتاب تکنولوژی فرآورده های لبنی تخمیری
۴,۵۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی فرآورده های لبنی تخمیری

دانلود
دانشنامه سگ
رایگان

دانشنامه سگ | اپلیکیشن اندروید آموزش نگهداری و تربیت سگ

دانلود
دانشنامه پرورش گوسفند و بز
رایگان

دانشنامه پرورش گوسفند و بز | اپلیکیشن اندروید گوسفندداری

خرید
فیلم آموزشی پرواربندی گوساله های اصیل
۲,۵۰۰ تومان

فیلم آموزشی پرواربندی گوساله های اصیل

خرید
پکیج جامع آموزش گاوداری
۷۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش گاوداری (سنتی و صنعتی)

خرید
ویدیوی آموزش بهداشت فردی کارگران در دامداری ها
۲,۵۰۰ تومان

ویدیوی آموزش بهداشت فردی کارگران در دامداری ها

خرید
ویدیوی آموزشی اصول بهسازی جایگاه دام
۱,۶۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی اصول بهسازی جایگاه دام

خرید
ویدیوی آموزش پرورش شتر
۳,۵۰۰ تومان

ویدیوی آموزش پرورش شتر

خرید
ویدیوی آموزشی آشنایی با انواع نژادهای اسب و ویژگی های آنها
۲,۵۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی آشنایی با انواع نژادهای اسب و ویژگی های آنها

خرید
دانلود کتاب نقش پروار بندی در حفظ تعادل مرتع
۱,۸۰۰ تومان

کتاب نقش پرواربندی در حفظ تعادل مرتع

خرید
دانلود کتاب آشنایی با گیاه گون
۷۰۰ تومان

کتاب آشنایی با گیاه گون

خرید
کتاب الکترونیکی کاشت، داشت و برداشت علوفه ارزن دم روباهی باستان
۷۰۰ تومان

کتاب کاشت، داشت و برداشت علوفه ارزن دم روباهی باستان

خرید
دانلود کتاب فرآوری کاه و کلش
۷۰۰ تومان

کتاب فرآوری کاه و کلش

خرید
کتاب راهنمای پرورش شتر
۹,۹۰۰ تومان

کتاب راهنمای پرورش شتر

0