کتاب گونه ها و نژادهای مختلف شتر

پکیج جامع آموزش پرورش گوسفند و بز

کتاب تکنولوژی فرآورده های لبنی تخمیری

دانشنامه سگ | اپلیکیشن اندروید آموزش نگهداری و تربیت سگ

دانشنامه پرورش گوسفند و بز | اپلیکیشن اندروید گوسفندداری

فیلم آموزشی پرواربندی گوساله های اصیل

پکیج جامع آموزش گاوداری

ویدیوی آموزش بهداشت فردی کارگران در دامداری ها

ویدیوی آموزشی اصول بهسازی جایگاه دام

ویدیوی آموزش پرورش شتر

ویدیوی آموزشی آشنایی با انواع نژادهای اسب و ویژگی های آنها

کتاب نقش پرواربندی در حفظ تعادل مرتع

کتاب آشنایی با گیاه گون

کتاب کاشت، داشت و برداشت علوفه ارزن دم روباهی باستان

کتاب فرآوری کاه و کلش

کتاب راهنمای پرورش شتر

مجموعه کتاب های دستورالعمل های مدیریت پیشرفته تولیدمثل گوسفند و بز

کتاب اسبچه خزر

کتاب معرفی و پرورش اسب نژاد کرد

کتاب جامع راهنمای پرورش گوسفند و بز

کتاب راهنمای احداث جایگاه پرورش گوسفند و بز

کتاب استفاده از آزولا در تغذیه دام

کتاب کنسانتره و اهمیت آن در رشد دام و تولیدات دامی

ویدیوی آموزش بهبود تغذیه دام

0

کانال تلگرام مزرعه نو