×

کتاب راهنمای جامع مرکبات (کاشت، داشت و برداشت)

ویدیوی راهکارهای برداشت، نگهداری، درجه بندی و بسته بندی مرکبات

بانک اطلاعات آموزشی مرکبات به زبان فارسی

دانلود کتاب ازدیاد پیوندی مرکبات

دانلود کتاب تاثیر عوامل قبل از برداشت بر کیفیت ظاهری و ضایعات مرکبات

دانلود کتاب کنترل ارگانیکی ضایعات پس از برداشت مرکبات

دانلود کتاب گل دهی و تشکیل میوه در مرکبات

دانلود کتاب کم آبی در باغ های مرکبات و راه های مقابله با آن

دانلود کتاب اصول احداث باغ مرکبات

دانلود کتاب سرمازدگی در مرکبات و راه کار های کنترل آن

دانلود کتاب روش صحیح نمونه برداری برگ و خاک در باغ های مرکبات

دانلود کتاب بیماری لکه قهوه ای نارنگی پیج

دانلود کتاب شانکر باکتریایی مرکبات و روش های کنترل آن

دانلود کتاب حفاظت درختان مرکبات در برابر سرما و یخبندان

دانلود کتاب آموزش مصرف بهینه کود برای بهبود کیفیت مرکبات

کتاب های آموزشی توصیه هایی برای افزایش ماندگاری میوه مرکبات

دانلود کتاب معرفی ارقام مرکبات

دانلود کتاب آموزش شناخت آفات مرکبات و مبارزه با آنها

نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت و پرورش مرکبات

0