×
خرید
کتاب راهنمای جامع مرکبات (کاشت، داشت و برداشت)
۶,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع مرکبات (کاشت، داشت و برداشت)

خرید
ویدیوی راهکارهای برداشت، نگهداری، درجه بندی و بسته بندی مرکبات
۳,۰۰۰ تومان

ویدیوی راهکارهای برداشت، نگهداری، درجه بندی و بسته بندی مرکبات

خرید
پکیج آموزش مرکبات
۴۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش مرکبات کاری

خرید
دانلود کتاب ازدیاد پیوندی مرکبات
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب ازدیاد پیوندی مرکبات

خرید
دانلود کتاب تاثیر عوامل قبل از برداشت بر کیفیت ظاهری و ضایعات مرکبات
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب تاثیر عوامل قبل از برداشت بر کیفیت ظاهری و ضایعات مرکبات

خرید
دانلود کتاب کنترل ارگانیکی ضایعات پس از برداشت مرکبات
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب کنترل ارگانیکی ضایعات پس از برداشت مرکبات

خرید
دانلود کتاب گل دهی و تشکیل میوه در مرکبات
۱,۸۰۰ تومان

دانلود کتاب گل دهی و تشکیل میوه در مرکبات

خرید
دانلود کتاب کم آبی در باغ های مرکبات و راه های مقابله با آن
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب کم آبی در باغ های مرکبات و راه های مقابله با آن

خرید
دانلود کتاب اصول احداث باغ مرکبات
۱,۸۰۰ تومان

دانلود کتاب اصول احداث باغ مرکبات

خرید
کتاب سرمازدگی در مرکبات و راه کار های کنترل آن
۷۰۰ تومان

دانلود کتاب سرمازدگی در مرکبات و راه کار های کنترل آن

خرید
دانلود کتاب روش صحیح نمونه برداری برگ و خاک در باغ های مرکبات
۷۰۰ تومان

دانلود کتاب روش صحیح نمونه برداری برگ و خاک در باغ های مرکبات

خرید
دانلود کتاب بیماری لکه قهوه ای نارنگی پیج
۷۰۰ تومان

دانلود کتاب بیماری لکه قهوه ای نارنگی پیج

خرید
دانلود کتاب شانکر باکتریایی مرکبات و روش های کنترل آن
۷۰۰ تومان

دانلود کتاب شانکر باکتریایی مرکبات و روش های کنترل آن

خرید
دانلود کتاب حفاظت درختان مرکبات در برابر سرما و یخبندان
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب حفاظت درختان مرکبات در برابر سرما و یخبندان

خرید
دانلود کتاب آموزش مصرف بهینه کود برای بهبود کیفیت مرکبات
۷۰۰ تومان

دانلود کتاب آموزش مصرف بهینه کود برای بهبود کیفیت مرکبات

خرید
کتاب های آموزشی توصیه هایی برای افزایش ماندگاری میوه مرکبات
۱,۳۰۰ تومان

کتاب های آموزشی توصیه هایی برای افزایش ماندگاری میوه مرکبات

خرید
کتاب معرفی ارقام مرکبات
۴,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب معرفی ارقام مرکبات

خرید
دانلود کتاب آموزش شناخت آفات مرکبات و مبارزه با آنها
۱,۸۰۰ تومان

دانلود کتاب آموزش شناخت آفات مرکبات و مبارزه با آنها

خرید
نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت و پرورش مرکبات
۷,۰۰۰ تومان

نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت و پرورش مرکبات

0