×
خرید
فیلم آموزشی کاهش خسارت جوی با باغداری نوین انگور
۲,۵۰۰ تومان

فیلم آموزشی کاهش خسارت جوی با باغداری نوین انگور

خرید
کتاب مصرف بهینه آب در باغات انگور
۱,۵۰۰ تومان

کتاب مصرف بهینه آب در باغات انگور

خرید
کتاب کنترل بیماری سفیدک پودری انگور
۱,۰۰۰ تومان

کتاب کنترل بیماری سفیدک پودری انگور

خرید
ویدیوی آموزشی مبارزه با سفیدک انگور
۲,۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی مبارزه با سفیدک انگور

خرید
۱,۳۰۰ تومان

کتاب تهیه کشمش به روش آفتابی و نگهداری آن

خرید
پکیج جامع آموزش پرورش انگور
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش پرورش انگور

خرید
دانلود هرس انگور سبز
۷۰۰ تومان

کتاب هرس انگور سبز

خرید
کتاب ناهنجاری های تغذیه ای و بهینه سازی مصرف کود در باغ های انگور
۷۰۰ تومان

کتاب ناهنجاری های تغذیه ای و بهینه سازی مصرف کود در باغ های انگور

خرید
کتاب معرفی ژنوتيپهای انگور متحمل به قارچ عامل بيماری سفيدک پودری در استان اردبيل
۷۰۰ تومان

کتاب معرفی ژنوتیپهای انگور متحمل به قارچ عامل بیماری سفیدک پودری در استان اردبیل

خرید
کتاب معرفی و مدیریت بیماری اسکا در تاکستان
۱,۳۰۰ تومان

کتاب معرفی و مدیریت بیماری اسکا در تاکستان

خرید
کتاب مدیریت تلفیقی آفات، بیماری ها و علفهای هرز انگور
۲,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت تلفیقی آفات، بیماری ها و علفهای هرز انگور

خرید
کتاب شناسايي ناهنجاري مرگ جوانه در تاكستان و ارائه راهكارها
۷۰۰ تومان

کتاب شناسایی ناهنجاری مرگ جوانه در تاکستان و ارائه راهکارها

خرید
کتاب سفیدک های رایج باغات انگور استان خراسان شمالی
۱,۸۰۰ تومان

کتاب سفیدک های رایج باغات انگور استان خراسان شمالی

خرید
کتاب روش تهیه شیره انگور و توصیه های لازم برای بهبود کیفیت آن
۷۰۰ تومان

کتاب روش تهیه شیره انگور و توصیه های لازم برای بهبود کیفیت آن

خرید
کتاب راهنمای تغذیه گیاهی انگور
۲,۳۰۰ تومان

کتاب راهنمای تغذیه گیاهی انگور

خرید
کتاب راه های پیشگیری از خسارت سرمازدگی در انگور
۷۰۰ تومان

کتاب راه های پیشگیری از خسارت سرمازدگی در انگور

خرید
کتاب دستورالعمل فراز تاکستان ها
۷۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل فراز تاکستان ها

خرید
کتاب تشخیص و مبارزه با آفات و بیماری های مهم انگور
۱,۳۰۰ تومان

کتاب تشخیص و مبارزه با آفات و بیماری های مهم انگور

خرید
کتاب بيواكولوژی قارچ عامل بيماري سفيدک پودری انگور در منطقه مشگين شهر
۷۰۰ تومان

کتاب بیواکولوژی قارچ عامل بیماری سفیدک پودری انگور در منطقه مشگین شهر

خرید
کتاب بیماري اسکا یا زوال مو و روشهاي کنترل آن
۷۰۰ تومان

کتاب بیماری اسکا یا زوال مو و روشهای کنترل آن

خرید
کتاب بیماری های قارچی مهم تنه انگور در استان خراسان شمالی (مدیریت مبارزه)
۷۰۰ تومان

کتاب بیماری های قارچی مهم تنه انگور در استان خراسان شمالی (مدیریت مبارزه)

خرید
کتاب برنامه ريزی آبياری در باغات انگور
۱,۳۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی آبیاری در باغات انگور

خرید
کتاب برداشت، بسته بندی و نگهداری انگور
۱,۳۰۰ تومان

کتاب برداشت، بسته بندی و نگهداری انگور

خرید
کتاب اصول تغذیه صحیح در باغات انگور
۱,۸۰۰ تومان

کتاب اصول تغذیه صحیح در باغات انگور

0