×
خرید
فیلم آموزشی کاهش خسارت جوی با باغداری نوین انگور
۲,۵۰۰ تومان

فیلم آموزشی کاهش خسارت جوی با باغداری نوین انگور

خرید
بسته کارآفرینی ترویج کشت و پرورش عناب
۲,۹۰۰ تومان

بسته کارآفرینی ترویج کشت و پرورش عناب

خرید
کتاب مصرف بهینه آب در باغات انگور
۱,۵۰۰ تومان

کتاب مصرف بهینه آب در باغات انگور

خرید
کتاب کنترل بیماری سفیدک پودری انگور
۱,۰۰۰ تومان

کتاب کنترل بیماری سفیدک پودری انگور

خرید
بسته کارآفرینی کاشت زرشک به روش دیم در اراضی شیب دار
۴,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی کاشت زرشک به روش دیم در اراضی شیب دار

خرید
کتاب درجه بندی و بسته بندی میوه و سبزی
۲,۵۰۰ تومان

کتاب درجه بندی و بسته بندی میوه و سبزی

خرید
کتاب فرآوری خانگی محصولات باغی و میوه های هسته دار و دانه دار
۲,۵۰۰ تومان

کتاب فرآوری خانگی محصولات باغی و میوه های هسته دار و دانه دار

خرید
ویدیوی آموزشی مبارزه با سفیدک انگور
۲,۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی مبارزه با سفیدک انگور

خرید
کتاب بهداشت پس از برداشت میوه های گرمسیری
۴,۵۰۰ تومان

کتاب بهداشت پس از برداشت میوه های گرمسیری

خرید
کتاب تولید زرشک، زعفران و عناب برپایه دانش بومی
۴,۰۰۰ تومان

کتاب تولید زرشک، زعفران و عناب برپایه دانش بومی

خرید
کتاب راهنمای تغذیه گیاهی در خیار مزرعه ای و گلخانه ای
۲,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای تغذیه گیاهی خیار مزرعه ای و گلخانه ای

خرید
۱,۳۰۰ تومان

کتاب تهیه کشمش به روش آفتابی و نگهداری آن

خرید
پکیج جامع آموزش گردو کاری
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش گردو کاری

خرید
فیلم های آموزشی پیوند درخت گردو
۳,۵۰۰ تومان

فیلم های آموزشی پیوند درخت گردو

خرید
فیلم آموزشی برداشت مکانیزه گردو
۲,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی برداشت مکانیزه گردو

خرید
۴,۰۰۰ تومان

کتاب تشخیص و مدیریت بیماری های درخت گردو در ایران

خرید
کتاب گیاه شناسی، ارقام و پایه های گلابی
۳,۹۰۰ تومان

کتاب گیاه شناسی، ارقام و پایه های گلابی

خرید
کتاب سیستم های تربیت درخت گیلاس
۱,۸۰۰ تومان

کتاب سیستم های تربیت درخت گیلاس

خرید
فیلم آموزشی عوامل خسارت زا در باغ های انار
۲,۵۰۰ تومان

فیلم آموزشی عوامل خسارت زا در باغ های انار

خرید
فیلم آموزشی هرس فرمی درخت انار
۲,۵۰۰ تومان

فیلم آموزشی هرس فرمی درخت انار

خرید
فیلم آموزشی خرما میوه گرمسیری
۳,۹۰۰ تومان

فیلم آموزشی خرما میوه گرمسیری

خرید
نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت تا برداشت خرما
۷,۰۰۰ تومان

نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت تا برداشت خرما

خرید
پکیج جامع آموزش انار کاری
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش انار کاری

خرید
پکیج جامع آموزش خرما کاری
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش خرما کاری

0