مزرعه نو

کتاب میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی

دسته بندی ها : 22 شهریور 1397 مزرعه نو 820 مشاهده
کتاب میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی

در چند دهه اخیر در داخل و خارج کشور آثار متعدد با ارزشی در زمینه میکروبیولوژی تألیف شده است که هر کدام از دیدگاه تخصصی یا عمومی اطلاعات مرتبط را معرفی نموده و مورد بررسی قرار داده اند. صنعت گوشت کشور به عنوان صنعتی دیرپا و بسیار فعال، پس از طی مراحل دشوار سازماندهی و تعریف دقیق اهداف و فعالیت ها، اکنون در مسیر بهینه سازی امور و دستیابی به اهداف مهم تعیین شده، گام بر می دارد. در این راستا و نیز به منظور رشد کیفی فعالیت ها آشنایی دست اندرکاران صنعت گوشت و شیلات کشور با مراجع علمی معتبر و تجارت موجود در زمینه های تخصصی میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی، از اهمیت خاصی برخوردار است. تألیف این کتاب نیز تلاشی است در راستای دستیابی به آخرین یافته های علمی صنعت گوشت و فرآورده های گوشتی از طریق خوراک دام، آب، خاک، انسان و یا سایر جانوران و نیز پس از مرحله کشتار و یا در حین فرآیند بسته بندی و حمل آلوده می شوند و چون حاوی ترکیبات ارزشمند غذایی هستند معمولا در معرض فعالیت میکروارگانیسم های آلوه کننده و فساد قرار می گیرند. بنابراین، آشنایی با میکروبیولوژی کاربردی صنعت گوشت و شناسایی ارتباط متقابل بین میکروارگانیسم های گوشت و فرآورده های گوشتی برای جوامع پیشرفته صنعتی یک ضرورت محسوب می شود. امروزه رعایت اصول علم میکروبیولوژی و شناخت دقیق میکروارگانیسم ها و عوامل موثر بر فعالیت زیستی آنها و تأثیر عوامل مزبور در سلامت، ایمنی و نگهداری گوشت و فرآورده های گوشتی و طراحی و راهبری تکنولوژی های مورد نیاز در صنعت گوشت کشور، امری اجتناب ناپذیر تلقی می شود.

تجربیات حاصل از تدریس چندین ساله دروس میکروبیولوژی و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی در مقاطع مختلف دانشگاه امکان آشنایی مولف با نیازهای علمی کاربردی کارشناسان و دانشجویان را در زمینه میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی مهیا و مطالعه منابع علمی کاربردی کارشناسان و دانشجویان را در زمینه میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی مهیا نمود و مطالعه منابع علمی کاربردی متعدد و با ارزش موجود در کشور و دیگر کشورها امکان ارایه تصویری کاربردی از میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی را به عنوان اولین کتاب تالیف شده در این زمینه میسر ساخت. بدیهی است که طیف وسیع مطالب و موضوعات مرتبط و نیاز تخصصی مهندسان صنایع غذایی کشور و کارشناسان مدیریت کیفی و فرآورده های گوشتی واحدهای صنعتی و دیگر کارشناسان و دانشجویان گرایش های تحصیلی مرتبط، ادامه اطلاع رسانی و ارایه راهکارهای روزآمد در این زمینه را کاملا ضروری می سازد.

 

فهرست مطالب کتاب میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی :

 • فصل اول – کلیات و عوامل مؤثر بر فعالیت میکروارگانیسم ها
  • عوامل مؤثر بر رشد و فعالیت میکروارگانیسم های آلوده کننده گوشت
  • عوامل درونی یا اصلی
  • عوامل بیرونی
  • ارزیابی فصل اول
 • فصل دوم – منابع اولیه و ثانویه آلودگی در گوشت و فراورده های گوشتی
  • مدفوع
  • پوست
  • سایر عوامل
  • ارزیابی فصل دوم
 • فصل سوم – میکروارگانیسم های پاتوژن و قابل انتقال به انسان در گوشت و فراورده های گوشتی
  • باسیلوس انتراسیس
  • مایکوباکتریوم بویس
  • بروسلا آبورتوس
  • لیستریا موتوسایتوژنز
  • پاستورلا تولارتسیس فرانسیلا
  • یرسینیا انتروکولی تیکا
  • کامپیلوباکتر ژژونای
  • کوکسیلابورنتی
  • سالمونلا تیفی موریوم
  • ارزیابی فصل سوم
 • فصل چهارم – فلور میکروبی در انواع گوشت ماکیان و فراورده های دریایی
  • فلور میکرویی در انواع گوشت ماکیان
  • فلور میکروبی فراورده های گوشتی دریایی
  • آلودگی میکروبی در لاشه طیور
  • آلودگی میکروبی در ماهی
  • ارزیابی فصل چهارم
 • فصل پنجم – فلور میکروبی انواع گوشت دام
  • گوشت تازه
  • گوشت سرد
  • گوشت منجمد
  • نگهداری گوشت در حرارت معمولی
  • گوشت نگهداری شده در اتمسفر اصلاح شده یا کنترل شده
  • آلایش خوراکی
  • ارزیابی فصل پنجم
 • فصل ششم – اثر فرایند بر روی فلور میکروبی گوشت و فراورده های گوشتی
  • استخوان گیری گوشت سرد به روش مکانیکی
  • استخوان گیری گوشت گرم
  • تحریک الکتریکی
  • بسته بندی در خلأ با اتمسفر اصلاح شده
  • قطعه بندی و چرخ کردن گوشت
  • خشک کردن
  • دوددهی گوشت
  • عمل آوردن گوشت و افزودن نمک و مواد قندی
  • حرارت
  • ارزیابی فصل ششم
 • فصل هفتم – فلور میکروبی فراورده های گوشتی
  • روند تغییر فلور میکروبی در کالباس های قابل برش، مالش (سوسیس و کالباس)
  • آلودگی های میکروبی گوشتهای خرد شده حاوی سویا
  • آلودگی میکروبی ناشی از به کارگیری افزودنی های طبیعی در فراورده های گوشتی
  • آلودگی های میکروبی در انواع کنسروهای گوشتی
  • فساد شیمیایی
  • فساد فیزیکی
  • گوشت های کنسرو شده پاستوریزه
  • آلودگی های میکروبی همبرگر
  • فلور میکرویی سبزیجات مصرفی در فراورده های گوشتی
  • ارزیابی فصل هفتم
 • فصل هشتم – انواع فساد میکروبی در گوشت و فراورده های گوشتی
  • انواع فساد میکروبی در گوشت و فراورده های گوشتی
  • فساد باکتریایی گوشت در شرایط هوازی
  • فساد در شرایط بی هوازی
  • فساد قارچی در گوشت و فراورده های گوشتی
  • ارزیابی فصل هشتم
 • فصل نهم – روش های شناسایی و تعیین فساد گوشت و فراورده های گوشتی
  • روش های شناسایی و تعیین فساد گوشت و فراورده های گوشتی
  • روش شیمیایی
  • روش فیزیکی
  • روش فیزیکوشیمیایی
  • روش میکروبی
  • ارزیابی فصل نهم
 • فصل دهم – نمونه برداری از گوشت و فراورده های گوشتی
  • نمونه برداری
  • ١- لاشه کامل
  • ۲- گوشت خام منجمد (نمونه برداری از قطعات گوشت بدون استخوان)
  • ۳- گوشت دام و طیور سرد شده
  • ۴- گوشت طیور
  • ۵- کنسروهای گوشتی
  • ۶- سوسیس و کالباس
  • ارزیابی فصل دهم
 • فصل یازدهم – نمونه برداری از سطوح و تجهیزات
  • آزمون سوآب یا آزمون نمونه برداری از سطوح و وسایل و خراشیدگی ها
  • ۱- برداشت نمونه با روش سوآب
  • ۲- برداشت نمونه به روش تماسی
  • ارزیابی فصل یازدهم
 • فصل دوازدهم – روش های آماده سازی نمونه برای آزمایش های میکروبی گوشت و…
  • روش های آماده سازی نمونه جهت آزمایش
  • ارزیابی فصل دوازدهم
 • فصل سیزدهم – شمارش میکروب ها
  • شمارش میکروب ها
  • ۱- روش پورپلیت
  • ۲- روش شمارش سطحی
  • ٣- روش شمارش حداکثر تعداد احتمالی
  • ارزیابی فصل سیزدهم
 • فصل چهاردهم – شمارش قارچها (کپک و مخمر)
  • شمارش کپک و قارچ در گوشت و فراورده های گوشتی
  • ارزیابی فصل چهاردهم
 • فصل پانزدهم – کلی فرم ها و اشریشیاکلی
  • کلی فرم ها و اشریشیاکلی
  • باکترهای کلی فرم
  • شمارش و شناسائی اشرشیاکلی
  • آزمایش ایندول
  • آزمایش متیل رد
  • آزمایش وگس پروسکوئر
  • آزمایش سدیم سیترات
  • ارزیابی فصل پانزدهم
 • فصل شانزدهم – شمارش و شناسایی سالمونلا
  • جدا کردن و شناسایی سالمونلاها از مواد غذایی
  • جدا کردن سالمونلا از گوشت پخته، طیور و فراورده های گوشتی
  • کشت روی محیط های آگاردار انتخابی
  • آزمایش های بیوشیمیایی
  • طرز کار با محیط گیلیس ۱و۲
  • محیط سه قندی آهن دار و لایزین آیرون آگار
  • ارزیابی فصل شانزدهم
 • فصل هفدهم – شمارش و شناسایی استافیکوکوس اورئوس
  • شمارش و شناسایی استافیکوکوس اورئوس (طلایی)
  • ارزیابی فصل هفدهم
 • فصل هجدهم – جستجو و شمارش کلستریدیوم پرفرنژانس
  • جستجو و شمارش کلستریدیوم پرفرنژانس
  • جستجوی هاگ باکتری
  • ویژگی های پرگنه های کلستریدیوم پرفرنژانس
  • روش شمارش هاگ باکتری
  • شمارش در محیط sps
  • ارزیابی فصل هجدهم
 • فصل نوزدهم – جستجو و شمارش سرمادوست ها در گوشت و فراورده های گوشتی
  • جستجو و شمارش سرمادوست ها در گوشت و فراورده های گوشتی
  • ارزیابی فصل نوزدهم
 • منابع

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  لینک کوتاه :
  0