کتاب توصیه های مصرف بهینه کود در مزارع نیشکر

دانلود کتاب توصیه های مصرف بهینه کود در مزارع نیشکر
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on pinterest
Share on email

مصرف کودهای شیمیایی در کشور به طور عمده به روش سنتی پخش سطحی و با استفاده از ماشین های مرسوم پخش کود انجام می شود. از طرف دیگر در گیاهان نیتروژن دوست و ساقه بلند، مانند ذرت و نیشکر که جزء گیاهان با مصرف نیتروژن زیاد می باشند، به کار بردن ادوات کشاورزی فقط در اوایل فصل رشد گیاه امکان پذیر است. تحت این شرایط، یکی از گزینه های مدیریت مصرف کود در مزارع، بکار بردن مقدار کم ولی مکرر کود همراه با آب آبیاری (کود آبیاری) است. کودآبیاری، یک روش کم هزینه است که می توان کود را هر زمان و صرف نظر از اندازه ی گیاه به کار برد و به عنوان یکی از روش های بهبود عملکرد آبیاری سطحی مطرح است.

کودآبیاری از دیرباز در اراضی تحت کشت نیشکر در کشور انجام شده و می شود، ولی مصرف کود اوره در مدیریت فعلی مصرف کود این اراضی زیاد است. حدود ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی استان خوزستان در کشت و صنعت های مختلف زیر کشت نیشکر است. مقدار زیادی کود اوره در این اراضی مصرف و بخشی از آن نیز از طریق زه آب های کشاورزی به هدر می رود. لذا، پرداختن به این موضوع در اراضی تحت کشت نیشکر روشن است.

بنابراین هدف اصلی از این کتاب، بررسی مدیریت کود اوره و توصیه هایی برای مصرف بهینه ی آن در کودآبیاری جویچه ای نیشکر است.

دانلود کتاب توصیه های مصرف بهینه کود در مزارع نیشکر

فهرست مطالب کتاب توصیه های مصرف بهینه کود در مزارع نیشکر :

  • نیشکر و واریته های تجاری آن
  • نیاز کودی نیشکر
  • کودآبیاری نیشکر
  • مدیریت کودآبیاری
  • عوامل موثر بر یکنواختی توزیع کود
  • تقسیط کود اورہ در مزارع نیشکر
  • زمان شروع و مدت زمان تزریق کود
  • مقدار کود اورہ مصرفی
  • پیشنهادها

کانال تلگرام مزرعه نو

جهت اطلاع از بروزرسانی های پکیج های آموزشی و اضافه شدن پکیج های جدید و همچنین تخفیفات ویژه کانال تلگرام مزرعه نو را دنبال کنید.

اینستاگرام مزرعه نو

جدیدترین دانستنی های کشاورزی و آخرین اخبار سایت را در پیج اینستاگرام مزرعه نو دنبال کنید.

0 +
فایل آموزشی
0 +
مطالب آموزشی
logo-samandehi