کتاب راهنمای جامع کاشت، داشت و برداشت گندم

نوع فایل
PDF
حجم فایل
6 مگابایت
محتوا
426 صفحه
تاریخ انتشار
۲۸ فروردین ۱۳۹۷
دسته بندی
تعداد بازدید
680 بازدید
۷,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

گندم محصول زراعی مناسب اقلیم های معتدل و خنک است (۳۰ تا ۶۰ درجه شمالی و ۲۷ تا ۴۰ درجه جنوبی) اما کشت آن از سطح دریاهای آزاد تا ارتفاع ۴۵۷۰ متری (تبت) گزارش شده است. ارقام مختلف آن در مناطق با بارندگی ۲۵۰ میلی متر تا ۱۷۵۰ میلی متر امکان رشد و تولید محصول دارند. با توجه به گستردگی زراعت گندم، برداشت محصول آن در مناطق مختلف جهان همزمان در هر ماه از سال می تواند، انجام شود.

در ایران زراعت گندم به دلیل سهمی که در تأمین غذای مردم و نیز کمک به زراعت های دیگر و تحکیم زیربنای اقتصادی کشور دارد، به تنهایی بخش گسترده ای از اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

پایه تجربه های به دست آمده از اجرای آزمایش های مختلف بر روی ارقام با عادت های رشد زمستانه و بهاره گندم طی سالهای متمادی در ۳۳ ایستگاه تحقیقاتی کشور، مناطق کشت گندم از نظر آب و هوایی و عادت رشد ارقام زراعی آن، به چهار اقلیم اصلی تقسیم شده است.

 1. اقلیم گرم و مرطوب (شامل اراضی جلگه ای در سواحل خزر)
 2. اقلیم گرم و خشک (شامل مناطق جنوب و جنوب غربی کشور)
 3. اقلیم معتدل (شامل مناطق مرکزی و مناطقی پراکنده در غرب و شرق کشور)
 4. اقلیم سرد (شامل مناطقی در شمال غرب، شمال شرق و مرکز کشور)

هر کدام از اقلیم های اصلی بالا دارای عامل های محدود کننده مختلف در زراعت گندم هستند. بنابراین، در هر اقلیم شیوه های کشت و کار و ارقام متفاوتی قابل توصیه است. بنابر بررسی های انجام شده محققان، عامل های مهم مؤثر در تولید گندم عبارت اند از:

 1. گیاه و ویژگی های ژنتیکی آن
 2. عامل های محیطی
 3. مدیریت زراعی (به زراعی)
 4. سیاست گذاری و عامل های اجتماعی و اقتصادی

نتایج به دست آمده از اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی گندم در نقاط و اقلیم های مختلف کشور با توجه به گونه گیاه و ویژگی های ژنتیکی آن و عامل های محیطی که هر کدام دارای عامل های محدود کننده و تنش های مختلف زنده شامل بیماری های قارچی مهم مانند زنگ زرد، زنگ قهوه ای، زنگ سیاه، سپتوریوز، سفیدک سطحی، فوزاریوم سنبله و نیز تنش های غیر زنده مانند شوری خاک و آب، گرما و خشکی آخر فصل، سرمای دیررس بهاره، عارضه جوانه زنی پیش از برداشت هستند، منجر به معرفی ۵۳ رقم اصلاح شده گندم نان و دوروم در دوره زمانی ۹۲- ۱۳۶۰ با ظرفیت تولید بالا، سازگاری و پایداری عملکرد شده است.

ظرفیت تولید و عملکردهای بالای تا بیش از ۱۲ تن در هکتار از ارقام جدید اصلاح شده در گندمزارهای کشاورزان نمونه به روشنی نشان می دهد که از نظر معرفی ارقام با عملکرد بالا و سازگار با شرایط محیطی مختلف (اقلیم های اصلی که عامل بسیار مهمی در تولید است، موفقیت های چشمگیری در سال های اخیر به دست آمده است.

 

فهرست مطالب کتاب راهنمای جامع کاشت، داشت و برداشت گندم :

فصل اول – دستور العمل فنی کشت گندم آبی

 • مقدمه
 • عملیات به زراعی
 • خاک ورزی حفاظتی
 • کم خاک ورزی
 • بی خاک ورزی با شخم صفر یا کشت مستقیم
 • کاشت روی پشته های بلند
 • کشاورزی حفاظتی
 • خاک ورزی مرسوم
 • اولویت بندی روشهای مختلف تهیه بستر بذر در خاک ورزی مرسوم
 • انتخاب رقم گندم
 • انتخاب بذر گندم
 • شیوه های کاشت بذر به ترتیب اولویت
 • روش های معمول کاشت بذر گندم در ایران
 • کاربرد واژه تراکم بذر به جای میزان بذر
 • تاریخ کاشت
 • داشت
 • آبیاری
 • برداشت
 • ویژگی ها و ارقام مناسب اقلیم مختلف گندم آبی

فصل دوم: دستورالعمل فنی کشت گندم دیم در اقلیم های مختلف کشور

 • مقدمه
 • عملیات خاک ورزی در دیم زارها
 • انتخاب وسیله خاک ورز در شرایط دیم
 • اقلیم سرد
  • ارقام مناسب گندم در اقلیم
  • تاریخ کاشت
  • روش کاشت
  • میزان بذر
  • عمق کاشت
  • عمق جایگذاری کود
  • ضدعفونی بذر
  • مصرف کود شیمیایی
  • علفهای هرز
  • تناوب زراعی
  • عامل های موثر بر انتخاب تنوع زراعی
  • هدف های تناوب زراعی
  • تنظیم بذر کارها
 • اقلیم معتدل
  • تناوب علوفه گندم
  • ارقام مناسب گندم در اقلیم معتدل
  • تاریخ کاشت
  • روش کاشت
  • میزان بذر
  • عمق کاشت
  • ضدعفونی بذر
  • مصرف کودهای شیمیایی
  • علفهای هرز
  • تناوب زراعی
 • اقلیم گرمسیر دیم
  • ارقام مناسب گندم در اقلیم گرمسیر
  • ضد عفونی بذر
  • میزان بذر
  • مصرف کودهای شیمیایی
  • روش کاشت
  • کنترل علفهای هرز
  • تناوب زراعی

فصل سوم – دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گندم

 • کلیات
 • روش های تشخیص کمبود عناصر غذایی
  • آزمون خاک
  • تجزیه گیاه
 • علایم ظاهری کمبود عناصر غذایی
  • علایم کمبود عناصر غذایی پر مصرف
  • علایم کمبود عناصر غذایی کم مصرف
  • الگوی جذب عناصر غذایی
 • مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه گندم
  • مصرف بهینه کودهای شیمیایی
   • توصیه مصرف نیتروژن
   • توصیه مصرف فسفر
   • توصیه مصرف پتاسیم
   • کاربرد گوگرد
   • توصیه کاربرد عناصر کم مصرف
 • کاربرد مواد آلی در تولید گندم
  • مصرف کودهای آلی در زراعت گندم
  • تناوب زراعی و کود سبز
  • کاربرد اسیدهای هیومیک و محرک های رشد گیاه
 • کاربرد کودهای زیستی در زراعت گندم
  • کودهای زیستی حاوی باکتری های محرک رشد گیاه
  • کودهای زیستی حاوی باکتری های اکسید کننده گوگرد
 • مدیریت تغذیه گیاه گندم در شرایط تنش های محیطی
  • مدیریت تغذیه گیاه گندم در شرایط خاک های شور
   • برخی تعاریف
   • اصلاح خاک های شور
   • توصیه کودی گندم در شرایط شور
  • مدیریت تغذیه گیاه گندم در شرایط تنش خشکی
  • مدیریت تغذیه گیاه گندم در شرایط تنش سرما
  • مدیریت زراعی گندم در شرایط تنش گرما
 • مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه گندم در کشاورزی حفاظتی
  • کاربرد نیتروژن
  • کاربرد فسفر
  • کاربرد پتاسیم
  • کاربرد عناصر کم مصرف
  • کاربرد کودهای زیستی

فصل چهارم : کاشت، داشت و برداشت گندم در شرایط خاک شور

 • مقدمه
 • دستورالعمل فنی کاشت داشت و برداشت گندم در شرایط خاک شور
 • آماده سازی زمین
  • انجام تسطیح مناسب اراضی
  • آبشویی
 • تاریخ کاشت
 • میزان بذر، نوع بذر و تراکم بوته
 • عمق و روش کاشت
 • آبیاری
 • نیاز کودی
 • زمان برداشت

فصل پنجم: آفات، بیماریها و علفهای هرز گندم

 • آفات مهم گندم در ایران
 • راست بالان زیان آور گندم
 • ملخ مراکشی
 • ملخ صحرایی
 • مدیریت تلفیقی ملخ های زیان آور گندم
 • جوربالان زیان آور گندم
 • شته های زبان آور گندم
 • شته روسی گندم
 • شته سبز یولاف
 • شته سبز گندم، شته سمی گندم
 • مدیریت تلفیقی شته های زیان آور گندم
 • شپشک ریشه گندم
 • مدیریت تلفیقی شپشک ریشه گندم
 • بال ریشک داران زیان آور گندم
 • تریپس گندم
 • مدیریت تلفیقی تریپس گندم
 • سخت بالپوشان زیان آور گندم
 • سوسک سیاه گندم
 • مدیریت تلفیقی سوسک سیاه گندم
 • سوسک قهوه ای گندم
 • مدیریت تلفیقی کرمهای سفید ریشه غلات
 • سوسک برگخوار غلات
 • مدیریت تلفیقی سوسک برگخوار غلات
 • بال پولکداران زیان آور گندم
 • مینوز برگ غلات
 • مدیریت تلفیقی مینوز برگ غلات
 • پروانه خوشه خوار گندم
 • دوبالان زیان آور گندم
 • مگس گندم
 • مدیریت تلفیقی دوبالان زیان آور غلات
 • بال غشائیان زیان آور گندم
 • زنبور ساقه خوار گندم
 • مدیریت تلفیقی زنبور ساقه خوار گندم
 • کنه های زیان آور گندم
 • کنه قهوه ای گندم
 • سن گندم
 • مدیریت تلفیقی سن گندم
 • مدیریت آفات انباری در مرحله پس از برداشت گندم
 • مهم ترین آفات انباری گندم در کشور
  • شیشه گندم
  • سوسک کشیش
  • شپشه برنج
  • شپشه آرد
  • لمبه گندم
  • شیشه دندانه دار
  • پید غلات
  • کنه های انباری گندم
 • برنامه مدیریت آفات انباری در سیلوها و انبارهای گندم
  • مرحله پیش از ورود محصول به انبار
  • مرحله ورود محصول به انبار
  • مرحله پس از ورود محصول به انبار
 • بیماریهای قارچی مهم گندم
 • زنگ ها
 • زنگ زرد گندم
 • زنگ قهوه ای گندم
 • زنگ سیاه گندم
 • روشهای کنترل بیماری های زنگ گندم
 • فوزرایومی سنبله گندم
 • سیاهک ها
 • سیاهک پنهان معمولی گندم
 • سیاهک پنهان پاکوتاه گندم
 • سیاهک ناقص گندم (کار نال بانت)
 • سیاهک آشکار گندم
 • سیاهک برگی گندم
 • سفیدک پودری گندم
 • سپتوریای برگ گندم
 • سپتوریای سنبله گندم
 • لکه خرمایی گندم
 • پاخوره گندم
 • بیماریهای ویروسی گندم در ایران
 • بیماری ویروسی موزائیک رگه ای گندم
 • ویروس موزائیک خاک برد (زاد) گندم
 • ویروس کوتولگی زرد جو
 • ویروس کوتولگی زرد غلات
 • ویروس کوتولگی گندم
 • ویروس موزائیکی زرد نواری جو
 • ویروس نواری ایرانی گندم
 • ویروس موزائیک اقلید گندم
 • نماتدهای سیستی غلات
 • نماتدهای مولد زخم ریشه
 • علفهای هرز گندم
 • علف کش ها
 • واسنجی سمپاش های مورد استفاده در گندمکاری
 • تنظیم دستگاه سمپاش برای کاربرد حجم مشخص از محل مصرفی در واحد سطح

فصل ششم: دستورالعمل فنی سمپاشی در مزارع گندم

انواع سمپاشهای متداول در گندمزارها

الف- سمپاشهای لانس دار

ب- سمپاش های بومدار

نارسایی های ناشی از تنظیم نبودن نازل

تصفیه (صافی)

بادبردگی

سپاش هوا کمک

شرایط آب و هوایی برای عملیات سمپاشی

اصول زیست محیطی و ایمنی

فصل هفتم: دستور کار فنی و اجرایی خاک ورزی حفاظتی برای کشت گندم

 • کشاورزی حفاظتی
 • کم خاک ورزی
 • بی خاک ورزی
  • مناطق خشک
  • مناطق نیمه خشک
  • مناطق مرطوب

فصل هشتم: کیفیت گندم، راهکارهای ارتقاء و برخی از معیارهای ارزیابی آن

 • اندازه گیری افت در بخش های مختلف کمباین برداشت غلات
 • روش علمی و پژوهشی اندازه گیری افت در بخش های مختلف کمباین غلات
  • جزئیات مراحل افت و ضایعات گندم
  • انواع افت که در مراحل مختلف برداشت (پیش و حین برداشت) رخ می دهند
  • ابزار و لوازم مورد نیاز برای اندازه گیری افت کمباینی
  • روش اندازه گیری افت کمباینی
  • محاسبه افت در قسمتهای مختلف کمباین
  • محاسبه عملکرد محصول
  • تاثیر سرعت پیشروی

فصل نهم: دستورالعمل تولید و فرآوری بذر گندم (ویژه شرکتهای تولید کننده بذر گندم)

 • مقدمه
 • تعریف بذر
 • انتخاب زمین
 • دستورالعمل برای کاشت گندم زار تولید بذر
 • عملیات و بازدیدهای لازم برای تولید بذر با کیفیت در کشتزار
 • برداشت گندمزار و حمل بذر به انبار
 • عملیات و بازدیدهای لازم برای تولید بذر با کیفیت مطلوب در هنگام خرید و فرآوری بذر
 • افت مفید و غیر مفید
 • فرآوری بذر
 • ضد عفونی بذر
 • دستورالعمل انجام ضد عفونی
 • جدا چینی و نمونه برداری پس از فرآوری بذر
 • اجرای کنترل کیفی داخلی در شرکت ها
 • آزمایشگاه کنترل کیفی بذر
 • نصب شناسه (اتیکت)
 • نگهداری بذر پس از فرآوری در انبار
 • تاثیر دما در انبار نگهداری بذر
 • تاثیر رطوب در انبار نگهداری بذر
 • جدا چینی بذر در انبار

پیوست ها

منابع

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *