کتاب دستورالعمل نمونه برداری و آزمایش آب و فاضلاب


در حال بارگذاری
۲۶ دی ۱۳۹۶
PDF
0.9 MB
87
211 بازدید
۳۵۰۰ تومان
خرید

از آنجا که این بخش از عملیات پایش حالت اجرایی دارد لذا باید اصول کلی زیر را مد نظر قرار داد:

 • جلوگیری از اشتباه هایی که می تواند باعث از بین رفتن برنامه پایش و افزایش هزینه ها شود.
 • کنترل تجهیزات (صحت عملکرد) و مواد مورد نیاز از نظر کمی و کیفی قبل از عملیات، در زمان حمل و نقل و پس عملیات میدانی یا آزمایشگاهی (تهیه و تکمیل چک لیستهای لازم)
 • به همراه داشتن تجهیزات و ظروف نمونه برداری اضافی برای موارد ضروری
 • پیش بینی دقیق زمان لازم برای عملیات میدانی و حمل نمونه ها به آزمایشگاه با در نظر گرفتن حوادث پیشبینی نشده.
 • هماهنگی لازم بین تیم نمونه بردار و آزمایشگاه و مسوول عملیات
 • آموزش کافی کارمندان و داشتن مهارت و صلاحیت های لازم برای تکنیک های نمونه برداری و روش های آنالیز میدانی آزمایشگاهی و مسوولیتهای مرتبط
 • به منظور بهبود کیفیت برنامه پایش لازم است هر از چند گاهی مدیر برنامه و کارمندان آزمایشگاهی، کارکنان درگیر در فعالیتهای میدانی را همراهی کنند. این امر ضمن فراهم کردن امکان نظارت بر روی فعالیتهای میدانی انجام شده، امکان درک مشکلات و نیازهای کار میدانی را برای کلیه اعضا فراهم خواهد آورد.
 • اکسیژن محلول، کدورت، هدایت الکتریکی، pH و دما از جمله متغیرهایی هستند که می تواند در منطقه مورد اندازه گیری قرار بگیرند.

 

فهرست مطالب کتاب :

فصل اول – اصول نمونه برداری و اندازه گیری

 • کلیات
 • عملیات میدانی
  • آمادگی جهت اعزام به عملیات میدانی
  • روش و نوع نمونه برداری
  • مشخصات ظروف نمونه برداری
  • آماده سازی ظروف نمونه برداری
  • روشهای برداشت نمونه از آب
  • ثبت مشاهدات میدانی
  • نگهداری و محافظت نمونه ها
  • تضمین کیفیت در نمونه برداری
  • ذخیره و حمل و تقل نمونه ها
 • عملیات آزمایشگاهی
  • تحویل نمونه ها به آزمایشگاه
  • نحوه انجام آزمایش ها و سنجش ها
 • نحوه ثبت و نگهداری اطلاعات میدانی
  • تهیه کار برگهای ثبت اطلاعات میدانی
  • تهیه کار برگ های ثبت نتایج اندازه گیری های کیفی آب
 • ایمتی در طی فعالیت میدانی
  • اصول کلی مقابله با خطر
  • آماده سازی کار برگهای اطلاعاتی و تلفن های ضروری
   • موارد عمومی
   • استفاده از مواد شیمیایی
   • استفاده از قایق
   • کار بر روی پل ها
   • استفاده از مسیرهای کابلی
   • آموزش
   • حمل و نقل
 • دستورالعمل نحوه بهره برداری و نگهداری، ایمنی تجهیزات و وسایل نمونه برداری و آزمایش
  • نحوه نمونه برداری و نگهداری از تجهیزات و دستگاههای نمونه برداری و آزمایش
  • نحوه واسنجی تجهیزات و دستگاه های سنجش پارامترها
  • نیروی تخصصی و امکانات مورد نیاز

فصل دوم – آنالیز کیفی آب و فاضلاب

 • آزمایشات شیمیایی آب و فاضلاب
  • روش اندازه گیری یون بیکربنات در آب
  • روش اندازه گیری pH آب
  • روش اندازه گیری EC آب
  • روش اندازه گیری یون سولفات در آب (به روش کدورت سنجی)
  • روش اندازه گیری یون سولفات در آب (به روش هدایت الکتریکی)
  • روش اندازه گیری یون سدیم در آب
  • روش اندازه گیری یون کلر در آب
  • روش اندازه گیری یون کلسیم در آب
  • روش اندازه گیری یون کربنات در آب
  • روش اندازه گیری یون منیزیوم در آب
  • اکسیژن محلول (DO)
  • اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD)
  • اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) به روش تقطیر برگشتی
  • باقیمانده فرار و ثابت در فاضلاب
  • اندیس حجم لجن (SIV)
  • مواد معلق (باقیمانده کل غیر قابل صاف شدن)
  • روش سانتریفیوژ برای تخمین مواد معلق
  • روش اندازه گیری فسفر کل
  • قلیائیت کل فاضلاب و لجن
  • کلرور
  • نیتروژن نیتراتی
  • نیتروژن کل کجلدال
  • نیتروژن آمونیاکی
 • آزمایشات میکروبی
  • روش صافی غشایی برای مجموع کلیفرم ها و کلیفرم های مدفوعی
  راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • همه لینک های دانلود تا 48 ساعت پس از پرداخت دارای اعتبار هستند.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.