نشریه زراعت کنجد در مازندران

نشریه زراعت کنجد در مازندران
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on pinterest
Share on email

اهداف نشريه: آشناسازی کنجد کاران با زراعت کنجد در مازندران شامل نحوه کاشت، داشت و برداشت کنجد، افزایش تولید ناشی از رعایت اصول به زراعی، معرفی ارقام برتر کنجد.

مقدمه: کشت دانه های روغنی از دیرباز بخش مهمی از کشاورزی بسیاری از کشورها بوده و جزء مهمی از اقلام صادراتی این کشورها را تشکیل می دهد. در ایران نیز کاشت دانه های روغنی مانند کنجد، گلرنگ، کرچک، آفتابگردان قدمتی طولانی دارد.

کنجد یکی از قدیمی ترین گیاهان زراعی و احتمالا كهن ترین نبات روغنی جهان است و از جمله گیاهی است که از زمان های قدیم در ایران کشت می شود و زمانی از صادرات مهم کشور بشمار می رفت. کشت کنجد در مناطق گرمسیری کشور مانند استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، جيرفت و فارس متداول است و در استان مازندران هم بدلیل تنوع کشت، کنجد بصورت زراعت اصلی در بهار و یا بصورت کشت مخلوط همراه با پنبه در بهار و همچنین به عنوان کشت دوم بعد از برداشت غلات بسیار مورد توجه کشاورزان منطقه می باشد و از سوی دیگر کاربرد روزافزون روغن استحصالی از این نبات در صنعت و موجب افزایش تقاضا جهت افزایش سطح زیرکشت آن می باشد.

نشریه زراعت کنجد در مازندران

اهميت کشت کنجد :

کنجد علاوه بر مصرف داخل کشور، به خارج نیز صادر می گردد. این گیاه جایگاه بسیار خوبی در الگوی زراعی کشور و به ویژه در این استان دارد و از سوی دیگر بدلیل ارزش تغذیه ای دانه های روغنی و کاربرد وسیع آن ها در تغذیه و صنایع غذایی و سایر زمینه های صنعتی توجه به مسائل به زراعی و به نژادی آنها که منجر به مصرف ارقام پر محصول مقاوم و یا متحمل به آفات و بیماری ها شده و می تواند موجب افزایش میزان تولید این محصول در واحد سطح و در نتیجه افزایش سطح زیر کشت گردد.

بنابراین معرفی ارقامی که دارای عملکرد بالا باشند در صورتی که نسبت به شرایط اقلیمی منطقه سازگاری نشان دهند با افزایش تولید و افزایش درآمد کشاورز موجب افزایش صرفه اقتصادی ناشی از کشت این نبات را موجب شده که عامل مهمی برای افزایش سطح زیر کشت آن می باشد.

 

فهرست مطالب نشریه زراعت کنجد در مازندران :

فهرست مطالب نشریه زراعت کنجد در مازندران

فهرست مطالب نشریه زراعت کنجد در مازندران

 

0 +
فایل آموزشی
0 +
مطالب آموزشی
logo-samandehi