مزرعه نو
0

سبد خرید شما خالی است.

0

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

کتاب جامع راهنمای کاشت، داشت و برداشت یونجه

دسته بندی ها : 31 فروردین 1397 مزرعه نو 1749 مشاهده
کتاب جامع راهنمای کاشت، داشت و برداشت یونجه

یونجه تنها گیاه علوفه ای است که پیشینه کاشت آن به پیش از ثبت تاریخ باز می گردد. این موضوع تعیین دقیق مبدأ یونجه را دشوار می سازد. بر پایه تحقیقات انجام شده، مبدأ اصلی یونجه جنوب غربی آسیا و به ویژه منطقه ایران نام برده شده است. هر چند گونه های وحشی یونجه در مناطق گسترده ای، از چین تا اروپا و از آن جا تا شمال آفریقا پراکنش یافته اند، ولی مناطق اصلی و اولیه پراکنش گونه های وحشی یونجه مربوط به فلات آناتولی، جنوب قفقاز، بلوچستان و کشمیر است که مناطق یاد شده در کشورهای ایران، سوریه، ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان و هند واقع شده اند.

شواهد به دست آمده از تحقیقات باستان شناسی نشان می دهد که یونجه برای نخستین بار در ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد در ایران، ترکمنستان و قفقاز و پس از آن ۷۰۰ سال پیش از میلاد در بابل قدیم کشت می شده است. بر پایه اسناد موجود، کشت یونجه در ۴۹۰ سال پیش از میلاد در یونان و ۱۲۶ سال پیش از میلاد در چین مرسوم بوده است. در پی آن، یونجه در ۱۱۰۰ پس از میلاد از ایران به کشورهای حوزه عربی و از آنجا به اسپانیا و شمال آفریقا گسترش یافت. به باور بسیاری از محققان، نام انگلیسی یونجه نیز از این دوران گرفته شده است که از نام اولیه آن در ایران باستان مشتق شده است. در ۱۵۵۰ پس از میلاد از اسپانیا به فرانسه و پس از آن در سال ۱۵۶ پس از میلاد به بلژیک و هلند گسترش پیدا کرد. یونجه در سال ۱۶۵۰ وارد بریتانیا شد و در سال ۱۷۵۰ به استرالیا و آلمان، در سال ۱۷۷۰ به سوئیس و در نهایت در سده ۱۹ میلادی به روسیه رسید.

فهرست مطالب کتاب جامع راهنمای کاشت، داشت و برداشت یونجه :

فصل اول – مقدمه

 • مبدا و پراکنش یونجه
 • گیاه شناسی یونجه
  • برگ
  • ساقه
  • ریشه
  • گل و گل آذین
  • میوه
  • بذر
 • رشد و نمو یونجه
  • فرآیند جوانه زنی بذر یونجه
  • سبز شدن و رشد گیاهچه یونجه
  • گردافشانی در یونجه
 • سطح زیر کشت و میزان تولید یونجه در جهان و ایران
 • خلاصه فصل یک

فصل دوم – رقم های یونجه

 • رقم های یونجه موجود در ایران
  • یونجه همدانی
  • یونجه یزدی
  • یونجه بغدادی
  • یونجه بمی
  • قره یونجه
  • یونجه نیک شهری
 • خلاصه فصل دو

فصل سوم – کاشت

 • انتخاب محل مناسب برای کشت یونجه
 • ویژگی های خاک محل
  • ویژگی های فیزیکی خاک
  • ویژگی های شیمیائی خاک
 • آب آبیاری
  • کمیت آب
  • کیفیت آب
 • تناوب زراعی مزرعه
 • انتخاب رقم یا اکوتیپ مناسب
  • قیمت بذر
  • عملکرد
  • کیفیت علوفه
  • دوام و پایداری سطح سبز
  • خواب پاییزه
  • زمستان گذرانی
  • مقاومت به آفات و بیماریها
  • آماده سازی بستر بذر
  • خاکورزی اولیه
  • خاکورزی ثانویه
 • تاریخ کاشت
 • میزان (تراکم) بذر
  • ناخالصی بذر و عدم جوانه زنی بخشی از بذرها
  • بذرهای سخت
  • حذف زمستانه
  • تنظیم ماشین ها و ادوات کاشت
 • عمق کاشت
 • تلقیح بذر یونجه
 • پوشش دار کردن بذر
 • روش های کاشت یونجه
 • سیستم های کاشت یونجه
 • خلاصه فصل سه

فصل چهارم – تغذیه

 • کوددهی مزارع یونجه
 • عناصر غذایی مورد نیاز گیاه
  • پر مصرف
  • کم مصرف
   • نیتروژن
   • پتاسیم
   • نشانه های کمبود پتاسیم
   • فسفر
   • گوگرد
   • بر
   • کلسیم
   • آهن
   • کودهای آلی
 • خلاصه فصل چهار

فصل پنجم – آبیاری

 • آبیاری یونجه زارها
  • تاثیر کمی آب برروی تولید یونجه
  • مدیریت آبیاری یونجه
 • خلاصه فصل پنج

فصل ششم – علف های هرز

 • مدیریت علف های هرز در یونجه زارها
 • علف های هرز یونجه زارها
 • مدیریت و کنترل آلودگی به سس یونجه
 • مدیریت علف های هرز
 • خلاصه فصل شش

فصل هفتم – شناسایی و کنترل آفات یونجه زارها

 • نمونه برداری آفات
  • شمارش بوته ها
  • نمونه برداری با استفاده از تور حشره گیری
  • برآورد براساس سطح با مساحت ناحیه ای
  • نمونه برداری با استفاده از تله های ثابت
 • آستانه اقتصادی مدیریت آفات
 • راهکارهای مدیریت آفات یونجه
 • آفات مهم یونجه در ایران
  • سرخرطومی برگ یونجه
   • راهکارهای مدیریت آفت
  • سرخرطومی ریشه یونجه
   • راهکارهای مدیریت آفت
  • سرخرطومی بذر یونجه
   • راهکارهای مدیریت آفت
  • سوسک شاخک بلند یونجه
   • راهکارهای کنترل آفت
  • سن گل خوار یونجه
   • راهکارهای کنترل آفت
  • سن سبز یونجه
   • راهکارهای کنترل آفت
  • شته ها
  • زنبور بذر خوار یونجه
   • راهکارهای کنترل آفت
  • کرم ها
  • کرم برگ خوار یونجه
  • کرم برگ خوار چغندرقند
  • زنجرک یونجه
  • تریپس
  • کنه تارتن دولکه ای
  • موش ها
   • راهکارهای مدیریت آفت
 • خلاصه فصل هفت

فصل هشتم – شناسایی و کنترل بیماری ها

 • بیماری جارویی فایتوپلاسمایی یونجه
 • پوسیدگی فیتوفترایی یونجه
 • پژمردگی فوزاریومی یونجه
 • پوسیدگی قهوه ای ریشه یونجه
 • بیماری سفیدک کرکی یونجه
 • بیماری لکه قهوه ای برگ یونجه
 • نماتد ساقه یونجه یا نماتد ساقه و پیاز
 • بیماری ویروس موزائیک یونجه
 • سفیدک سطحی یونجه
 • زنگ یونجه
 • آنتراکنوز یونجه
 • بیماری لکه آجری برگ یونجه
 • پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه
 • خلاصه فصل هشت

فصل نهم – ارزیابی و مدیریت مزرعه ای یونجه در مقابل سرمای زمستانی

 • آماده شدن گیاهان برای زمستان گذرانی
 • دلایل صدمات زمستانی
 • عوامل موثر در صدمات زمستانی
 • روش های تشخیص آسیب زمستانی
 • مدیریت مزارع سرمازده
 • خلاصه فصل نه

فصل دهم – برداشت محصول

 • رشد یونجه و برداشت
 • اثرات رسیدگی گیاه بر عملکرد
 • اثرات رسیدگی گیاه بر کیفیت علوفه
 • تعیین مناسب ترین زمان برداشت
 • تعیین زمان برداشت چین آخر
 • زمان برداشت یونجه در روز برداشت
 • ارتفاع برداشت یونجه
 • روش های برداشت یونجه
  • روش دستی
  • روش مکانیزه
   • انواع دروگرها (رفت و برگشتی)
   • ساقه کوب با کاندیشنر
   • جاروهای خورشیدی
   • بسته بندها (بیلرها)
   • چاپرها یا قورمه کن ها
  • تولیدات یونجه
   • علوفه خشک
   • اصول مدیریت رطوبت علوفه خشک
   • تیمارهای مکانیکی و شیمیائی برای افزایش سرعت خشک کردن علوفه
   • عوامل موثر بر کاهش عملکرد علوفه در طول فرآیند خشک کردن
 • سیلاژ یونجه
  • انواع سیلو یونجه
  • فرآیند تخمیر سیلاژ
  • افزودنی های سیلاژ
   • انواع مواد افزودنی
 • شاخص های کیفی علوفه
 • خلاصه فصل ده

فصل یازدهم – تولید بذر

 • شرایط آب و هوایی
 • شرایط مزرعه
  • شرایط خاک
  • تناوب
  • ایزولاسیون
 • میزان مصرف بذر
 • زمان مناسب تولید بذر
 • کنترل علف های هرز غیر مجاز
 • نظارت بر کنترل انگل سس
 • استفاده از عوامل کمکی گرده افشانی
 • کنترل آفات و بیماریها
 • آبیاری
 • زمان برداشت
 • مناسب ترین روش برداشت
 • خشک کردن تا رطوبت مناسب
 • بوجاری و پروسس بذر
 • بذر و تهویه انبار
 • خلاصه فصل یازده

فهرست منابع

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

  لینک کوتاه :
  0