به مزرعه نو، بزرگترین پایگاه آموزش مجازی کشاورزی، دامپروری، شیلات، منابع طبیعی و... خوش آمدید.
Previous
Next

کتاب منابع طبیعی

دانلود کتاب منابع طبیعی
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on pinterest
Share on email

بر اساس تعریف، منابع طبیعی به مواد و موجوداتی اطلاق می شود که به طور طبیعی به وجود آمده اند و انسان در پیدایش آن ها دخالتی نداشته است. اگر به طور صحیح از آن ها بهره برداری شود، هیچ وقت تمام و یا غیر قابل استفاده نمی شوند. نقش و اهمیت منابع طبیعی به خصوص جنگل ها و مراتع به عنوان دو منبع عظیم رشد و توسعه محیط زیست بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با توجه به شرایط اقلیمی کشورمان که سطح وسیعی از آن را مناطق خشک فرا گرفته است و روند فزاینده تخریب جنگل ها و مراتع لزوم توجه به این منابع خدادادی را آشکار تر می سازد. آشنایی با این ثروت عظیم و کسب اطلاعات و آگاهی درباره آن ها به ما کمک خواهد کرد، از این منابع به شیوه ای صحیح و مناسب استفاده کنیم. از همین رو، برای آشنایی جوانان عزیز با  منابع طبیعی کتاب آموزشی حاضر با هدف شناساندن اهمیت حفظ و احیا جنگل ها و مراتع و بالا بردن آگاهی نیرو های داوطلب تهیه و تدوین شده است.

دانلود کتاب منابع طبیعی

فهرست مطالب کتاب منابع طبیعی :

 • جنگل
 • علل تخریب و نابودی جنگل ها و پیامد های آن
 • فایده های جنگل
 • روش های حفظ و احیا و توسعه جنگل
 • انواع بذر کاری و بذر پاشی برای احیا جنگل
 • روش های جنگل کاری با نهال
 • مراحل کاشت نهال
 • مرتع
 • انواع مرتع بر اساس مقدار تولید علوفه
 • عوامل تخریب مراتع
 • فایده های مراتع
 • روش های کلی اصلاح و احیا مراتع
 • دستورالعمل تولید نهال گلدانی و کاشت نهال
 • مراحل تولید و کاشت نهال
 • طرز کاشت و مراقبت های بعد از آن
 • انتقال و کاشت نهال در زمین اصلی
 • عملیات پرورشی
 • عملیات مراقبتی

کانال تلگرام مزرعه نو

جهت اطلاع از بروزرسانی های پکیج های آموزشی و اضافه شدن پکیج های جدید و همچنین تخفیفات ویژه کانال تلگرام مزرعه نو را دنبال کنید.

اینستاگرام مزرعه نو

جدیدترین دانستنی های کشاورزی و آخرین اخبار سایت را در پیج اینستاگرام مزرعه نو دنبال کنید.

پکیج های آموزشی

اخبار پکیج های آموزشی

پکیج آموزشی پرورش خیار بروزرسانی شد

این پکیج با محتویات جدید زیر بروزرسانی شد: کتاب علل تجمع نیترات در سبزی های میوه ای و روشهای کنترل آن ؛ نشریه ترویجی آشنایی و مبارزه با بیماریهای خیار گلخانه ای ؛ نشریه ترویجی آفات مهم خیار گلخانه ای و روش های کنترل آنها ؛ دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری سفیدک کرکی خیار در کشت های گلخانه ای ؛ نشریه ترویجی مدیریت بیماری پیتیومی مرگ گیاهچه و پوسیدگی طوقه و ریشه خیار در کشت های گلخانه ای

پکیج آموزشی پرورش انگور بروزرسانی شد

همراهان گرامی این پکیج با محتویات جدید زیر بروزرسانی شد: اپلیکیشن اندروید برنامه ریزی آبیاری باغات انگور ؛ اپلیکیشن اندروید راهنمای کوددهی در باغ انگور ؛ دستورالعمل مدیریت بیماری های مهم تنه و ریشه انگور ؛ نشریه ترویجی سرطان طوقه انگور و مبارزه با آن ؛ دستورالعمل فنی مدیریت بیماری های مهم میوه، شاخه و برگ انگور

تخفیف ویژه پکیج های آموزشی

همراهان گرامی مزرعه نو پکیج های آموزشی به مدت محدود با تخفیف ویژه عرضه می شوند. این تخفیف از پیش روی همه پکیج ها اعمال شده است.

اخبار پکیج های آموزشی

پکیج آموزشی پرورش خیار بروزرسانی شد

این پکیج با محتویات جدید زیر بروزرسانی شد: کتاب علل تجمع نیترات در سبزی های میوه ای و روشهای کنترل آن ؛ نشریه ترویجی آشنایی و مبارزه با بیماریهای خیار گلخانه ای ؛ نشریه ترویجی آفات مهم خیار گلخانه ای و روش های کنترل آنها ؛ دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری سفیدک کرکی خیار در کشت های گلخانه ای ؛ نشریه ترویجی مدیریت بیماری پیتیومی مرگ گیاهچه و پوسیدگی طوقه و ریشه خیار در کشت های گلخانه ای

پکیج آموزشی پرورش انگور بروزرسانی شد

همراهان گرامی این پکیج با محتویات جدید زیر بروزرسانی شد: اپلیکیشن اندروید برنامه ریزی آبیاری باغات انگور ؛ اپلیکیشن اندروید راهنمای کوددهی در باغ انگور ؛ دستورالعمل مدیریت بیماری های مهم تنه و ریشه انگور ؛ نشریه ترویجی سرطان طوقه انگور و مبارزه با آن ؛ دستورالعمل فنی مدیریت بیماری های مهم میوه، شاخه و برگ انگور

تخفیف ویژه پکیج های آموزشی

همراهان گرامی مزرعه نو پکیج های آموزشی به مدت محدود با تخفیف ویژه عرضه می شوند. این تخفیف از پیش روی همه پکیج ها اعمال شده است.

0 +
فایل آموزشی
0 +
مطالب آموزشی
logo-samandehi