به مزرعه نو، بزرگترین پایگاه آموزش مجازی کشاورزی، دامپروری، شیلات، منابع طبیعی و... خوش آمدید.
Previous
Next

کتاب تغذیه گیاهان

دانلود کتاب تغذیه گیاهان
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on pinterest
Share on email

این کتاب آموزشی به زبان فارسی در زمینه تغذیه گیاهان می باشد. بدون شناخت کامل گیاه و مورفولوژی آن و همچنین رابطه آب، خاک گیاه و شناخت آب و خاک تغذیه امکان پذیر نمی باشد. لذا در این کتاب سعی می شود نسبت به شناخت عوامل فوق توضیحات مختصری داده شود.

یکی از راههای افزایش تولید و بالا بردن عملکرد محصولات زراعی و باغی، بکارگیری و رعایت اصول فنی و تکنیکی تغذیه می باشد. با تغذیه مناسب می توان تولید محصولات را به نحو چشمگیری افزایش داد. در رابطه با تغذیه نیاز به اطلاعاتی در مورد گیاه، آب و خاک می باشد. بدون شناخت کامل گیاه و مورفولوژی آن و همچنین رابطه آب، خاک گیاه و شناخت آب و خاک تغذیه امکان پذیر نمی باشد. لذا سعی می شود در این دوره به صورت مقدماتی نسبت به شناخت عوامل فوق توضیحات مختصری داده شود.

دانلود کتاب تغذیه گیاهان

فهرست مطالب کتاب تغذیه گیاهان :

 • اصل تغذیه
 • شناخت گیاه
 • جدار سلول
 • اجزا سلول
 • جدار ثانویه سلول
 • غشا سلول
 • ساختمان غشا سلولی
 • شبکه های پروتوپلاسمی
 • واکوئل
 • میتوکندری
 • هسته
 • پلاستیدها ( plastids )
 • ریبوزومها
 • اهمیت آب در حیات
 • واکنشهای پرتوپلاسم
 • ساختمان موجودات زنده و ساختمان پرتوپلاسم
 • آب و سیستم هیدرولیکی
 • آب به عنوان یک عامل حمل و نقل
 • تثبیت حرارت
 • ساختمان مولکولی آب باند هیدروژن
 • بعضی از خواص آب که از نظر حیات اهمیت دارد
 • حرارت نهان تبخیر
 • حرارت نهان ذوب
 • حرارت مخصوص
 • ویسکو.ینه
 • قدرت جذب ادهسیو مولکولهای آب  Adhssive force
 • قدرت جذب کوهسیو cohsive force
 • آب به عنوان حلال
 • یونیزه شدن آب
 • قوانین ترمودیناکی
 • پتانسیل شیمیایی
 • دیفوزیون
 • حالت آنتروپی
 • عوامل موثر ذر دیفوزیون
 • سطوح فعال
 • کلوئیدها
 • بعضی از خواص کلوئیدها
 • قابلیت رویت با میکروسکوپ
 • حرکت براونی
 • عبور از صافی
 • بار الکتریک سطحی
 • آب جذب شده به کلوئیدها
 • رد و بدل شدن کاتیونها
 • جذب آب در کلوئیدها
 • صعود آب در گیاه
 • وجود لوله مویین
 • فشار ریشه
 • فشار اسمزی
 • سلولهای پمپاژ
 • وضعیت آب در خاک
 • آبی که تحت تاثیر نیروی ثقل می باشد
 • آب کاپیلاریته
 • آب هیرگوسکوپیک
 • آب کریستال
 • جذب آب بوسیله ریشه
 • اثر عوامل محیطی در جدب آب بوسیله ریشه
 • رشد ریشه
 • مقدار آب موجود در خاک
 • درجه حرارت خاک
 • کاهش سرعت عملیات متابولیسم سلولهای ریشه
 • مقدار هوای خاک
 • غلضت مواد موجود در خاک
 • نقل و انتقاد مواد در گیاه
 • مفهوم نفوذ پذیری
 • تفسیرPHدر اثر جذب یونها
 • مکانیسم جدب فعال
 • کلیات نقل و انتقال مواد
 • تغذیه گیاهان
 • شرط ضروری بودن عنصر برای رشد گیاه
 • وضعیت تجزیه عنصری برگهای درخت پسته در حالت طبیعی و بدون کمبود
 • خواص کودها
 • اثرات کود آلی در خاک
 • تغذیه گیاهان
 • تثبیت فسفر در خاک
 • قدرت حلالیت
 • کمبود فسفر در گیاه
 • وضعیت کوددهی با کودهای فسفاته
 • انواع کودهای فسفاته
 • ازت
 • نقش ازت در گیاه
 • علائم کمبود ازت
 • گوگرد
 • ترکیب گوگرد در خاک
 • کمبود گوگرد
 • پتاسیم
 • علائم کمبود
 • منیزیوم
 • منیزیوم در خاک
 • کلسیم
 • علائم کمبود کلسیم در خاک
 • آهن
 • روشهای مقابله با کمبود آهن
 • منگنز
 • جذب و پراکندگی و نقش منگنز در گیاه
 • کمبودها
 • تغذیه گیاهان با منگنز
 • مس
 • جذب و پراکندگی و نقش مس در گیاه
 • کمبود مس
 • تغذیه گیاهان با مس
 • روی
 • جذب روی در گیاه
 • علائم کمبود
 • تغذیه گیاهان زراعی با روی
 • مولیبدن
 • برBr
 • نقش بر در گیاه
 • تغدیه گیاهان زراعی با بر
 • تغذیه به روش چالکود
 • روش پالکود
 • زمان کوددهی
 • محلول پاشی
 • مصرف کود ازته
 • مصرف کود سولفات آمونیوم قبل از باز شدن گل ها
 • مصرف کودهای ازته

کانال تلگرام مزرعه نو

جهت اطلاع از بروزرسانی های پکیج های آموزشی و اضافه شدن پکیج های جدید و همچنین تخفیفات ویژه کانال تلگرام مزرعه نو را دنبال کنید.

اینستاگرام مزرعه نو

جدیدترین دانستنی های کشاورزی و آخرین اخبار سایت را در پیج اینستاگرام مزرعه نو دنبال کنید.

پکیج های آموزشی

اخبار پکیج های آموزشی

پکیج آموزشی پرورش خیار بروزرسانی شد

این پکیج با محتویات جدید زیر بروزرسانی شد: کتاب علل تجمع نیترات در سبزی های میوه ای و روشهای کنترل آن ؛ نشریه ترویجی آشنایی و مبارزه با بیماریهای خیار گلخانه ای ؛ نشریه ترویجی آفات مهم خیار گلخانه ای و روش های کنترل آنها ؛ دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری سفیدک کرکی خیار در کشت های گلخانه ای ؛ نشریه ترویجی مدیریت بیماری پیتیومی مرگ گیاهچه و پوسیدگی طوقه و ریشه خیار در کشت های گلخانه ای

پکیج آموزشی پرورش انگور بروزرسانی شد

همراهان گرامی این پکیج با محتویات جدید زیر بروزرسانی شد: اپلیکیشن اندروید برنامه ریزی آبیاری باغات انگور ؛ اپلیکیشن اندروید راهنمای کوددهی در باغ انگور ؛ دستورالعمل مدیریت بیماری های مهم تنه و ریشه انگور ؛ نشریه ترویجی سرطان طوقه انگور و مبارزه با آن ؛ دستورالعمل فنی مدیریت بیماری های مهم میوه، شاخه و برگ انگور

تخفیف ویژه پکیج های آموزشی

همراهان گرامی مزرعه نو پکیج های آموزشی به مدت محدود با تخفیف ویژه عرضه می شوند. این تخفیف از پیش روی همه پکیج ها اعمال شده است.

اخبار پکیج های آموزشی

پکیج آموزشی پرورش خیار بروزرسانی شد

این پکیج با محتویات جدید زیر بروزرسانی شد: کتاب علل تجمع نیترات در سبزی های میوه ای و روشهای کنترل آن ؛ نشریه ترویجی آشنایی و مبارزه با بیماریهای خیار گلخانه ای ؛ نشریه ترویجی آفات مهم خیار گلخانه ای و روش های کنترل آنها ؛ دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری سفیدک کرکی خیار در کشت های گلخانه ای ؛ نشریه ترویجی مدیریت بیماری پیتیومی مرگ گیاهچه و پوسیدگی طوقه و ریشه خیار در کشت های گلخانه ای

پکیج آموزشی پرورش انگور بروزرسانی شد

همراهان گرامی این پکیج با محتویات جدید زیر بروزرسانی شد: اپلیکیشن اندروید برنامه ریزی آبیاری باغات انگور ؛ اپلیکیشن اندروید راهنمای کوددهی در باغ انگور ؛ دستورالعمل مدیریت بیماری های مهم تنه و ریشه انگور ؛ نشریه ترویجی سرطان طوقه انگور و مبارزه با آن ؛ دستورالعمل فنی مدیریت بیماری های مهم میوه، شاخه و برگ انگور

تخفیف ویژه پکیج های آموزشی

همراهان گرامی مزرعه نو پکیج های آموزشی به مدت محدود با تخفیف ویژه عرضه می شوند. این تخفیف از پیش روی همه پکیج ها اعمال شده است.

0 +
فایل آموزشی
0 +
مطالب آموزشی
logo-samandehi