کتاب کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت صیفی جات (هندوانه و خربزه)

کتاب کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت صیفی جات (هندوانه و خربزه)
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on pinterest
Share on email

ایران در منطقه ای از دنیا واقع شده که متوسط نزولات آسمانی سالانه آن کمتر از یک سوم میانگین بارش سالانه جهان می باشد. به علاوه توزیع زمانی و مکانی بارش ها بسیار ناموزون بوده به طوری که حتی در پر بارانترین مناطق نیز در فصل تابستان، گیاهان زراعی نیاز به آبیاری دارند.

تقاضای روزافزون بازار برای محصولات جالیزی، مخصوصا خربزه و هندوانه با توجه به محدود بودن کشت آنها در نقاطی از کشور و نیز بالا بودن درآمد حاصل از این کشت نسبت به سایر محصولات تابستانه، باعث شده است عده ای از کشاورزان این محصولات را به عنوان محور کار کاشت خود قرار دهند. این محصولات علاوه بر مصرف داخلی، به کشورهای دور مانند آلمان، ژاپن و انگلستان صادر می شوند. از نظر سطح زیر کشت هندوانه در آسیا، ایران بعد از چین، و از نظر تولید در مقام سیزدهم دنیا قرار دارد. مراکز عمده تولید هندوانه کشور، خراسان، گرگان، خوزستان، جیرفت، بندر عباس، یزد و کازرون می باشد و خربزه بیشتر در مناطق خراسان، اصفهان، ورامین، گرمسار، ساوه و … کشت می شود. برای کشت آبی هندوانه و خربزه به صورت سنتی، بالغ بر ۱۰۰۰۰ متر مکعب آب در هکتار مصرف می شود. هر گونه تغییر روش در آبیاری این زراعت ها که مقدار آب مصرفی را کاهش دهد، می تواند مفید و ثمربخش باشد. بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده در ایران و جهان، استفاده از آبیاری قطره ای در گیاهانی که قابلیت کاشت ردیفی و با فاصله زیاد دارند، می تواند یکی از بهترین راه کارها برای تولید محصولی بیشتر با کیفیت مناسبتر نسبت به آبیاری های سطحی باشد.

فهرست مطالب کتاب کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت صیفی جات (هندوانه و خربزه) :

  • مقدمه
  • روش اجرا
  • آماده سازی زمین و کاشت بذر
  • آرایش کاشت
  • سیستم آبیاری
  • مدیریت آبیاری
  • کود آبیاری
  • سرویس و نگهداری سیستم آبیاری قطره ای
  • نتیجه گیری
  • منابع مورد استفاده
0 +
فایل آموزشی
0 +
مطالب آموزشی
logo-samandehi