×

ویدیوی آموزشی مبارزه با سفیدک انگور

کتاب اصول بهداشت، کنترل و پیشگیری از بیماری های گوسفند و بز

ویدیوی آموزشی گوسفند پرواری نمونه

پکیج جامع آموزش پرورش گوسفند و بز

کتاب بهداشت پس از برداشت میوه های گرمسیری

کتاب تولید زرشک، زعفران و عناب برپایه دانش بومی

کتاب دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گوجه فرنگی گلخانه ای

کتاب تشخیص، ارزیابی و مدیریت زراعی خسارت یخبندان در گندم

کتاب روش های کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

کتاب آشنایی با فنون گندم کاری

بسته کارآفرینی تولید مریم گلی

بسته کارآفرینی بسته بندی تی بک گیاهان دارویی

کتاب بسته کارآفرینی کشت گیاهان دارویی به عنوان جایگزین در دیم کاری

کتاب مبانی و اصول سبزی کاری

کتاب راهنمای روش های عملی کشت بافت گیاهی

کتاب راهنمای تغذیه گیاهی سیب زمینی

کتاب راهنمای تغذیه گیاهی در پیاز (به منظور کاهش باقیمانده نیترات در محصول)

کتاب راهنمای تغذیه گیاهی خیار مزرعه ای و گلخانه ای

کتاب تلقیح مصنوعی گوسفند و بز

کتاب خون شناسی دامپزشکی و روش های آزمایشگاهی

کتاب اصول و مبانی تولید بذر پیاز

کتاب مدیریت تلفیقی تغذیه و توصیه کودی گندم در استان اصفهان

کتاب پایش شوری خاک به کمک هدایتگر الکترومغناطیس (EM38)

کتاب جمع آوری آب باران

0