×

شناخت اصول داشت و تکثیر نخل های زینتی

آشنایی با انواع و منشاء نخل های زینتی

شناسایی اصول داشت و تکثیر کاکتوس ها

آشنایی با گیاهانی که در آپارتمان و خارج از آپارتمان می توان نگهداری کرد

آشنایی با انواع و منشا کاکتوس ها

تقسیم بندی گیاهان آپارتمانی

اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی

آشنایی با گل نرگس

بیماری سفیدک نمدی گل رز

مقایسه عملکرد کمی و کیفی گلهای گلایل در شرایط کشت هیدروپونیک و خاکی در گلخانه

راهنمای کاشت تا برداشت گل محمدی

0