توصیه های ایمنی در تردد ماشینها و ادوات کشاورزی

  • داشتن گواهینامه ویژه از مراجع ذیصلاح برای کار با ماشین های کشاورزی (از جمله تراکتور، کمباین، دروگر و تیلر) الزامی است.
  • رانندگان باید از سالم بودن چراغ های روشنایی دستگاه مطمئن گردند.
  • از نگهداشتن دستگاه خود در کنار جاده های اصلی برای موارد مختلف مانند تعمیر خودداری نمایند.
  • سوار شدن افراد بر روی ماشین ها و ادوات کشاورزی، غیر از محل های مجازی که توسط شرکت سازنده تعبیه شده، ممنوع است.
  • ماشین های کشاورزی (تراکتور و کمباین) باید به بوق هشدار دهنده دنده عقب، آینه های بغل، چراغ های گردان برای استفاده در شب و سایر تجهیزات هشدار دهنده مجهز باشند.
  • هنگام عبور از یک سمت جاده به سمت دیگر از زیر پل های ویژه که پیش بینی گردیده استفاده شود.
  • در صورت عدم وجود کابین ایمن و استاندارد و به منظور حفظ جان راننده تراکتور، ماشین ها باید به چهارچوب حفاظتی (راپس) مجهز باشند.

توصیه های ایمنی در تردد ماشینها و ادوات کشاورزی

پوستر توصیه های ایمنی در تردد ماشینها و ادوات کشاورزی

بیشتر بخوانید:  نشریه ترویجی آشنایی با قنات

مطالعه بیشتر