بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان سیب سمیرم

[این محتوا در قالب PDF و حجم آن ۵.۱۹ مگابایت است. بسته به سرعت اینترنت شما ممکن است چند دقیقه تا بارگذاری کامل آن زمان نیاز باشد.] ۶۰۰۹۱

بیشتر بخوانید:  بیماری شپشک نخودی به
108 بازدید