آشنایی با جوجه مقاوم به سرما

امتیاز 3.00 ( 2 رای )
آشنایی با جوجه مقاوم به سرما

مصرف بالای سوخت مشکل عمده واحد های مرغداری :

در حال حاضر اکثر واحد های پرورش مرغ گوشتی در سطح کشور برای گرمایش سالن های خود از سیستم های سنتی استفاده می کنند.

میانگین مصرف گازوئیل برای گرمایش این سالن ها در سال ۳ تا ۳/۵ میلیارد لیتر است و به عبارتی هر قطعه جوجه حدود ۳ تا ۳/۵ لیتر مصرف سوخت دارد. از آنجایی که سیاست های دولت مبنی بر این است که یارانه های انرژی حذف گردد، با افزایش قیمت سوخت، تولید کنندگان این صنعت در تامین سوخت سالن های خود با مشکل بزرگی مواجه خواهند شد. در شرایط کنونی بهترین راهکاری که مرغداران می توانند انجام دهند استفاده بهینه از انرژی می باشد. از آنجا که تامین گرمایش مناسب در فصل زمستان (با توجه به سنتی بودن ساختمان های پرورش) هزینه های بالایی را بر مرغدار تحمیل می کند، استفاده از نژادهای مقاوم به سرما و یا جوجه های یک دامنه تحمل حرارتی آن ها دستکاری شده است، در جهت کاهش دمای سالن در دوره می تواند موثر واقع شود.

مکانیسم تولید محصول :

با توجه به این که دوره جوجه کشی از نظر دما و رطوبت بسیار حساس می باشد، هر نوع دستکاری دمایی می تواند اثرات زیان باری بر روی جنین بگذارد. در این اختراع برای اولین بار در دنیا کاهش دما در اوایل و هم در اواخر جوجه کشی اجرا شد. پروتکل تولید جوجه مقاوم به سرما بر اساس قوانین اپی ژنتیک بنا نهاده شده است. شناسایی این پروتکل به ۵ محور اصلی در دوره جوجه کشی مرتبط می باشد.

 1. شناسایی بهترین روز و یا روزهای اعمال تنش سرمایی.
 2. شناسایی بهترین دما جهت اعمال تنش.
 3. شناسایی مدت زمان مفید، جهت در معرض تنش قرار دادن.
 4. رطوبت محیط اعمال استرس.
 5. ذمای پوسته حاوی جنین پس از اعمال تنش سرمایی.

محاسبه میزان مصرف سوخت در نتیجه استفاده و یا عدم استفاده از جوجه مقاوم به سرما :

با استفاده از این نوع جوجه می توان دمای سالن را به میزان حداقل ۱۰ درجه سانتیگراد کاهش داد که در این صورت بر اساس محاسبات ترمودینامیکی همان طور که از نتایج مشاهده می شود (جدول زیر) با کاهش دمای ۱۰ درجه ای در سالن مذکور به میزان ۸۵/۳۲ لیتر گازوئیل در روز صرفه جویی می شود. این مقدار مصرف در طی ۲۵ روز باقی مانده معادل ۲۱۳۳ لیتر می باشد. که این رقم بیانگر ۳۸% صرفه جویی در مصرف گازوئیل در طی این مدت می باشد.

آشنایی با جوجه مقاوم به سرما

محاسبه میزان مصرف در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد
اتلاف واقعی دما در هر ساعت میزان ضریب C میزان ضریب K اتلاف دما (جدول ۲) اجزای مرغداری
۱۲۲/۷۶ ۱ ۰/۶۲ ۱۹۸ سقف
۹۷/۹۶ ۱ ۰/۶۲ ۱۵۸ دیواره های جانبی
۱۲/۴ ۱ ۰/۶۲ ۲۰ کمان زیر سقف
۲۳۳/۱۲ جمع
۲۳/۳۱ نفوذ هوای سرد (۱۰% کل اتلاف)
۲۵۶/۴۳MBTU/hr جمع کل
۶۴۶۲۰/۳۶=۲۵۲ ۲۵۶/۴۳ میزان اتلاف دما در هر ساعت
۹/۲۳۱=۷۰۰۰ ۶۴۶۲۰/۳۶ (دمای ۲۵ درجه سانتیگراد) میزان مصرف گازوئیل در هر ساعت
لیتر ۲۲۱/۵۴۴=۲۴ ۹/۲۳۱ میزان مصرف گازوئیل در هر روز
لیتر ۵۵۳۸/۶=۲۵ ۲۲۱/۵۴۴ میزان مصرف گازوئیل در طی ۲۵ روز آزمایش

محاسبه میزان مصرف گازوئیل در دمای ۱۵ درجه سانتی گراد
اتلاف واقعی دما در هر ساعت میزان ضریب C میزان ضریب K اتلاف دما (جدول ۲) اجزای مرغداری
۷۵/۲۴ ۱ ۰/۳۸ ۱۹۸ سقف
۶۰/۰۴ ۱ ۰/۳۸ ۱۵۸ دیواره های جانبی
۷/۶ ۱ ۰/۳۸ ۲۰ کمان زیر سقف
۱۴۲/۸۸ جمع
۱۴/۸ نفوذ هوای سرد (۱۰% کل اتلاف)
۱۵۷/۶۸ MBTU/hr جمع کل
۳۹۷۳۵/۳۶=۲۵۲ ۱۵۷/۶۸ Kcal/hr میزان اتلاف در هر ساعت
۵/۶۷۶=۷۰۰۰ ۴۹۷۳۵/۳۶ (دمای ۱۵ درجه سانتیگراد) میزان مصرف گازوئیل در هر ساعت
لیتر ۱۳۶/۲۲۴=۲۴ ۵/۶۷۶ میزان مصرف گازوئیل در هر روز
لیتر ۳۴۰۵/۶=۲۵ ۱۳۶/۲۲۴ میزان مصرف گازوئیل در طی ۲۵ روز آزمایش

شرکت های جوجه کشی :

این شرکت ها می توانند با اجرای پروتکل مذکور قابلیت تولید جوجه یک روزه مقاوم به سرما را داشته باشند. که این امر برای آن ها ارزش افزوده فراوانی در پی خواهد داشت. یکی از مزیت های مهم این اختراع، آسان و بدون هزینه بودن نحوه اجرا آن می باشد. بدین ترتیب که شرکت های مذکور می توانند طبق پروتکل پیشنهادی با اعمال کاهش دما در طی زمان مشخص سبب افزایش متابولیسم مرتبط با سازگاری سرمایی (از طریق فعال سازی صحیح سازگاری اپی ژنتیک) در جنین شده که در نهایت منجر به تولید جوجه یک روزه مقاوم به سرما می شود.

واحد های تولید کننده (مرغداری ها):

این واحد ها می توانند از طریق خرید این نوع جوجه ها از شرکت های جوجه کشی به طور قابل توجهی در میزان مصرف سوخت واحد خود صرفه جویی نمایند. در ضمن از دیگر قابلیت های مهم این نوع محصول بهبود عملکرد وزن پایان دوره بدون تاثیر منفی بر ضریب تبدیل غذایی می باشد که خود این امر برای تولید کننده بسیار مهم می باشد. کاهش در میزان مصرف آنتی بیوتیک ها خود نیز سبب صرفه جویی اقتصادی می گردد.

مصرف کننده: با توجه به مصرف بالای گوشت سفید در ایران و جهان و از طرفی هشدارهای سازمان بهداشت جهانی مبنی بر افزایش بی رویه آنتی بیوتیک ها در جوامع بشری، تولید این محصول سبب کاهش چشمگیر مصرف آنتی بیوتیک ها در واحد های مرغداری می شود که خود می تواند گام مهمی در تولید محصول ارگانیک باشد.

مزایای اختراع:

 1. کاهش مصرف سوخت به میزان ۳۸% در طی یک بازه زمانی ۲۵ روزه.
 2. کاهش تلفات ناشی از بیماری های متابولیکی مانند آسیت در دماهای پایین.
 3. بهبود عملکرد و ضریب تبدیل غذایی.

منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان


پکیج جامع آموزش مرغداری

پکیج جامع آموزش مرغداری

پکیج آموزش مرغداری شامل کتاب ها، نشریات، ویدیوها و نرم افزارهای آموزشی در زمینه پرورش مرغ های گوشتی و تخم گذار (بومی و صنعتی) می باشد. بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای مرغداران بومی و صنعتی، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان

 • با بروزرسانی های رایگان
 • تضمین کیفیت محصول
 • دانلود فوری

کسب اطلاعات بیشتر…

مطالعه بیشتر