دستور العمل اصلاح شیوه کشت غلات پاییزه

دستور العمل اصلاح شیوه کشت غلات پاییزه

کاشت گیاه گلرنگ

آشنایی با کاشت، داشت و برداشت گلرنگ دیم

کشت بادام کوهی

کشت بادام کوهی در اراضی شیب دار

پرورش و تکثیر توت فرنگی

پرورش و تکثیر توت فرنگی

آشنایی با کاشت نهال

آشنایی با کاشت نهال

عملیات خاک ورزی و کاشت در شرایط خشکسالی

عملیات خاک ورزی و کاشت در شرایط خشکسالی

0

کانال تلگرام مزرعه نو