دانلود کتاب مصرف کود همراه با آبیاری ( Feritgation ) در گیاهان زراعی و درختان میوه

دانلود کتاب مصرف کود همراه با آبیاری در گیاهان زراعی و درختان میوه

دانلود کتاب زراعت کلزا

دانلود کتاب زراعت کلزا

دانلود کتاب زراعت پیاز در خوزستان

دانلود کتاب زراعت پیاز در خوزستان

دانلود کتاب خاکپوش ها ( مالچ ) و زراعت سبزی و صیفی

دانلود کتاب خاکپوش ها ( مالچ ) و زراعت سبزی و صیفی

دانلود فیلم آموزشی اهمیت کاشت نخود پاییزه – زمستانه

دانلود فیلم آموزشی اهمیت کاشت نخود پاییزه – زمستانه

دانلود فیلم آموزش زراعت لوبیا

دانلود فیلم آموزش زراعت لوبیا

دانلود فیلم های آموزش کاشت، نگهداری و برداشت کلزا

دانلود فیلم های آموزش کاشت، نگهداری و برداشت کلزا

دانلود فیلم آموزش زراعت کنف

دانلود فیلم آموزش زراعت کنف

افزایش بهره وری در کشاورزی با تکنولوژی ( تولید نشا )

افزایش بهره وری در کشاورزی با تکنولوژی ( تولید نشا )

دستور العمل اصلاح شیوه کشت غلات پاییزه

دستور العمل اصلاح شیوه کشت غلات پاییزه

آفات انباری

آفت انباری و مشکلات ناشی از کنترل شیمیایی آنها

زراعت پیاز

دانلود کتاب آموزش زراعت پیاز

آموزش زراعت چوب ( صنوبر کاری )

دانلود کتاب آموزش زراعت چوب ( صنوبر کاری )

کاشت گیاه گلرنگ

آشنایی با کاشت، داشت و برداشت گلرنگ دیم

کشت بادام کوهی

کشت بادام کوهی در اراضی شیب دار

زنبور ساقه خوار گندم

شناخت و مبارزه با زنبور ساقه خوار گندم

بادام زمینی در استان گیلان

بادام زمینی در استان گیلان

پرورش و تکثیر توت فرنگی

پرورش و تکثیر توت فرنگی

کاهش ضایعات گندم

کاهش ضایعات گندم

عملیات خاک ورزی و کاشت در شرایط خشکسالی

عملیات خاک ورزی و کاشت در شرایط خشکسالی

انتخاب بهترین سیستم های آبیاری با توجه به شرایط منطقه ای و کیفیت آبیاری

انتخاب بهترین سیستم های آبیاری با توجه به شرایط منطقه ای و کیفیت آبیاری

0

کانال تلگرام مزرعه نو