کتاب راهنمای برداشت و پس از برداشت برنج

دانلود کتاب آشنایی با کولتیواتور ها و کاربرد آن ها

دانلود کتاب سم پاش بوم دار پشت تراکتوری مجهز به فنجان های چرخان و مقایسه آن با سم پاش بوم دار پشت تراکتوری به منظور مبارزه با علف های هرز چغندر قند

دانلود فیلم آشنایی با ماشین کود پاش

دانلود کتاب آموزش کنترل افت و ریزش و تنظیمات کمباین

دانلود فیلم آموزشی کولتیواتور میان ردیف

دانلود نرم افزار آموزشی آشنایی با ماشین آلات کشاورزی

0

اپلیکیشن اندروید مزرعه نو