فیلم آموزش پرورش ماهی قزل آلا

کتاب ارزش غذایی ماهی

کتاب آشنایی با روش های پرورش ماهی قزل آلا در شرایط منابع آبی محدود

کتاب صید با تور لامپارا

کتاب نگهداری و عمل آوری ماهیان غیر خوراکی بر روی عرشه

فیلم آموزش پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی

نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ پرورش ماهی قزل آلا

کتاب آموزش روش های افزایش تولید ماهی قزل آلا در مزارع سرد آبی

کتاب آموزش پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای ذخیره آب کشاورزی

0

اپلیکیشن اندروید مزرعه نو