دانشنامه برنج کاری | اپلیکیشن اندروید آموزش زراعت تا مصرف

کتاب مدیریت خزانه برنج و مراقبت از آن در مقابل عوامل خسارت زا

کتاب روش های آزمایشگاهی اندازه گیری ویژگی های کیفی دانه برنج

کتاب راهنمای برداشت و پس از برداشت برنج

کتاب راهنمای آفات و بیماری های برنج

کتاب راهکار مناسب برای بهبود نظام بازاررسانی برنج و کاهش ضایعات آن

کتاب راهبردهای کاهش مصرف آب در زراعت برنج خوزستان

کتاب دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه برنج

کتاب بیماری سیاهک دروغی برنج

کتاب بیماری بلاست برنج و روش های کنترل آن

کتاب آماده سازی زمین و کاشت برنج (۲ جلدی)

کتاب زراعت باقلا

کتاب کاشت، داشت و برداشت بادمجان

کتاب کاشت، داشت و برداشت بادام زمینی در استان یزد

کتاب اهمیت کشت بادام زمینی و خواص آن

کتاب بسته کارآفرینی کشت فضای باز گیاه صبر زرد (آلوئه ورا) در مناطق گرمسیری

کتاب کاشت گیاه دارویی صبر زرد (آلوئه ورا)

کتاب بسته کارآفرینی فرآوری ژل گیاه آلوئه ورا (صبر زرد)

کتاب زراعت آفتابگردان

کتاب دستورالعمل تولید آفتابگردان در مناطق مختلف کشور

کتاب ارزن گیاهی مناسب برای کاشت در شرایط خشکی و کم آبی

0

اپلیکیشن اندروید مزرعه نو