کتاب نقش پرواربندی در حفظ تعادل مرتع

کتاب آشنایی با گیاه گون

کتاب کاشت، داشت و برداشت علوفه ارزن دم روباهی باستان

کتاب فرآوری کاه و کلش

کتاب راهنمای پرورش شتر

مجموعه کتاب های دستورالعمل های مدیریت پیشرفته تولیدمثل گوسفند و بز

کتاب اسبچه خزر

کتاب معرفی و پرورش اسب نژاد کرد

کتاب جامع راهنمای پرورش گوسفند و بز

کتاب راهنمای احداث جایگاه پرورش گوسفند و بز

کتاب استفاده از آزولا در تغذیه دام

کتاب کنسانتره و اهمیت آن در رشد دام و تولیدات دامی

ویدیوی آموزش بهبود تغذیه دام

اطلس انگل شناسی حیوانات اهلی

کتاب آموزشی کنسانتره در تغذیه دام

ویدیوی آموزش غنی کردن کاه با اوره برای تغذیه دام

کتاب بیماری شاربن را بهتر بشناسیم

کتاب بیماری آنتروتوکسمی (قلوه نرمی) را بهتر بشناسیم

کتاب آشنایی با سیلو کردن علوفه

ویدیوی آموزشی بیماری هاری و راه های پیشگیری و درمان آن

ویدیوی آموزش کاشت علوفه بدون خاک برای تغذیه دام

0

اپلیکیشن اندروید مزرعه نو