دانلود کتاب فرآورده های صنعتی نخل خرما

دانلود کتاب روش های تنک و آرایش خوشه خرما

دانلود کتاب آفات انباری خرما

دانلود کتاب نکات مهم در مراحل برداشت و پس از برداشت میوه خرما

دانلود کتاب دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت خرما (ویژه استان خوزستان )

دانلود فیلم آموزش مبارزه با آفات و بیماری های خرما

0

اپلیکیشن اندروید مزرعه نو