کتاب راهنمای برنج (کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت)


در حال بارگذاری
۸ مهر ۱۳۹۶
PDF
69.3 MB
604
180 بازدید
۹۹۰۰ تومان
خرید

سطح زیر کشت برنج در جهان بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان خواربار جهانی در طی سال های گذشته از حدود ۱۴۵ میلیون هکتار تا بیش از ۱۶۰ میلیون هکتار متغیر بوده است. در یک بررسی کلی بیشترین سطح زیر کشت شلتوک مربوط به هندوستان با بیش از ۴۲ میلیون هکتار و پس از آن کشور چین با بیش از ۲۹ میلیون هکتار رتبه دوم را بخود اختصاص داده اند. مجموعاً این دو کشور با حدود ۷۲ میلیون هکتار اراضی شالیزاری بیش از ۴۶% سطح زیر کشت شلتوک جهان را به خود اختصاص می دهند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران با حدود ۶۰۰ هزار هکتار شالیزار سهمی معادل ۰.۴% سطح زیر کشت جهان را دارد.

محصول استراتژیک برنج با توجه به جایگاه آن در تأمین غذا و کالری مورد نیاز مردم نقش مهمی در سبد غذایی مردم ایران دارد. تولید برنج در دنیا از سال ۲۰۰۰ میلادی با چالش های جدی مواجه شده به طوری که جامعه جهانی را نگران فرایند بروز بحران در تأمین غذا نموده است. امنیت غذایی در جهان از این نظر نگرانی های عمیق تری ایجاد کرده که رشد سالانه ۱.۲۶ درصدی جمعیت جهان و به تبع آن رشد تقاضا برای برنج، مقدار عرضه برنج در بازارهای جهانی را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش داده است.

چشم انداز تولید برنج

با عنایت به روند رو به رشد تقاضای مصرف برنج طی ۴۰ سال آینده، تأمین غذای نه میلیارد نفر جمعیت در سال ۲۰۵۰ به عنوان دغدغه اصلی جهان در آینده خواهد بود. این در حالی است که تاثیرات مخرب روند تغییرات اقلیمی به خصوص گرم شدن جهانی به عنوان مهمترین عامل کاهش دهنده ظرفیت های تولید برنج در دنیا و تهدید کننده توان تامین غذا می باشد.

افزایش مصرف برنج در دنیا در سال های آتی توسط نهادهای بین المللی (موسسه بین المللی تحقیقات برنج) به خصوص در منطقه آسیای مرکزی و غربی پیش بینی شده است. واردات برنج از دو میلیون تن در سال ۱۹۸۰ به حدود شش میلیون تن در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است و پیش بینی می شود که مصرف برنج از نه (۹) میلیون تن حاضر به ۱۲ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ و ۱۶.۵ میلیون تن در سال ۲۰۳۵ افزایش خواهد یافت. به نظر می رسد دو کشور ایران و عراق به تنهایی حدود ۵۰ درصد تقاضای برنج را در این منطقه در سال ۲۰۳۵ به خود اختصاص خواهند داد. کشور جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر حدود ۳.۴ میلیون تن مصرف برنج دارد که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۵ مقدار مصرف به ۵.۱ میلیون تن افزایش یابد.

 

فهرست مطالب کتاب راهنمای برنج (کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت) :

فصل اول – مقدمه

 • اهمیت برنج در جهان و ایران
 • چشم انداز تولید برنج
 • چالش های تولید برنج
 • اهمیت خود اتکایی در تولید برنج
 • تکالیف قانونی و اسناد بالا دستی
 • اهمیت زیرساخت های علمی و پژوهشی
 • دستاوردها و اثرگذاری تحقیقات برنج در عرصه تولید

فصل دوم – ارقام

 • مشخصات برخی ارقام اصلاح شده در موسسه تحقیقات برنج کشور
 • مشخصات تعدادی از ارقام محلی برنج

فصل سوم- خزانه

 • انواع خزانه
  • الف – خزانه سنتی
  • ب – خزانه ایستگاهی (جوی پشته ای یا ژاپنی)
  • ج- خزانه جعبه ای (مکانیزه)
 • زمان خزانه گیری
 • مکان خزانه گیری
 • سطح مورد نیاز خزانه
 • آماده سازی زمین خزانه
 • شخم اول
 • شخم دوم
 • انتخاب بذر
 • مقدار بذر مورد نیاز
 • آماده سازی بذر
 • سبک سنگین کردن بذر
 • جوانه دار کردن بذر
 • آماده سازی بستر خزانه برای بذر پاشی
 • بذر پاشی بر روی بستر های آماده
 • پوشش دار کردن خزانه
 • آبیاری در خزانه
 • هوادهی خزانه
 • نحوه هوادهی
 • توصیه فنی در ارتباط با هوادهی خزانه
 • کود پاشی در خزانه
 • کود پایه در خزانه
 • کود سرک در خزانه
 • مدیریت علفهای هرز در خزانه
 • مبارزه با سوروف در خزانه
 • زمان کنترل علف هرز سوروف در خزانه
 • الف – کنترل سوروف قبل از بذرپاشی
 • ب – کنترل سوروف بعد از سبز شدن خزانه
 • زمان انتقال نشاء به زمین اصلی
 • خزانه جعبه ای (جهت کشت مکانیزه برنج)
 • خاک مناسب برای پرورش نشاء جعبه ای
 • مقدار خاک مورد نیاز
 • تمیز کردن و خشک کردن خاک
 • تنظیم pH (اسیدیته) خاک بستر بذر
 • استفاده از کود در جعبه پرورش نشاء
 • لزوم استفاده از خاک پوششی
 • پر کردن جعبه های نشاء با خاک
 • خیس کردن جعبه های پر از خاک جهت کاشت
 • جوانه دار کردن بذر
 • کاهش رطوبت بذر
 • میزان بذر و عملیات بذر پاشی
 • مدیریت رویاندن بذر در اتاقک رشد
 • رویاندن بذر به روش ساده
 • سبز کردن اولیه
 • آماده سازی بستر خزانه و انتقال جعبه های نشاء سبز شده
 • قرار دادن جعبه ها در بستر خزانه
 • سبز کردن
 • درجه حرارت خزانه
 • مدیریت آبیاری
 • کنترل سرما
 • کنترل گرما
 • تنظیم اسیدیته (PH) خزانه
 • شرایط ایده آل نشاهای برنج به منظور نشاکاری
 • توصیه های کاربردی به کشاورزان، مروجان و بهره برداران

فصل چهارم – آماده سازی زمین اصلی

 • انتخاب زمین
 • آزمایش خاک
 • لایروبی انهار
 • آماده سازی زمین با استفاده از تیلر
 • شخم اول
 • شخم دوم
 • مرزبندی
 • گلخرابی (پادلینگ)
 • تسطیح مزرعه
 • آماده سازی زمین با استفاده از تراکتور
 • شخم اول
 • آب گیری
 • شخم دوم
 • گلخرابی
 • تسطیح زمین

فصل پنجم – کاشت

 • خارج کردن نشا از خزانه
 • کاشت دستی
 • کاشت مکانیزه نشاء برنج
 • انواع ماشین های نشاکار
 • تنظیمات ماشین های نشاکار
 • انتقال نشاء از خزانه به زمین اصلی
 • عملیات نشاکاری با ماشین نشاکار برنج
 • عوامل مؤثر بر عملکرد مزرعه ای ماشین نشاکار برنج

فصل ششم – آبیاری

 • آبیاری خزانه
 • لایروبی انهار
 • آب گیری
 • شخم دوم (دوکله زنی)
 • داشت
 • آبیاری
 • تعیین آب مورد نیاز اراضی شالیزاری
 • عمق غرقابی در شالیزار
 • آبیاری و سایر عملیات زراعی
 • آبیاری و وضعیت رطوبتی و انقباضی خاک
 • مدیریت آبیاری بر اساس منابع تامین آب
 • کیفیت آب
 • کم آبیاری در شالیزار
 • تلفات نفوذ در خاکهای ترکدار
 • آبیاری نیمه تحت فشار (کم فشار)

فصل هفتم – تغذیه

 • تغذیه
 • آزمون خاک
 • اهداف آزمون خاک
 • نمونه برداری از خاک
 • نمونه برداری از نقاط
 • زمان نمونه برداری
 • نکات مهم
 • رشد گیاه و عوامل موثر بر آن
 • عناصر غذایی گیاه
 • کمبود عناصر غذایی
 • نیتروژن
 • اشکال نیتروژن در خاک
 • علائم کمبود نیتروژن در گیاه برنج و اثرات آن بر رشد
 • عواملی که موجب کمبود نیتروژن می شوند
 • خصوصیات خاک هایی که در معرض کمبود نیتروژن هستند
 • مدیریت های عمومی جهت بهبود کارایی مصرف نیتروژن
 • مصرف بیش از حد نیتروژن و علائم آن
 • نمودار رنگ برگ LCC
 • مراحل استفاده از دیاگرام رنگ برگ
 • عوامل محدود کننده استفاده از دیاگرام رنگ برگ
 • فسفر
 • مشکلات فسفر در خاکهای زراعی
 • علائم کمبود فسفر در گیاه برنج و اثرات آن بر رشد
 • مدیریت های عمومی جهت بهبود کارایی مصرف فسفر
 • توصیه های عمومی
 • پتاسیم
 • پتاسیم و علائم کمبود آن در گیاه برنج
 • علل بروز کمبود پتاسیم
 • میزان جذب و انتقال پتاسیم توسط محصول
 • مدیریت عمومی پتاسیم
 • زمان مناسب کاربرد کودهای پتاسیمی
 • روی
 • روی و علائم کمبود آن در گیاه برنج
 • علل بروز کمبود روی
 • خاک های مستعد به کمبود روی
 • راهبردهای مدیریتی در پیشگیری از کمبود روی
 • برطرف کردن کمبود روی
 • منیزیم
 • علائم کمبود منیزیم
 • گوگرد
 • علائم کمبود
 • علائم سمیت سولفید در گیاه برنج
 • دلایل وقوع سمیت سولفید
 • آهن
 • علائم کمبود آهن در گیاه برنج
 • علائم مسمومیت آهن
 • منگنز
 • علائم کمبود منگنز
 • علائم مسمومیت منگنز
 • کودهای بیولوژیک
 • طبقه بندی کودهای زیستی (بیولوژیک)
 • کاربرد کودهای بیولوژیک (کودهای بیولوژیک نیتروژنه)
 • روش های مصرف کود بیولوژیک نیتروژنه
 • کاربرد کودهای بیولوژیک (کودهای بیولوژیک فسفاته)
 • روش تهیه محلول کود بیولوژیک فسفاته
 • روشهای مصرف کود بیولوژیک فسفاته در زراعت برنج

فصل هشتم – آفات

 • آفات برنج
 • حشرات زیان آور مهم مزارع برنج ایران
 • ساقه خوارها
 • کرم ساقه خوار نواری برنج
 • کرم ساقه خوار صورتی برنج
 • ساقه خوار زرد برنج
 • برگخوارها
 • کرم سبز برگخوار برنج
 • پروانه تک نقطه ای برنج
 • ملخ آسیایی
 • مکنده ها
 • زنجرک سبز برنج
 • کنه برنج
 • ریشه خوارها
 • مگس خزانه
 • آبدزدک
 • سرخرطومی ریشه برنج
 • دانه خوار
 • گنجشک
 • تغذیه از قسمتهای مختلف گیاه برنج
 • موش مزارع برنج
 • آفات انباری
 • شپشه برنج
 • شپشه دندانه دار برنج
 • بکارگیری فرمون در کنترل حشرات با استفاده از پیام های شیمیایی
 • انواع فرمون ها
 • تله های فرمونی
 • معرفی تعدادی از تاکتیک های مورد استفاده تله های فرمونی جهت جلب کردن آفات
 • روش استفاده از فرمون جنسی جهت مبارزه با کرم ساقه خوار برنج
 • معرفی تعدادی از تله های فرمونی مورد استفاده در برنامه ردیابی و شکار آفات

فصل نهم – بیماریهای مهم برنج

 • بیماری بلاست
 • بیماری سوختگی غلاف
 • بیماری لکه قهوه ای
 • بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه
 • بیماری پوسیدگی ساقه
 • بیماری سیاهک دروغی
 • بیماری پوسیدگی غلاف
 • بیماری لکه سوختگی برگ
 • سوختگی باکتریایی برگ
 • بیماری رگ نواری باکتریایی برگ
 • بیماری نوار قرمز برنج
 • بیماری تانگرو برنج
 • ضد عفونی شلتوک برنج

فصل دهم – معرفی و مدیریت علفهای هرز مهم مزارع برنج

 • مقدمه
 • الف) کشیده برگ ها
  • سوروف
  • بندواش
  • دورنه، دورنه سرخه، دنا
  • مرغ
 • ب) جگن ها
  • اویار سلام بذری
  • اویارسلام زرد
  • اویارسلام ارغوانی
  • پیزر دریایی
  • پیزر عمومی
  • الئوکاریس
  • علف ارزنی عمومی
 • ج) پهن برگ ها
  • قاشق واش (بارهنگ آبی)
  • تیر کمان آبی
  • سل واش
  • گوشاب (روغن واش)
  • آمانیا (ساقه قرمز)
  • گل آردی (اکلیپتا)، گل سفید
  • گل مرواریدی
  • عدسک آبزی
  • دونیش (دو دندان)
  • برگیا (برجیا)
  • هفت بند ایرانی
  • هزارنی
 • د) سرخس ها
  • شبدر آبی (شبدر چهارپر)
  • سرخس شناور (سالوینیا)
  • جلبکهای سبز آبی
  • آزولا
 • روشهای مبارزه با علفهای هرز برنج
  • الف) پیشگیری
  • ب) مدیریت زراعی در رابطه با علف های هرز
  • ج) مدیریت مکانیکی و نیمه مکانیکی
  • د) مبارزه بیولوژیکی
  • ه) مبارزه شیمیایی

فصل یازدهم – برداشت و خرمنکوبی برنج

 • برداشت
 • زمان برداشت
 • قطع آب و خشکاندن شالیزار
 • روشهای برداشت
 • برداشت دستی
 • برداشت با ماشین دروگر
 • مزایای و معایب برداشت با ماشین دروگر برنج
 • خرمنکوبی برنج
 • خرمنکوب دستی
 • خرمنکوب تراکتوری مرسوم (نوع پرتابی)
 • خرمنکوب تراکتوری جریان محوری
 • استفاده از کمباین غلات به عنوان خرمنکوب
 • برداشت یک مرحلهای (برداشت مستقیم)
 • مزایای برداشت با کمباین مخصوص برنج
 • عوامل مؤثر بر ضایعات برداشت و راه کارهای کاهش آن

فصل دوازدهم – پس از برداشت

 • مقدمه
 • اثر مدیریت برداشت و پس از برداشت بر روی کیفیت برنج
 • ویژگی های تعیین کننده کیفیت برنج
 • مراحل پس از برداشت
 • خرمنکوبی
 • فرآیند تبدیل برنج
 • خشک کردن برنج
 • روشهای خشک کردن شلتوک
 • الف) خشک کردن به روش سنتی (آفتابی)
 • ب) خشک کن های مکانیکی
 • خشک کن های وعدهای
 • خشک کن های وعده ای بستر ثابت
 • استراحت دهی
 • خشک کن غیر مداوم جریان گردشی مواد
 • خشک کن های مداوم
 • خشک کن های ستونی غیر مختلط
 • خشک کن های ستونی جریان مختلط
 • خشک کن های LSU
 • خشک کردن چند مرحلهای
 • تمیز کردن شلتوک
 • سیستم های تبدیل شلتوک به برنج سفید
 • سیستم تبدیل تک مرحله ای
 • سیستم تبدیل دو مرحله ای
 • سیستم تبدیل چند مرحله ای
 • پوست کندن شلتوک و ماشین های پوست کن
 • پوست کن تیغه ای
 • پوست کن صفحه ای
 • پوست کن غلطک لاستیکی
 • پوست کن گریز از مرکز
 • جداسازی پوسته از برنج قهوه ای
 • جدا کننده شلتوک و برنج قهوه ای (ماشین پادیه)
 • سفید کردن برنج و سفیدکن های برنج
 • سفید کن های رایج
 • سفیدکن های سایشی
 • سفیدکن سایشی عمودی
 • سفیدکن سایشی افقی
 • سفیدکن های اصطکاکی
 • سفیدکن اصطکاکی دمشی
 • سفیدکن تیغه ای
 • صیقل دادن برنج و ماشین های صیقل دهنده (پولیشر)
 • پولیشر مخروطی
 • پولیشر افقی
 • درجه بندی برنج سفید
 • خروجیهای کارخانه های مختلف برنجکوبی
 • پاربویلینگ یا نیم پز کردن
 • مراحل مختلف نیم پز کردن
 • نیم پزکردن به روش سنتی
 • اثرات فرآیند نیم پزکردن بر کیفیت برنج
 • انبارداری
 • ضایعات انباری
 • عوامل موثر بر فسادپذیری دانه طی انبارمانی
 • تغییرات دانه طی انبارمانی
 • ذخیره سازی
 • پرورش قارچ خوراکی از کاه و کلش
 • آماده سازی بستر
 • بذرکاری یا بذرپاشی
 • عملیات کشت
 • نگهداری و محصول دهی

فصل سیزدهم – کشت محصولات دوم پس از برداشت برنج راهکاری جهت افزایش

 • بهره وری از اراضی شالیزاری
 • مهم ترین اهداف کشت دوم در اراضی شالیزاری
 • لوبیا
 • باقلا
 • تریتیکاله
 • شبدر لاکی
 • شبدر برسیم
 • کاربرد روش های به زراعی در پرورش راتون
 • تعریف رتونینگ و مزایای آن
 • تاریخچه رتونینگ در دنیا و ایران
 • مقایسه کمی و کیفی ارقام از جهت رتون زایی با محصول اصلی

منابع

تصاویر رنگی

  راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • همه لینک های دانلود تا 48 ساعت پس از پرداخت دارای اعتبار هستند.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.