کتاب آبیاری بارانی


در حال بارگذاری
۲۲ دی ۱۳۹۶
PDF
19.2 MB
52
34 بازدید
۲۸۰۰ تومان
خرید

بشر از زمانی که چشم به جهان گشود با قطرات باران روبرو شد. او فهمید که رحمت الهی را می توان در زمان مناسبب ذخیره نموده و مورد استفاده قرار داد. آبیاری بارانی در دنیا نیز سرچشمه گرفته از تجربهٔ باران است که در جوامع کنونی در تمام مکانها مورد استفاده قرار می گیرد. آبیاری در منزل با آبپاش دستی، در پارک با فواره ها و آبفشانها و در مزرعه با آبپاش های چرخشی از جمله آبیاریهای بارانی هستند که به عنوان یک وسیله مطمئن جهت سیراب کردن گیاهان انجام می شود و روح لطیف انسانها را نشاط می بخشد. کشاورزان امروزی دیگر سیستم های تحت فشار را به عنوان ابزار کار خود، برای آبیاری سریع و آسان و کنترل شده در مزارع انتخاب نموده اند و می کوشند برای تکمیل و تجهیز آن قدمهای موثری بردارند. آبیاری بارانی گذشته از ایجاد یک میکرو کلیمای موقت در مزرعه از تلف شدن آب جلوگیری نموده و نگهبانی مطمئن در آبیاری شبانه هستند. عصای دست پینه بسته کشاورزان زحمت کش ما سیستمهای بارانی به خصوص آبپاشها هستند که باید آنها را ابزاری مناسب برای حداکثر صرفه جویی آب در آبیاری مزارع یاد کنیم.

آبیاری بارانی یکی از روشهای آبیاری تحت فشار است که شناخت اولیه این روش آبیاری با توجه به کاربرد زیاد آن در مزارع از اهمیت خاصی برخوردار است. شناخت وسایل و تجهیزات آبیاری تحت فشار باعث کاربرد صحیح و استفاده بهینه از آنها می گردد. لذا این کتاب ترویجی ساده هدفی جزء شناساندن اولیه آبیاری بارانی با تأکید بر کاربرد آبپاشها در انواع سیستمهای بارانی، شناخت تکمیلی اجزای آبپاش و موارد کاربرد صحیح آن و روشهای سرویس و نگهداری آنها را ندارد. آبپاشها در سیستم نقش اساسی و اصلی پخش آب را بر عهده دارند و تعیین کارکرد مناسب آنها از طریق ارزیابی فنی باید صورت گیرد. بعضاً دیده شده که فشار نامناسب سیستم، طراحی نادرست، عدم توجه به سرعت و جهت باد غالب منطقه و غیره – باعث شده که کارکرد واقعی آبپاش را به هم زده و عملکرد ظاهری آنرا نامناسب جلوه دهد. لذا توصیه می گردد قبل از اینکه از چگونگی کارکرد آبپاش از نظر یکنواختی مطمئن شویم، حتماً باید از عملکرد صحیح بقیه اجزای سیستم اطمینان حاصل نمائیم. مشکل کمبود آب در کشور، بخصوص در سال اخیر، به علت کمبود شدید بارندگی سالیانه باعث کاهش ذخیرهٔ آبهای زیرزمینی شده و زنگ خطری است برای بیداری آیندگان! پس باید ارزش این مایهٔ حیاتی را بهتر از همیشه بشناسیم و با حداکثر بهره وری، حداکثر صرفه جویی را به ارمغان بیاوریم.

وضعیت نابسامان درآمد بخش کشاورزی و کاهش نسبی سرمایه گذاری در این بخشی ایجاب می نماید که سرمایه های اندک را نیز با حساب و کتاب بیشتری هزینه نمائیم. در مناطقی از کشور که کمبود آب بیداد می کند و زمین های مستعد کشاورزی تشنهٔ آب برای آبیاری هستند و از طرفی مشکلات ناهمواری، شیب زیاد، ساختمان نامناسب خاک وجود دارد، کاربرد طرحهای آبیاری تحت فشار می تواند یک جایگزین مناسب باشد. ولی در مناطقی که مشکل کمبود آب، توپوگرافی زمین، ساختمان خاک و روشهای آبیاری معمول در منطقه را ندارند، اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در اولیت های بعدی قرار می گیرند.

 

فهرست مطالب کتاب :

 • مقدمه
 • کلیات
 • اهمیت آبپاشها در کشاورزی

فصل اول: اجزای سیستم آبیاری بارانی

 • کلیات
 • موتور پمپ
 • لوله های فرعی (جانبی)
 • آبپاشها

فصل دوم: تقسیم بندی سیستم های آبیاری بارانی

 • سیستم کلاسیک ثابت با پایه آبپاش متحرک
 • سیستم کلاسیک نیمه متحرک
 • سیستم کلاسیک متحرک
 • سیستم باراین غلطان (ویلمو)
 • سیستم بارانی قرقره متحرک (گان)
 • مزایا
 • محدودیتها
 • سیستم قرقره ای ثابت (گلسار)
 • مزایا
 • محدودیتها
 • سیستم بارانی خطی (لینیر)
 • سیستم آبیاری دوار مرکزی (سنتر پیوت)

فصل سوم: تقسیم بندی آبپاشها

 • انواع آبپاشها
 • تقسیم بندی از نظر تعداد نازل
 1. آبیاری تک نازله
 2. آبیاری دو نازله
 3. آبیاری سه نازله
 • تقسیم بندی از نظر فشار مورد نیاز
 1. آبپاشهای فشار کم
 2. آبپاشهای فشار متوسط
 3. آبپاشهای فشار متوسط تا زیاد
 4. آبپاشهای فشار زیاد
 • تقسیم بندی از نظر کارخانجات سازنده آبپاش
  • جدول شدت بارش آبپاش ژاله ۵
  • جدول شدت باران آبپاش ژاله ۳
  • جدول شدت بارش آبپاش ریحان ۱
  • جدول شدت باران آبپاش VYR 155
  • جدول شدت باران آبپاش VYR 35
  • جدول شدت بارش آبپاش نلسون F-33
  • جدول شدت بارش آبپاش پروت ZM22D
  • جدول شدت بارش آبپاش گان وکوم ایتالیا (۴۴) V
 • مکانزیم آبپاشها

فصل چهارم: نکات کاربردی آبپاشها

 • نحوه عملی تعیین آبدهی و درصد یکنواختی بخش آب در آبپاش
 • سرویس و نگهداری آبپاشها

منابع

  راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • همه لینک های دانلود تا 48 ساعت پس از پرداخت دارای اعتبار هستند.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

 برچسب ها: