دانلود کتاب شناسایی و کنترل بیماری ها و آفات گلخانه ای

دانلود کتاب شناسایی و کنترل بیماری ها و آفات گلخانه ای

در برنامه های کنترل بیماری های گیاهی محصولات گلخانه ای، پیشگیری اهمیت زیادی دارد.در این کتاب آموزشی یک برنامه پیشگیری از بیماری به طور کامل طرح رزی شده است.

دانلود کتاب 30 نکته مهم در گلخانه داری

دانلود کتاب ۳۰ نکته مهم در گلخانه داری

کتاب آموزشی حاضر به زبان فارسی با عنوان ۳۰ نکته مهم در گلخانه داری ، مجموعه ای است آموزشی که اطلاعات جامعی در این خصوص در اختیار شما قرار می دهد.

دانلود کتاب مبانی تولید محصولات کشاورزی در گلخانه

دانلود کتاب مبانی تولید محصولات کشاورزی در گلخانه

این کتاب آموزشی به زبان فارسی در زمینه مبانی تولید محصولات کشاورزی در گلخانه می باشد که اطلاعات مفید و کاربردی در این زمینه ارائه می کند.

دانلود کتاب تولید سبزی و صیفی گلخانه ای

دانلود کتاب تولید سبزی و صیفی گلخانه ای

این کتاب آموزشی به زبان فارسی در زمینه تولید سبزی و صیفی گلخانه ای می باشد که ضمن معرفی انواع گلخانه های کشت سبزی و صیفی، با نحوه احداث و روش های اصولی تولید و کاشت را تشریح می کند.

دانلود کتاب آشنایی با تجهیزات گلخانه

دانلود کتاب آشنایی با تجهیزات گلخانه

این کتاب آموزشی به زبان فارسی در زمینه آشنایی با تجهیزات گلخانه می باشد که تجهیزات سرمایس و گرمایش گلخانه و کنترل محیط گلخانه را تشریح می کند.

دانلود فیلم آموزش کاشت خیار گلخانه ای

دانلود فیلم آموزش کاشت خیار گلخانه ای

این فیلم آموزشی به زبان فارسی در زمینه کاشت خیار گلخانه ای می باشد که ضمن معرفی روش صحیح و اصولی کاشت خیار گلخانه ای، روش های مبارزه با آفات و بیماری های آن و هر آنچه که در مورد پرورش خیار لازم است بدانید را تشریح می کند.

دانلود فیلم های آموزش آزمایش آب، خاک و انتخاب بذر مناسب در گلخانه

دانلود فیلم های آموزش آزمایش آب، خاک و انتخاب بذر مناسب در گلخانه

این فیلم آموزشی به زبان فارسی در زمینه آزمایش آب، خاک و انتخاب بذر مناسب در گلخانه می باشد که با بهره گیری از این آزمایش ها می تواند تاثیری فراوانی در به ثمر رساندن محصولات با کیفیت داشته باشد.

دانلود فیلم آشنایی با گلخانه های هلند

دانلود فیلم آشنایی با گلخانه های هلند

این فیلم آموزشی به زبان فارسی در زمینه آشنایی با گلخانه های هلند می باشد که با روش ها و تکنولوژی های مدرن در کاشت و پرورش گیاهان گلخانه ای آشنا می شوید.

0

کانال تلگرام مزرعه نو