دانلود کتاب مصرف بهینه کود های شیمیایی در زراعت لوبیا

دانلود کتاب مصرف بهینه کود های شیمیایی در زراعت لوبیا

دانلود کتاب لوبیا از کاشت تا برداشت

دانلود کتاب لوبیا از کاشت تا برداشت

حبوبات از مهمترین منابع غذایی بشر بشمار می رود و یکی از شاخص ترین آنها لوبیا است که علیرغم داشتن منابع تغذیه سرشار می تواند به عنوان یک مکمل غذایی طبیعی و مناسب مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به ارزش بسزای این محصول مسلما اهمیت حفاظت از آنها در مقابل تهاجم انواع آفات و بیماری ها نیز قابل توجه است. چرا که آفات و بیماری ها همواره بیشترین عوامل خسارت زای محصولات کشاورزی خصوصا لوبیا می باشند که با پیشگیری و مبارزه صحیح می توان خسارات را به میزان قابل توجهی کاهش داد. در این فیلم آموزشی با آفات و بیماری های گیاه لوبیا آشنا شده و راه حل مبارزه با هریک بیان خواهد شد. فهرست موضوعات مورد بررسی : آفات لوبیا: کنه دو نقطه ای حشره تریپس شته ها حشره زنجرک کرم پیله خوار مگس لوبیا بیماری های لوبیا: بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه معرفی انواع قارچ هایی که موجب پوسیدگی و خرابی ریشه می شوند بیماری زردی لوبیا سوختگی باکتریایی معمولی لوبیا بیماری های ویروسی لوبیا

دانلود فیلم آموزش مبارزه با آفات و بیماری های لوبیا

دانلود فیلم آموزش زراعت لوبیا

دانلود فیلم آموزش زراعت لوبیا

0

کانال تلگرام مزرعه نو