دانلود کتاب بیماری آنتروتوکسمی ( قلوه نرمی ) را بهتر بشناسیم

دانلود کتاب بیماری آنتروتوکسمی ( قلوه نرمی ) را بهتر بشناسیم

یکی از بیماری های رایج و کشنده دامی، بیماری آنتروتوکسمی است. در این کتاب آموزشی شما با این بیماری و راه های پیشگیری و مبارزه با آن آشنا خواهید شد.

دانلود کتاب بیماری شاربن را بهتر بشناسیم

دانلود کتاب بیماری شاربن را بهتر بشناسیم

شناخت بیماری دام و راههای پیشگیری و مبارزه با آن برای کاهش زیان لازم است.با مطالعه این کتاب آموزشی با بیماری شاربن و راههای پیشگیری و مبارزه با آن آشنا شوید

دانلود کتاب استفاده از آهک در دامپروری

دانلود کتاب استفاده از آهک در دامپروری

کتاب آموزشی حاضر به زبان فارسی با عنوان استفاده از آهک در دامپروری ، مجموعه ای است آموزشی که به اهمیت آهک و چگونگی استفاده از آن در دامپروری می پردازد.

دانلود کتاب آموزش خوراندن دارو به دام ها

دانلود کتاب آموزش خوراندن دارو به دام ها

این کتاب آموزشی به زبان فارسی در زمینه آموزش خوراندن دارو به دام ها می باشد که چگونگی مصرف داروها در دام ها را تشریح می کند.

دانلود کتاب آموزش تزریقات دام

دانلود کتاب آموزش تزریقات دام

این کتاب آموزشی به زبان فارسی در زمینه آموزش تزریقات دام می باشد. با یادگیری اصول بهداشت دام موفقیت بیشتری در امر دامپروری به دست خواهیم آورد.

دانلود فیلم آموزشی بیماری هاری و راه های پیشگیری و درمان آن

دانلود فیلم آموزشی بیماری هاری و راه های پیشگیری و درمان آن

این فیلم آموزشی به زبان فارسی در زمینه بیماری هاری و راه های پیشگیری و درمان آن می باشد که که مشاهده آن برای دامداران و تمام افرادی که با حیوانات از جمله سگ در ارتباط هستند لازم و ضروری است.

دانلود اطلس انگل شناسی حیوانات اهلی

دانلود اطلس انگل شناسی حیوانات اهلی

این کتاب آموزشی به زبان انگلیسی در زمینه دانلود اطلس انگل شناسی حیوانات اهلی می باشد که به صورت تصویری انواع بیماری های حیوانات اهلی را تشریح می کند.

بیماری تب برفکی دام

دانلود کتاب آموزش شناخت و درمان بیماری تب برفکی دام

این کتاب آموزشی به زبان فارسی در زمینه آموزش شناخت و درمان بیماری تب برفکی دام می باشد که از شناخت بیماری تا راه های پیشگیری و درمان بیماری را تشریح می کند.

0

کانال تلگرام مزرعه نو