دانلود کتاب روش های جدید باغداری

دانلود کتاب روش های جدید باغداری

دراین کتاب آموزشی سعی می شود با اصلاح مدیریت باغداری و کاهش مصرف آب، افزایش مقاومت درختان میوه، کنترل آفات و بیماری ها ،کاهش مصرف کود و سم بیان گردد.

دانلود کتاب مبارزه غیر شیمیایی با آفات، بیماری ها و علف های هرز در نهالستان ها و باغات

دانلود کتاب مبارزه غیر شیمیایی با آفات، بیماری ها و علف های هرز در نهالستان ها و باغات

عوامل خسارت زا سالیانه خسارت هنگفتی به کشاورزی وارد می آورد.امروزه باغداران مبارزه شیمیایی را به سایر روشها ترجیح داده اند که موجب مصرف بی رویه سموم میشود

دانلود کتاب آشنایی با بیماری پوسیدگی درختان میوه سردسیری در اثر قارچ فیتوفترا

دانلود کتاب آشنایی با بیماری پوسیدگی درختان میوه سردسیری در اثر قارچ فیتوفترا

کتاب آموزشی حاضر به زبان فارسی با عنوان آشنایی با بیماری پوسیدگی درختان میوه سردسیری در اثر قارچ فیتوفترا ، مجموعه ای است آموزشی که اطلاعات جامعی در این خصوص در اختیار شما قرار می دهد.

دانلود کتاب بیماری جاروک لیمو ترش

دانلود کتاب بیماری جاروک لیمو ترش

کتاب آموزشی حاضر به زبان فارسی با عنوان بیماری جاروک لیمو ترش ، مجموعه ای است آموزشی که اطلاعات جامعی در این خصوص در اختیار شما قرار می دهد.

دانلود کتاب بیماری باکتریایی ( شیره ترش ) درختان میوه هسته دار

دانلود کتاب بیماری باکتریایی ( شیره ترش ) درختان میوه هسته دار

کتاب آموزشی حاضر به زبان فارسی با عنوان بیماری باکتریایی ( شیره ترش ) درختان میوه هسته دار ، مجموعه ای است آموزشی که اطلاعات جامعی در این خصوص در اختیار شما قرار می دهد.

دانلود کتاب کرم خراط ( آفت مهم درختان مثمر و غیر مثمر )

دانلود کتاب کرم خراط ( آفت مهم درختان مثمر و غیر مثمر )

این کتاب آموزشی به زبان فارسی در زمینه کرم خراط ( آفت مهم درختان مثمر و غیر مثمر ) می باشد که ضمن معرفی این آفت، چندین روش مبارزه با آن را تشریح می کند.

دانلود کتاب کنترل آفت های درختان میوه

دانلود کتاب کنترل آفت های درختان میوه

این کتاب آموزشی به زبان فارسی در زمینه کنترل آفت های درختان میوه می باشد که شما عزیزان را با یکی از روش های موثر در کنترل آفت ها یعنی « کنترل بیولوژیکی » آشنا می سازد.

دانلود کتاب روش های مقابله با سرمازدگی درختان میوه

دانلود کتاب روش های مقابله با سرمازدگی درختان میوه

این کتاب آموزشی به زبان فارسی در زمینه روش های مقابله با سرمازدگی درختان میوه می باشد که تعریف سرمازدگی و یخ زدگی، روش های کنترل و پیشگیری از آن را تشریح می کند.

دانلود کتاب سرمازدگی و روش های مقابله با آن

دانلود کتاب سرمازدگی و روش های مقابله با آن

این کتاب آموزشی به زبان فارسی در زمینه سرمازدگی و روش های مقابله با آن می باشد که خسارت ناشی از سرمای بهاره و انجام اقدامات پیشگیرانه را تشریح می کند.

بانک اطلاعات آفات و بیماری های گیاهی

دانلود برنامه بانک اطلاعات آفات و بیماری های گیاهی

این برنامه آموزشی جامع ترین و کامل ترین نرم افزار آموزشی به زبان فارسی در زمینه آشنایی با آفات و بیماری های گیاهی می باشد که تمامی مباحث لازم درباره انواع بیماری ها و آفات درختان و گیاهان را تحت پوشش قرار می دهد.

0

کانال تلگرام مزرعه نو