افزایش بهره وری در کشاورزی با تکنولوژی ( تولید نشا )

افزایش بهره وری در کشاورزی با تکنولوژی ( تولید نشا )

یک روشی که فعلاً مورد استفاده قرار گرفته و فوق العاده مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته عبارتند از تولید نشا محصولات مختلف در گلخانه ها مجهز و مدرن و رعایت نمودن اصول علمی کشاورزی

دستور العمل اصلاح شیوه کشت غلات پاییزه

دستور العمل اصلاح شیوه کشت غلات پاییزه

با توجه به ضرورت به کار گیری توصیه های فنی در مرحله کاشت که تأثیر بسزایی در ایجاد سطح سبز مناسب و نهایتاً برآورده نمودن انتظار تولید مطلوب در واحد سطح دارد، موارد زیر بعنوان دستورالعمل فنی جهت یادآوری و اجرا در سطح مزارع ارائه می شود.

آفات انباری

آفت انباری و مشکلات ناشی از کنترل شیمیایی آنها

مهمترین آفات انباری گونه هایی از راسته های حشرات، کنه ها و موشها هستند. کنترل خسارات آفات انباری به روشهای مختلف انجام می گیرد که بهترین عملیات کنترل، پیشگیری از ورود آنها به انبارهاست.

تولید کود ورمی کمپوست

تولید کود ورمی کمپوست

می توان گفت که کود ورمی کمپوست به دلایل متعدد با ارزش ترین کود آلی محسوب شده و در جایگاه برتری قرار دارد. این کود به وسیله نوعی کرم خاکی به نام کرم قرمز خاکی تولید می شود.

0

کانال تلگرام مزرعه نو