دانلود کتاب نقش بذر کارها و کاشت و تولید گندم

دانلود کتاب الکترونیکی آموزشی نقش بذر کارها و کاشت و تولید گندم

  • فرمت فایل: PDF
  • حجم فایل: ۲ مگابایت
  • تعداد صفحات: ۲۴ صفحه
  • ناشر: جهاد کشاورزی

 

خرید
دانلود کتاب نقش بذر کارها و کاشت و تولید گندم

این کتاب آموزشی به زبان فارسی در زمینه نقش بذر کارها و کاشت و تولید گندم می باشد که اطلاعات مفیدی در این زمینه در اختیار شما قرار می دهد.

روش قرار دادن بذر در خاک برای دستیابی به جوانه زنی خوب و قابل اطمینان و بدون نیاز به دوباره کاری هدف همه کشاورزان تولید کننده محصولات زراعی می باشد. عوامل زیادی در جوانه زنی بذرها و خروج جوانه از خاک مانند قوه نامیه ( دوام بذر )، ضد عفونی بذر، عمق کاشت، نوع خاک و میزان رطوبت خاک موثر می باشند. نوع وسیله کارنده به خودی خود در جوانه زنی بذر موثر نیست بلکه به دلیل فراهم کردن شرایطی مانند عمق یکنواخت کاشت، توزیع مناسب بذر در هکتار و امکان کاشت در عمق مناسب زمینه را برای جوانه زنی بیشتر و بهتر بذر فراهم می کند.

روش های متعدد غیر اصولی و نادرست زیر خاک کردن بذر مرسوم می باشد که مهمترین آن ها عبارتند: استفاده از پنجه غازی، گاو آهن یا دیسک و… موجب می شود که تلفات بذر بالا رفته و در نهایت تولید مناسبی نداشته باشیم. حال آنکه با استفاده از ماشین های کارنده این نقایص رفع شده و افزایش تولید نیز حاصل خواهد شد.

معمولا بعد از انجام عملیات خاک ورزی و تهیه زمین، عملیات کاشت با هدف توزیع یکنواخت بذر در سطح مزرعه، قرار دادن آن در عمق مناسب با توجه به نوع بذر پوشش دادن روی بذور توسط لایه ای از خاک به اندازه کافی و مهیا نمودن شرایط مناسب جهت عملیات بعدی مانند مبارزه با علف های هرز، وجین و سله شکنی و کوددهی مد نظر بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است که دستیابی به این خواسته ها در کاشت به روش سنتی مقدور نبوده و می بایست از ماشین های کارنده استفاده گردد.

دانلود کتاب نقش بذر کارها و کاشت و تولید گندم

اهداف آموزشی

مخاطبان با مطالعه این کتاب موضوعات ذیل را فرا می گیرند:

مزایای خطی کارهای آبی, عمیق کار دیم و کمبینات ( ماشین کاشت مرکب )

انواع روش های کاشت گندم

نحوه تهیه بستر مناسب بذر جهت استفاده از ماشین های کاشت

روش تنظیم ( کالیبره کردن ) کارنده ها

سرویس و نگهداری صحیح کارنده ها

فهرست مطالب

عمیق کار دیم

آماده سازی عمیق کار و عملیات کاشت

خطی کارها

اجزای خطی کار و عملیات کاشت

کمبینات

اجزای کمبینات و آماده سازی آن برای کار در مزرعه

محصولات سایت در زمینه گندم

۷
No
Thumbnail
Detail,list
Thumbnail
دانلود برنامه آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت تا برداشت گندم Image
دانلود برنامه آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت تا برداشت گندم
۷,
۰,
,
دانلود برنامه آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت تا برداشت گندم,
دانلود کتاب نقش کاه و کلش گندم در حاصلخیزی و اصلاح خاک Image
دانلود کتاب نقش کاه و کلش گندم در حاصلخیزی و اصلاح خاک
۷,
۰,
,
دانلود کتاب نقش کاه و کلش گندم در حاصلخیزی و اصلاح خاک,
دانلود کتاب معرفی ارقام اصلاح شده گندم و جو مناسب کشت در استان سمنان Image
دانلود کتاب معرفی ارقام اصلاح شده گندم و جو مناسب کشت در استان سمنان
۷,
۰,
,
دانلود کتاب معرفی ارقام اصلاح شده گندم و جو مناسب کشت در استان سمنان,
دانلود کتاب کود های شیمیایی مورد نیاز زراعت گندم Image
دانلود کتاب کود های شیمیایی مورد نیاز زراعت گندم
۷,
,
,
دانلود کتاب کود های شیمیایی مورد نیاز زراعت گندم,
دانلود کتاب شناسایی و کنترل چاودار در مزارع گندم استان فارس Image
دانلود کتاب شناسایی و کنترل چاودار در مزارع گندم استان فارس
۷,
۰,
,
دانلود کتاب شناسایی و کنترل چاودار در مزارع گندم استان فارس,
دانلود کتاب مقدار آب مورد نیاز گندم در خوزستان Image
دانلود کتاب مقدار آب مورد نیاز گندم در خوزستان
۷,
۰,
,
دانلود کتاب مقدار آب مورد نیاز گندم در خوزستان,
دانلود کتاب نماتد گال گندم Image
دانلود کتاب نماتد گال گندم
۷,
۰,
,
دانلود کتاب نماتد گال گندم,
دانلود کتاب کاهش ضایعات گندم از مزرعه تا سفره Image
دانلود کتاب کاهش ضایعات گندم از مزرعه تا سفره
۷,
۰,
,
دانلود کتاب کاهش ضایعات گندم از مزرعه تا سفره,
دانلود کتاب کاشت، داشت و برداشت گندم در خوزستان Image
دانلود کتاب کاشت، داشت و برداشت گندم در خوزستان
۷,
۰,
,
دانلود کتاب کاشت، داشت و برداشت گندم در خوزستان,
دانلود کتاب نکاتی از زراعت و تغذیه گندم در اراضی شور Image
دانلود کتاب نکاتی از زراعت و تغذیه گندم در اراضی شور
۷,
۰,
,
دانلود کتاب نکاتی از زراعت و تغذیه گندم در اراضی شور,
دانلود کتاب مراحل رشد گندم، جو و یولاف وحشی Image
دانلود کتاب مراحل رشد گندم، جو و یولاف وحشی
۷,
۰,
,
دانلود کتاب مراحل رشد گندم، جو و یولاف وحشی,
دانلود کتاب بیماری فوزاریوم سنبله گندم Image
دانلود کتاب بیماری فوزاریوم سنبله گندم
۷,
۰,
,
دانلود کتاب بیماری فوزاریوم سنبله گندم,
دانلود کتاب ضرورت کوددهی پتاسیم در گندم Image
دانلود کتاب ضرورت کوددهی پتاسیم در گندم
۷,
۰,
,
دانلود کتاب ضرورت کوددهی پتاسیم در گندم,
دانلود کتاب زراعت گندم و جو در استان اصفهان Image
دانلود کتاب زراعت گندم و جو در استان اصفهان
۷,
۰,
,
دانلود کتاب زراعت گندم و جو در استان اصفهان,
دانلود کتاب اصول زراعت گندم آبی در خوزستان Image
دانلود کتاب اصول زراعت گندم آبی در خوزستان
۷,
,
,
دانلود کتاب اصول زراعت گندم آبی در خوزستان,
دانلود کتاب تشخیص کمبود عناصر غذایی در گندم Image
دانلود کتاب تشخیص کمبود عناصر غذایی در گندم
۷,
۰,
,
دانلود کتاب تشخیص کمبود عناصر غذایی در گندم,
دانلود کتاب سوسک سیاه گندم Image
دانلود کتاب سوسک سیاه گندم
۷,
۰,
,
دانلود کتاب سوسک سیاه گندم,
دانلود کتاب عملیات خاک ورزی جهت کاشت گندم دیم Image
دانلود کتاب عملیات خاک ورزی جهت کاشت گندم دیم
۷,
۰,
,
دانلود کتاب عملیات خاک ورزی جهت کاشت گندم دیم,
دانلود کتاب علف های هرز باریک برگ مزارع گندم استان یزد Image
دانلود کتاب علف های هرز باریک برگ مزارع گندم استان یزد
۷,
,
,
دانلود کتاب علف های هرز باریک برگ مزارع گندم استان یزد,
دانلود کتاب بیماری پاخوره گندم Image
دانلود کتاب بیماری پاخوره گندم
۷,
۰,
,
دانلود کتاب بیماری پاخوره گندم,
دانلود کتاب نقش بذر کارها و کاشت و تولید گندم Image
دانلود کتاب نقش بذر کارها و کاشت و تولید گندم
۷,
,
,
دانلود کتاب نقش بذر کارها و کاشت و تولید گندم,
دانلود فیلم آموزش کاشت و آماده سازی گندم آبی Image
دانلود فیلم آموزش کاشت و آماده سازی گندم آبی
۷,
,
,
دانلود فیلم آموزش کاشت و آماده سازی گندم آبی,
دانلود کتاب مصرف بهینه کود در زراعت گندم آبی Image
دانلود کتاب مصرف بهینه کود در زراعت گندم آبی
۷,
۰,
,
دانلود کتاب مصرف بهینه کود در زراعت گندم آبی,
دانلود کتاب عوامل موثر در افزایش تولید گندم دیم Image
دانلود کتاب عوامل موثر در افزایش تولید گندم دیم
۷,
۰,
,
دانلود کتاب عوامل موثر در افزایش تولید گندم دیم,
دانلود کتاب عوامل موثر در افزایش تولید گندم Image
دانلود کتاب عوامل موثر در افزایش تولید گندم
۷,
۰,
,
دانلود کتاب عوامل موثر در افزایش تولید گندم,
دانلود کتاب آموزش بیماری های مهم گندم Image
دانلود کتاب آموزش بیماری های مهم گندم
۷,
۰,
,
دانلود کتاب آموزش بیماری های مهم گندم,
دانلود کتاب ترویج استفاده درست از کود های شیمیایی و آلی برای افزایش تولید گندم دیم Image
دانلود کتاب ترویج استفاده درست از کود های شیمیایی و آلی برای افزایش تولید گندم دیم
۷,
,
,
دانلود کتاب ترویج استفاده درست از کود های شیمیایی و آلی برای افزایش تولید گندم دیم,
دانلود کتاب ارقام گندم توصیه شده برای مناطق مختلف استان فارس Image
دانلود کتاب ارقام گندم توصیه شده برای مناطق مختلف استان فارس
۷,
,
,
دانلود کتاب ارقام گندم توصیه شده برای مناطق مختلف استان فارس,
دانلود کتاب بیماری های مهم گندم Image
دانلود کتاب بیماری های مهم گندم
۷,
,
,
دانلود کتاب بیماری های مهم گندم,
مزرعه نو
۹ دی ۱۳۹۴
26 بازدید