دانلود کتاب بیوتکنولوژی و کاربرد آن در کشاورزی نوین

This is custom heading element

  • فرمت فایل: PDF
  • حجم فایل: ۳ مگابایت
  • تعداد صفحات: ۳۶ صفحه
  • ناشر: جهاد کشاورزی

 

خرید
دانلود کتاب بیوتکنولوژی و کاربرد آن در کشاورزی نوین

زیست فناوری مجموعه ای از تکنیک هایی است که انسان با به کارگیری سیستم های بیولوژیک در پی تغییر محصولات یا موجوات زنده برای استفاده از آن ها است. اگر چه برخی از این روش ها ریشه در زمان های گذشته دارند، همراه با پیشرفت تکنیک های زیست شناسی مولکولی زیست فناوری وارد مرحله جدیدی از دست اوردهای خیره کننده شده است و در همین راستا مباحث جدیدی نیز در این زمینه مطرح شده است که مالکیت معنوی توالی های DNA و مباحث اخلاق زیستی از این جمله هستند در این کتاب نگاهی به بیوتکنولوژی اراِئه شده و بیوتکنولوژی کشاورزی مورد بررسی دقیق تری قرار گرفته است و در نهایت موضوعات جدید مطرح شده در این مورد بیان شده است.

دانلود کتاب بیوتکنولوژی و کاربرد آن در کشاورزی نوین

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
تاریخچه
تعریف بیو تکنولوژی (زیست فناوری)
کلونینگ انسان
بیوتکنولوژی دریا
بیوتکنولوژی صنعتی
بیوتکنولوژی صنایع غذایی
بیوتکنولوژی محیط زیست
بیوتکنولوژی کشاورزی
تکنیک های مورد استفاده در زیست فناوری
انواع کشت بافت
مهندسی ژنتیک
واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR
سیکل های PCR
مباحث جدید پیرامون بیوتکنولوژی

مزرعه نو
۱۳ مهر ۱۳۹۵
22 بازدید