دانلود کتاب کودهای بیولوژیک

دانلود کتاب الکترونیکی آموزشی کودهای بیولوژیک

  • فرمت فایل: PDF
  • حجم فایل: ۳٫۵ مگابایت
  • تعداد صفحات: ۲۴ صفحه
  • ناشر: جهاد کشاورزی

 

خرید
دانلود کتاب کودهای بیولوژیک

این کتاب آموزشی به زبان فارسی در زمینه کودهای بیولوژیک می باشد که مزایا و مشکلات استفاده از کودهای بیولوژیک و انواع کودهای بیولوژیک را تشریح می کند.

خاک یکی از پیچیده ترین بخش های طبیعی ( اکوسیستم ) جهان خلقت است. این پیچیدگی بیشتر به بخش زنده خاک و رابطه های بین موجودات زنده خاک و گیاه مربوط می باشد.

انسان از صدها سال پیش به تاثیر خوب موجودات میکروبی موجود در خاک پی برده است ولی امروزه در اثر مشکلات زیست محیطی که به دلیل استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی به وجود آمده است، استفاده از توان این موجودات مفید خاک زی برای رسیدن به حداکثر تولید، بهبود کیفیت خاک و حفظ محیط زیست دوباره مورد توجه قرار گرفته است.

کودهای بیولوژیک دارای سلول های زنده از ریز جانداران مختلف درون خاک هستند که در اغلب خاک ها فعالند و می توانند عناصر غذایی درون خاک را از فرم غیر قابل جذب به فرم قابل جذب برای استفاده گیاه درآورند. تعداد این ریز جانداران به علت های زیادی در بسیاری از خاک های زراعی کافی نیست و استفاده از مایه تلقیح آن ها ضرورت دارد.

دانلود کتاب کودهای بیولوژیک

فهرست مطالب کتاب آموزشی

تاریخچه کودهای بیولوژیک

مزایای کودهای بیولوژیک

مایه تلقیح

انواع کودهای بیولوژیک

ریز جانداران تثبیت کننذه نیتروژن ملکولی هوا

ازتو باکتر

ازوسپریلوم

جلبک سبز-آبی (سیانو باکتری ها)

ریز جانداران تثبیت کننده هوا به طور همزیست

اهمیت تثبیت ازت

ریز جانداران حل کننده فسفات های نا محلول

کود بیولوژیک پتاسیمی

قارچ های میکوریزایی

باکتری های ریزو سفری افزاینده های رشد گیاه

مشکلات استفاده از کودهای بیولوژیک

محصولات سایت در زمینه کود

۴۲
No
Thumbnail
Detail,list
Thumbnail
دانلود کتاب کود زیستی فسفاته -۲ Image
دانلود کتاب کود زیستی فسفاته -۲
۴۳,
,
,
دانلود کتاب کود زیستی فسفاته -۲,
دانلود کتاب معرفی کود سولپتاس ( کود پتاسیمی مناسب برای کود آبیاری و محلول پاشی ) Image
دانلود کتاب معرفی کود سولپتاس ( کود پتاسیمی مناسب برای کود آبیاری و محلول پاشی )
۴۳,
,
,
دانلود کتاب معرفی کود سولپتاس ( کود پتاسیمی مناسب برای کود آبیاری و محلول پاشی ),
دانلود کتاب نیترات در خاک، آب و گیاه Image
دانلود کتاب نیترات در خاک، آب و گیاه
۴۳,
۰,
,
دانلود کتاب نیترات در خاک، آب و گیاه,
دانلود کتاب ضرورت محلول پاشی کلرور کلسیم و دستورالعمل کاربرد آن Image
دانلود کتاب ضرورت محلول پاشی کلرور کلسیم و دستورالعمل کاربرد آن
۴۳,
۰,
,
دانلود کتاب ضرورت محلول پاشی کلرور کلسیم و دستورالعمل کاربرد آن,
دانلود کتاب روش های کاربردی مستقیم خاک فسفات در مزارع و باغ های کشور Image
دانلود کتاب روش های کاربردی مستقیم خاک فسفات در مزارع و باغ های کشور
۴۳,
,
,
دانلود کتاب روش های کاربردی مستقیم خاک فسفات در مزارع و باغ های کشور,
دانلود کتاب کانال کود روشی موثر در تغذیه بهینه باغ های میوه Image
دانلود کتاب کانال کود روشی موثر در تغذیه بهینه باغ های میوه
۴۹,
۰,
,
دانلود کتاب کانال کود روشی موثر در تغذیه بهینه باغ های میوه,
دانلود کتاب نقش پتاسیم در افزایش مقاومت به تنش خشکی در گیاهان Image
دانلود کتاب نقش پتاسیم در افزایش مقاومت به تنش خشکی در گیاهان
۴۳,
۰,
,
دانلود کتاب نقش پتاسیم در افزایش مقاومت به تنش خشکی در گیاهان,
دانلود کتاب کرم، کود خاک ( ورمی کمپوست ) Image
دانلود کتاب کرم، کود خاک ( ورمی کمپوست )
۴۳,
۰,
,
دانلود کتاب کرم، کود خاک ( ورمی کمپوست ),
دانلود کتاب مصرف کود همراه با آبیاری ( Feritgation ) در گیاهان زراعی و درختان میوه Image
دانلود کتاب مصرف کود همراه با آبیاری ( Feritgation ) در گیاهان زراعی و درختان میوه
۴۳,
۰,
,
دانلود کتاب مصرف کود همراه با آبیاری ( Feritgation ) در گیاهان زراعی و درختان میوه,
دانلود کتاب روش های تولید کمپوست و ورمی کمپوست از بقایای گیاهی Image
دانلود کتاب روش های تولید کمپوست و ورمی کمپوست از بقایای گیاهی
۴۳,
۰,
,
دانلود کتاب روش های تولید کمپوست و ورمی کمپوست از بقایای گیاهی,
دانلود کتاب ترویج استفاده از کود های دارای روی و بر در مزارع و باغ های کشور Image
دانلود کتاب ترویج استفاده از کود های دارای روی و بر در مزارع و باغ های کشور
۴۳,
۰,
,
دانلود کتاب ترویج استفاده از کود های دارای روی و بر در مزارع و باغ های کشور,
دانلود کتاب ترویج استفاده درست از کود های دارای آهن در مزارع و باغ های کشور Image
دانلود کتاب ترویج استفاده درست از کود های دارای آهن در مزارع و باغ های کشور
۴۳,
۰,
,
دانلود کتاب ترویج استفاده درست از کود های دارای آهن در مزارع و باغ های کشور,
دانلود کتاب نقش و اهمیت پتاسیم در کشاورزی Image
دانلود کتاب نقش و اهمیت پتاسیم در کشاورزی
۴۳,
۰,
,
دانلود کتاب نقش و اهمیت پتاسیم در کشاورزی,
دانلود کتاب راهنمای مصرف بهینه کود در باغ سیب Image
دانلود کتاب راهنمای مصرف بهینه کود در باغ سیب
۲۲,
۰,
,
دانلود کتاب راهنمای مصرف بهینه کود در باغ سیب,
دانلود کتاب مصرف بهینه کود در زراعت گندم آبی Image
دانلود کتاب مصرف بهینه کود در زراعت گندم آبی
۷,
۰,
,
دانلود کتاب مصرف بهینه کود در زراعت گندم آبی,
دانلود کتاب آموزش مصرف بهینه کود در باغ Image
دانلود کتاب آموزش مصرف بهینه کود در باغ
۴۹,
۰,
,
دانلود کتاب آموزش مصرف بهینه کود در باغ,
دانلود کتاب کودهای بیولوژیک Image
دانلود کتاب کودهای بیولوژیک
۴۳,
,
,
دانلود کتاب کودهای بیولوژیک,
دانلود کتاب فایده های کود پاشی در مرتع ها Image
دانلود کتاب فایده های کود پاشی در مرتع ها
۴۳,
۰,
,
دانلود کتاب فایده های کود پاشی در مرتع ها,
مزرعه نو
۲۲ دی ۱۳۹۴
10 بازدید