دانلود کتاب نقش و اهمیت پتاسیم در کشاورزی

This is custom heading element

  • فرمت فایل: PDF
  • حجم فایل: ۲٫۴۰ MB
  • تعداد صفحات: ۱۵
  • ناشر: جهاد کشاورزی

 

خرید
دانلود کتاب نقش و اهمیت پتاسیم در کشاورزی

کتاب آموزشی حاضر به زبان فارسی با عنوان نقش و اهمیت پتاسیم در کشاورزی ، مجموعه ای است آموزشی که به نقش و اهمیت پتاسیم در کشاورزی پرداخته و جایگاه آن را از نظر افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار داده است.

پتاسیم یکی از عناصر ضروری و مورد نیاز گیاهان است. با توجه به این که پتاسیم مستقیما جز ساختمان گیاه محسوب نمی شود ولی حضور آن در بسیاری از واکنش های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی حیاتی است. مقدار پتاسیم قابل جذب در خاک های مختلف متفاوت است و اغلب در خاک های شنی کمبود پتاسیم شایع می باشد. نتایج مطالعات متعددی نشان می دهد که مقدار پتاسیم قابل جذب اکثر خاک ها با سرعت رو به کاهش است. مصرف بی رویه کودهای ازته و فسفر و مصرف ناچیز کود های پتاسه باعث می شود مقدار برداشت پتاسیم در خاک بیشتر از سرعت آزاد سازی آن در خاک باشد که این امر سبب کاهش مقدار پتاسیم قابل جذب اکثر خاک های زراعی می شود. این کتاب آموزشی به نقش و اهمیت پتاسیم در کشاورزی پرداخته و جایگاه آن را از نظر افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار داده است.

دانلود کتاب نقش و اهمیت پتاسیم در کشاورزی

فهرست کتاب آموزشی

نقش پتاسیم در گیاهان

در چه اراضی بایستی پتاسیم مصرف شود؟

انواع کود های پتاسه در تامین سلامت انسان

نحوه کاربرد کود های پتاسه

اهمیت پتاسیم جهت افزایش کارایی پتاسیم در خاک

جداول

محصولات سایت در زمینه کود

۴۲
No
Thumbnail
Detail,list
Thumbnail
دانلود کتاب کود زیستی فسفاته -۲ Image
دانلود کتاب کود زیستی فسفاته -۲
۴۳,
,
,
دانلود کتاب کود زیستی فسفاته -۲,
دانلود کتاب معرفی کود سولپتاس ( کود پتاسیمی مناسب برای کود آبیاری و محلول پاشی ) Image
دانلود کتاب معرفی کود سولپتاس ( کود پتاسیمی مناسب برای کود آبیاری و محلول پاشی )
۴۳,
,
,
دانلود کتاب معرفی کود سولپتاس ( کود پتاسیمی مناسب برای کود آبیاری و محلول پاشی ),
دانلود کتاب نیترات در خاک، آب و گیاه Image
دانلود کتاب نیترات در خاک، آب و گیاه
۴۳,
۰,
,
دانلود کتاب نیترات در خاک، آب و گیاه,
دانلود کتاب ضرورت محلول پاشی کلرور کلسیم و دستورالعمل کاربرد آن Image
دانلود کتاب ضرورت محلول پاشی کلرور کلسیم و دستورالعمل کاربرد آن
۴۳,
۰,
,
دانلود کتاب ضرورت محلول پاشی کلرور کلسیم و دستورالعمل کاربرد آن,
دانلود کتاب روش های کاربردی مستقیم خاک فسفات در مزارع و باغ های کشور Image
دانلود کتاب روش های کاربردی مستقیم خاک فسفات در مزارع و باغ های کشور
۴۳,
,
,
دانلود کتاب روش های کاربردی مستقیم خاک فسفات در مزارع و باغ های کشور,
دانلود کتاب کانال کود روشی موثر در تغذیه بهینه باغ های میوه Image
دانلود کتاب کانال کود روشی موثر در تغذیه بهینه باغ های میوه
۴۹,
۰,
,
دانلود کتاب کانال کود روشی موثر در تغذیه بهینه باغ های میوه,
دانلود کتاب نقش پتاسیم در افزایش مقاومت به تنش خشکی در گیاهان Image
دانلود کتاب نقش پتاسیم در افزایش مقاومت به تنش خشکی در گیاهان
۴۳,
۰,
,
دانلود کتاب نقش پتاسیم در افزایش مقاومت به تنش خشکی در گیاهان,
دانلود کتاب کرم، کود خاک ( ورمی کمپوست ) Image
دانلود کتاب کرم، کود خاک ( ورمی کمپوست )
۴۳,
۰,
,
دانلود کتاب کرم، کود خاک ( ورمی کمپوست ),
دانلود کتاب مصرف کود همراه با آبیاری ( Feritgation ) در گیاهان زراعی و درختان میوه Image
دانلود کتاب مصرف کود همراه با آبیاری ( Feritgation ) در گیاهان زراعی و درختان میوه
۴۳,
۰,
,
دانلود کتاب مصرف کود همراه با آبیاری ( Feritgation ) در گیاهان زراعی و درختان میوه,
دانلود کتاب روش های تولید کمپوست و ورمی کمپوست از بقایای گیاهی Image
دانلود کتاب روش های تولید کمپوست و ورمی کمپوست از بقایای گیاهی
۴۳,
۰,
,
دانلود کتاب روش های تولید کمپوست و ورمی کمپوست از بقایای گیاهی,
دانلود کتاب ترویج استفاده از کود های دارای روی و بر در مزارع و باغ های کشور Image
دانلود کتاب ترویج استفاده از کود های دارای روی و بر در مزارع و باغ های کشور
۴۳,
۰,
,
دانلود کتاب ترویج استفاده از کود های دارای روی و بر در مزارع و باغ های کشور,
دانلود کتاب ترویج استفاده درست از کود های دارای آهن در مزارع و باغ های کشور Image
دانلود کتاب ترویج استفاده درست از کود های دارای آهن در مزارع و باغ های کشور
۴۳,
۰,
,
دانلود کتاب ترویج استفاده درست از کود های دارای آهن در مزارع و باغ های کشور,
دانلود کتاب نقش و اهمیت پتاسیم در کشاورزی Image
دانلود کتاب نقش و اهمیت پتاسیم در کشاورزی
۴۳,
۰,
,
دانلود کتاب نقش و اهمیت پتاسیم در کشاورزی,
دانلود کتاب راهنمای مصرف بهینه کود در باغ سیب Image
دانلود کتاب راهنمای مصرف بهینه کود در باغ سیب
۲۲,
۰,
,
دانلود کتاب راهنمای مصرف بهینه کود در باغ سیب,
دانلود کتاب مصرف بهینه کود در زراعت گندم آبی Image
دانلود کتاب مصرف بهینه کود در زراعت گندم آبی
۷,
۰,
,
دانلود کتاب مصرف بهینه کود در زراعت گندم آبی,
دانلود کتاب آموزش مصرف بهینه کود در باغ Image
دانلود کتاب آموزش مصرف بهینه کود در باغ
۴۹,
۰,
,
دانلود کتاب آموزش مصرف بهینه کود در باغ,
دانلود کتاب کودهای بیولوژیک Image
دانلود کتاب کودهای بیولوژیک
۴۳,
,
,
دانلود کتاب کودهای بیولوژیک,
دانلود کتاب فایده های کود پاشی در مرتع ها Image
دانلود کتاب فایده های کود پاشی در مرتع ها
۴۳,
۰,
,
دانلود کتاب فایده های کود پاشی در مرتع ها,
نگار ابن الدین
۱ مرداد ۱۳۹۵
22 بازدید